BIC Ljubljana

Izobraževalni programi za udeležence izobraževanja odraslih

V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana) se poleg dijakov šolajo tudi odrasli udeleženci.

Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem mestu želijo razširiti znanje z določenega področja, pridobiti prekvalifikacijo za drug zanimiv poklic oziroma izobrazbo, ki daje večje zaposlitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki so prekinili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo.
 

Programi formalnega izobraževanja

Poleg izobraževanja po vseh omenjenih programih organiziramo tudi druga izobraževanja in tečaje s področja živilstva, gostinstva in veterine. Več... (povezava na tečaje)

 

  • V program pomočnik v biotehniki in oskrbi se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili sedem razredov osnovne šole.
  • V programe: pek, slaščičar in  mesar se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.
  • V programe: živilsko prehranski tehnik,  veterinarski tehnik, naravovarstveni tehnik in tehniška gimnazija  se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.
  • V program živilsko prehranski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili triletno poklicno šolo ustrezne smeri.
  • Za programe NPK je vpisni pogoj opredeljen v katalogu strokovnih znanj in spretnosti pod točko 2.2.

Ob vpisu kandidat predloži osebni dokument, v primeru spremembe imena ali priimka dokazilo o tej spremembi, zaključno spričevalo osnovne šole in dokazila o že opravljenih izpitih v predhodnem izobraževanju.  Ob vpisu udeleženci plačajo prvi obrok šolnine ali vpisnine odvisno od izbire načina izobraževanja in podpišejo letno pogodbo o izobraževanju.
 

Trajanje udeleženčevega izobraževanja je odvisno od izbranega programa izobraževanja in predhodne izobrazbe, najbolj pa je odvisno od posameznika oziroma časa, ki ga ima na razpolago za študij. Vsak udeleženec skupaj z organizatorico izobraževanja naredi svoj osebni izobraževalni načrt (OIN). V OIN je določena letna obveznost za udeleženca, ki je prilagojena posameznemu udeležencu. Želimo si, da so naši udeleženci uspešni in zadovoljni, zato organiziramo izobraževanje po meri udeležencev.

Stroški šolanja so opredeljeni za vsako šolsko leto posebej. Ob vpisu je potrebno plačati  vpisnino (samoizobraževanje) ali prvi obrok šolnine (izobraževanje v oddelku). V vpisnino je vključeno dvakratno opravljanje izpita in individualno svetovanje. Šolnina vključuje vpisnino, predavanja, učno gradivo, dostop do spletne učilnice, materialne stroške povezane z izobraževanjem, dvakratno opravljanje izpitov in individualno svetovanje. Šolnino je možno plačati na največ 10 obrokov.

Kandidati, ki so brezposelni, lahko vložijo prošnjo na Zavod RS za zaposlovanje za sofinanciranje izobraževanja. Udeleženci izobraževanja odraslih imajo možnost pridobiti republiško štipendijo.

Udeleženci izobraževanja odraslih si v šolski kuhinji lahko kupijo malico ali kosilo. V šolski trgovini Kruharije in Cukrnije pred šolsko zgradbo pa lahko kupijo izdelke iz naše šolske pekarne in slaščičarne.

Vsem našim udeležencem izobraževanja odraslih  priporočamo, da so nezgodno zavarovani, ker opravljajo praktični pouk in zahtevne laboratorijske vaje. 

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki