Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika turizma v Celje in Laško v okviru predmeta DTD

Študentje so strokovno ekskurzijo v Celje in Laško, 14. 11. organizirali in vodili sami. Pri tem smo spoznali zgodbe Celjskega gradu, Celjskih grofov, Veronike Deseniške, kraljice Barbare. Obiskali smo hišo legend MCC Hostel v Celju, ki je osvojil 1. mesto v kategoriji mladinska prenočišča v okviru TZS - Moja dežela, lepa in gostoljubna 2019. Dediščino pivovarstva pa smo okusili na vodenem ogledu Pivovarne Laško.