Naravovartveni strokovni tabor v Elerjih - 3. dan

Dijaki 2. razreda v programu naravovarstveni tehnik/ca BIC Ljubljana, Živilske šole so od 30. 5 do 2. 6. 2022 na naravovarstvenem strokovnem taboru v Elerjih. Spremljajte njihove aktivnosti!

DAN 1

Prvi dan smo začeli z obiskom Krajinskega parka Strunjan. Spoznali smo naravovarstveni status tega območja in merili izbrane fizikalno-kemijske parametre vode. Popoldne smo izdelovali "kuhalnike na soncu", zvečer pa v delavnici "En svet" spoznavali svetovno porazdelitev prebivalstva in bogastva.

DAN 2

Danes smo z dijaki v dopoldanskem času urejali okolico centra Sonček v Elerjih, kjer smo nastanjeni. Pobrusili in pobarvali smo ograjo za konje ter opavili nekaj drugih manjših del. Skrtačili smo konje in posvečali pozornost tudi ostalim živalim. Hkrati smo opravljali meritve temperature vode v kuhalnikih na sonce in tekmovali, kateri je najbolj učinkovit. V popoldanskem času smo se odpravili do pokopališča školjk v Ankaranu, kjer smo določevali mehkužce in spoznavali halofite ter popisovali naravne vire in ekosistemske storitve. Za konec smo se seveda osvežili v morju. Po obilni večerji smo si ogledali film v "kinu pod zvezdami".

DAN 3

Tudi danes so dijaki v dopoldanskem času pomagali urejati okolico centa Sonček. Plot je zbrušen in pobarvan, vsi pa dobre volje, saj je bilo delo dobro opravljeno, pa še do sitega smo se najedli češenj. Popoldne smo izdelovali učne table z naravovarstveno vsebino in spoznavali značilnosti rastlin suhih rastišč – kserofite. Po predstavitvah izdelkov so se še zadnjič odpravili na večerjo, potem pa priredili zabavo z mesnim žarom in plesom.