Mlekarstvo-Podjed_Teja Podjed.jpg

Karierne poti naših diplomantk in diplomantov: Teja Podjed

TEJA PODJED, DIPLOMANTKA ŽIVILSTVA IN PREHRANE

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju s Tejo Podjed, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena v domačem podjetju Mlekarstvo Podjed d.o.o, kjer je v času študija opravljala praktično izobraževanje, diplomsko delo in na ta način pridobila dovolj znanja za zaposlitev.

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Zaposlena sem v družinskem podjetju z 20 letno tradicijo, usmerjeno v pridelavo in predelavo mleka v mlečne izdelke.  V podjetju sodelujem že od 15. leta zato sem seznanjena z različnimi področji dela. V zadnjih letih sem prevzela področje tehnologije izdelkov, označevanje izdelkov, vodenje HACCP sistema, nabavo, ter distribucijo v katero počasi vključujem tudi marketing.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA/S KATERIM PODROČJEM STE SE V DIPLOMSKEM DELU UKVARJALI?

Naslov mojega diplomskega dela je Izdelava mlečnega sladoleda z dodatkom vitamina C. Področje, ki sem ga obravnavala v diplomski nalogi je razvoj novega mlečnega izdelka – sladoleda, s katerim bi v družinskem podjetju dopolnili ponudbo.

ZAKAJ STE IZBRALI TO TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Razvoj novih izdelkov mi je bilo vedno zanimivo področje. Tehnologija domačega sladoleda pa je za družinska podjetja pri nas dokaj neznana, zato sem jo želela bolje spoznati.

KJE MENITE, DA BOSTE ALI STE UPORABILI ZNANJE, KI STE GA PRIDOBILI PRI PISANJU DIPLOME?

Pridobljeno znanje uporabljam v razvoju novih izdelkov. V diplomskem delu sem izdelek razdelala od začetka do konca- od surovine do prodaje končnemu potrošniku. Pri rezultatih mojega raziskovalnega dela me je presenetil dobro razvit trg na področju tehnologije in ponudbe predvsem domačega sladoleda.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU?

Osebno sem največ znanja pridobila na področju zakonodaje in mikrobiologije. Na področju katerem delujem, mi je pridobljeno znanje veliko pripomoglo pri osebnem razvoju.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA?

Odprtost profesorjev, prijetni odnosi, ekskurzije, strokovni predmeti ,...

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

V dokaj kratkem času lahko pridobiš kakovostno znanje, ki ti pomaga na nadaljnji strokovni poti. Študij v kombinaciji s praktičnim izobraževanjem nudi kakovosten razvoj posameznika v izbrani stroki. Najpomembneje je, da pridobljeno znanje skozi študij, lahko preizkusiš v praksi, kjer se dejansko ˝izobraževanje˝ v prenesem pomenu šele prične.

PREBERITE ŠE DRUGE KARIERNE POTI NAŠIH DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV