Naravovarstveni strokovni tabor 3. - 5. 5. 2023

Dijaki 2. letnika programa naravovarstveni tehnik/ca BIC Ljubljana, Živilske šole so od 3. - 5. 5. 2023 na naravovarstvenem strokovnem taboru na slovenski obali. Spremljajte njihove aktivnosti! 

DAN 1

Prvi dan smo si ogledali zavarovani območji krajinski park Strunjan in krajinski park Debeli Rtič. Spoznavali smo tamkajšnje naravne vrednote (klife, ostanek hrastovega gozda, abrazijski spodmol, strunjanske soline, Stjužo, …) ter živalstvo in rastlinstvo območij, predvsem rastline, prilagojene na sušne razmere ter slanuše.

DAN 2

Drugi dan naravovarstvenega tabora je potekal v znamenju raziskovanja obale Debelega Rtiča. Vzorčili in proučevali smo organizme različnih življenjskih območij morja – pršne, bibavične in stalno potopljene cone. Na koncu smo izdelali in predstavili učne table naravnih vrednot na Debelem Rtiču. Seveda pa nismo pozabili tudi na sončenje in kopanje!

DAN 3

Zadnji dan tabora smo zaključili z obiskom v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, kjer smo najprej poslušali zanimivo predavanje o tem, kako so revitalizirali to degradirano območje in kakšen pomen ima v današnjem času. Nato pa smo se, z daljnogledi v roki, odpravili opazovat rastlinstvo in živalstvo rezervata. Čisto za konec smo naredili evalvacijo tabora, se dobro najedli in polni vtisov odpravili proti domu.