Vetnnet BIC Ljubljana

BIC Ljubljana aktiven član Vetnnet, združenja šol, ki poučujejo v programu veterinarski tehnik/ca

Nadzorni odbor združenja evropskih šol, ki poučujejo v programu Vetnnet je konec januarja 2024 zasedal v Amsterdamu, kjer so razpravljali o prihajajoči 27. konferenci, ki bo potekala septembra v mestu Kolding na Danskem.

Med člani odbora je bila tudi naša učiteljica BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole, Alja Bordon, kjer poleg aktivne članske vloge skrbi tudi za Vetnnet spletno stran, kot ti. webmaster in družabna omrežja. Vloga webmasterja v nadzornem odboru Vetnnet vključuje skrb za spletno prisotnost in komunikacijo znotraj združenja.

Vetnnet predstavlja združenje šol, ki poučujejo v programu veterinarski tehnik/ca. Glavni namen združenja je spodbujati izmenjavo znanja in izkušenj med člani, izboljševati kakovost izobraževanja ter promovirati poklic veterinarskega tehnika. Konference, kot je letošnja v Koldingu, omogočajo sodelovanje članov, izmenjavo najnovejših spoznanj in oblikovanje smernic za prihodnost izobraževanja v programu veterinarski tehnik.

Sestanek nadzornega odbora v Amsterdamu potrjuje, da so člani združenja zagnani v skupnem cilju ustvariti uspešno, strokovno in zanimivo konferenco.

Vabljeni, da spremljate dogajanje tudi na Facebooku: @VETNNET in Instagramu: @vetnnet_organisation