BIC Ljubljana v tehniškem muzeju Slovenije

Predstavili smo se učencem na delavnicah v Tehniškem muzeju Slovenije

Na BIC Ljubljana smo se z Živilsko šolo z delavnicami s področja živilstva, naravovarstva in pekarstva v oktobru predstavili na Biotehniških dneh v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

Na delavnici Prestavitev lesnih izdelkov smo udeležencem pokazali in predstavili lesne izdelke, ki so jih izdelali dijaki v sklopu pouka in projektnih nalog pri programu naravovarstveni tehnik/ca in se pogovarjali o uporabnosti lesa v naravovarstvu in na splošno. Udeleženci so si lahko s pomočjo ekipe tudi izdelali svinčnik iz vejice. Na delavnici Bentoški nevretenčar so udeleženci videli in spoznali različne vodne nevretenčarje, spoznali njihovo vlogo v ekosistemu in izvedeli kako pomembni so kot bioindikatorji (pokazatelji čistosti okolja) za naravovarstvo. Na delavnici Od zrna do kruha so udeleženci spoznali, kako nastane kruh, udeležili so se lahko tudi senzorične delavnice in živilske delavnice, kjer so izvajali eksperiment s kvasovkami in spoznavali virtualno pot do poklica.