Predstavotev delodajalcev za študente BIC Ljubljana

Karierne priložnosti - srečanje med delodajalci in študenti gostinstva in turizma ter živilstva in prehrane

 V ponedeljek, 5. 2. 2024, so organizatorji praktičnega izobraževanja obeh naših programov BIC Ljubljana, Višje strokovne šole izvedli dogodek, na katerem so se delodajalci s področja gostinstva in turizma ter živilstva in prehrane predstavili našim študentom. Študenti se namreč že odločajo, kjer bodo opravljali svoje praktično izobraževanje, hkrati pa s temi odločitvami usmerjajo tudi svojo karierno pot. Zato temu področju na šoli posvečamo veliko pozornosti. 

Z namenom, da bolje spoznajo posamezne delodajalce in njihova podjetja, institucije, vsako leto izvedemo podoben dogodek za vse študente 1. letnikov, vabljeni so tudi vsi ostali. Dogodek je potekal najprej v sejemski obliki z namenom, da se študenti z delodajalci spoznajo, sami pridobijo potrebne informacije in se morda tudi že dogovorijo za možnost opravljanja prakse, nato pa še s skupnimi predstavitvami delodajalcev za vse. 

Vsem delodajalcem, ki so se na dogodku našim študentom predstavili, se za sodelovanje zahvaljujemo.