Ljubljana je zdravo mesto

Ali ste že slišali za Program zdravih mest?

Zdravo mesto je tisto mesto, ki vse svoje aktivnosti vodi s spoznanjem, da je zdravje pomembna vrednota in da je skrb za zdravje odgovornost vseh lokalnih politik in ne zgolj sistema zdravstvenega varstva. Pri tem ima podporo mestnih oblasti, podporo javnih sektorjev in drugih institucij pri načrtovanju in spopadanju z naraščajočimi izzivi na področju javnega zdravja. 

Program zdravih mest se je začel razvijati v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Skupščina SZO je leta 1991 soglasno potrdila, da predstavlja gibanje »Zdrava mesta« aktivnosti za promocijo in ohranjanje zdravja v urbanem okolju. V Mestni občini Ljubljana so v program  vključeni od samega začetka. Že od leta 1989 Ljubljana vodi različne aktivnosti za boljše javno zdravje meščank in meščanov glavnega mesta.

Mestna občina Ljubljana je leta 2018, kot edina slovenska občina, prejela certifikat STO, za izjemen prispevek in zavezanost pri promociji zdravja ter ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga ter pohvalo za aktiven pristop in vsebinski prispevek Mestne občine Ljubljana pri delovanju Evropske mreže zdravih mest.

Tudi v naslednjih letih si bodo prizadevali krepiti aktivnosti promocije zdravja ter ohranjanja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju. Ključne teme:

  • Vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi.
  • V zdravem mestu skrbimo za zdravje tekom celega življenja, kar se odraža v podaljšanju zdravih let življenja prebivalcev, višji blaginji in zadovoljstvu nasploh.
  • Soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi.
  • Zdravo mesto nudi pogoje in priložnosti, ki spodbujajo, omogočajo in podpirajo zdrav način življenja.
  • Krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja.
  • Zdravo mesto zagotavlja čim višjo dostopnost in kakovost storitev in programov sistema primarnega zdravstvenega varstva.
  • Oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolji.
  • Zdravo mesto ponuja okolje, ki spodbuja, omogoča in podpira zdravje, rekreacijo in dobrobit, varnost, socialno interakcijo, dostopnost in mobilnost, občutek ponosa in kulturne identitete ter je odzivno za potrebe vseh svojih prebivalcev.

Veseli smo, da je tudi naša šola del Zdravega mesta!

 

Viri:

https://www.nijz.si/sl/zdravo-mesto-v-vii-fazi-programa-2019-2024

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/zdravje-in-socialno-varstvo/preventivni-programi-varovanja-zdravja/ljubljana-zdravo-mesto/

https://raunalnitvo.wordpress.com/tag/narava/