Erasmus+ na na BIC Ljubljana, znak odličnosti

Mednarodna mobilnost: Pridobili smo znak odličnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Z veseljem vam sporočamo, da je strokovna komisija nacionalne agencije CMEPIUS prepoznala kakovost in odličnost našega dela v projektih mobilnosti in nam zato podelila znak odličnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru akcije KA1! Certifikat je veljaven od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2025.

Na BIC Ljubljana v okviru mednarodne mobilnosti za dijake in dijakinje ter študente in študentke sodelujemo s 30 različnimi organizacijami v 22 državah (Španija, Portugalska, Poljska, Finska, Nemčija, Italija, Srbija, Francija, Estonija, Litva, Ciper, Finska, Irska, Češka, Malta, Norveška, Islandija, Avstrija, Hrvaška, Velika Britanija, Belgija in Italija). Letno se mednarodnih izmenjav v različni dolžini trajanja (od 15 dni do 3 mesece) udeleži okoli 10 študentov, od 80 do 100 dijakov in okoli 20 strokovnih delavcev, ki so lahko spremljevalci ali pa v tujini opravijo strokovno usposabljanje.

Možnost mednarodne mobilnosti ponujamo dijakom in študentom v vseh naših izobraževalnih programih. Še naprej se bomo trudili za kvalitetno izvajanje mobilnosti in spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v tujini in spodbujali samostojnost in odgovornost dijakov in študentov.