Srečno 2023 BIC Ljubljana

Najlepši je čas, ki porabiš ga zase. Vesele praznike in srečno 2023!

"Najboljši od časov so časi svobodni,
najlepši pa čas, ki porabiš ga zase.
Lahko ga po svoje deliš in sestaviš,
lahko le skomigneš pa rečeš »ne-da-se«.
Zato si želimo več prostega časa,
Več časa za sanje, za ždenje, cartanje,
za urice polne prijetne bližine
in tihe trenutke za samost in branje."

Feri Lainšček

Vesele praznike in srečno 2023!

Jasna Kržin Stepišnik
z ravnateljicami in sodelavci BIC Ljubljana