Poučna in zanimiva izkušnja študenta živilstva in prehrane na praktičnem izobraževanju v Pivovarni Laško Union

Praktično izobraževanje sem opravljal v Pivovarni Laško Union na lokaciji v Laškem v mikrobiološkem laboratoriju. Za delo v laboratoriju sem se odločil zaradi dinamičnega in poučnega dela. Dodatna vrednost prakse je bilo pivo, ker me že dolgo zanima proces izdelave. Pridobil sem veliko dodatnih informacij, ki sem jih odkril ob delu ter razlagah mentorice. Predstavil bom nekaj mojih glavnih zadolžitev. Celotno delo na praksi bi obsegalo kar nekaj strani.

Na prvem mestu pri izdelavi piva je higiena. Na vseh procesnih linijah se jemljejo brisi na snažnost. Postopek se je začel v laboratoriju s pripravo brisov. Vsak bris sem natančno označil za kateri delovni proces je namenjen in se odpravil na »teren«. Pri vsaki procesni liniji sem po predpisanem postopku previdno natančno podrgnil z paličico ter jo previdno položil nazaj v epruveto. V sterilnem območju sem nato v laboratoriju s pomočjo pipetorja v vsak  bris dodal po 10 ml hranilnega gojišča. Vse skupaj sem premešal in dal v inkubator. Po treh dneh sem po barvi ter dodatno s pomočjo mikroskopa ugotavljal ustreznost higiene delovnega okolja in zabeležil rezultate.

Vsak dan sem tudi štel celice v vzorcu. Vzorce so mi prinesli operaterji iz varilnice, da so lahko rast celic lažje nadzorovali in nato pospešili ali zavirali rast celic. Uporabljal sem napravo za štetje celic in puferno raztopino za desetkratno razredčitev ter Reagent Y100 za stokratno razredčitev. Vzorce in raztopine smo skupaj dodajali v epice. Iz vsake epice smo nato razredčen vzorec položili  v napravo, ki je avtomatsko preštela celice.

Za vsako vrsto piva sem pripravljal tudi degustacije. Priprava je zajemala ustrezno hlajenje, pripravo piva na degustacijo, izvedbo in beleženje rezultatov v posebnem programu.

Na praksi sem neizmerno užival v super kolektivu in zanimivem delu. Najbolj sem vesel in hvaležen za pridobljene izkušnje. Vem, da jih bom velikokrat uporabil na nadaljnji karierni poti.

Avtor: Matej Čebin, 2 ŽP