Gostili smo Mednarodno komisijo za varstvo reke Donave, BIC Ljubljana 2024

Gostili smo Mednarodno komisijo za varstvo reke Donave

11. 4. 2024 smo na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli na šolskem vrtu gostili Mitjo Briclja, državnega sekretarja RS z Ministrstva za naravne vire in prostor, gostjo Birgit Vogel, izvršno sekretarko ICPTR, ter ostale  udeležence Zasedanja izvedencev za »Sodelovanje javnosti« Mednarodne komisije za varstvo reke Donave/ICPDR.

Dijaki iz razreda 4. nt (naravovarstveni tehnik/ca) so skupaj z ravnateljico mag. Tatjano Šček Prebil, razrednikom Matevžem Kramerjem ter Boštjanom Ozimkom goste sprejeli, jim predstavili zavod, šolo in program naravovarstvenega tehnika ter prikazali različne analize onesnaženosti Ljubljanice.

Druženje so ob pogostitvi, ki so jo zanje pripravili v šolski kuhinji, zaključili s sproščenim pogovorom o vodah in izobraževanju.

O pomenu krepitve sodelovanja z mladimi v porečjih na državni in čezmejni ravni za povečanje podnebne odpornosti pa je spregovoril tudi naš dijkak Blaž Lipovšek, ki je sicer predsednika Parlamenta mladih Savskega bazena, ki združuje mlade, stare med 15 in 25 let, iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Njihov cilj je izobraževanje o vplivih človeštva in globalnih sprememb na reko Savo in njene ekosisteme.

Blaž je na dogodku povedal še več o njihovem sodelovanju:

"Naš cilj dosežemo z udeležbo na tekmovanjih, natečajih in regionalnih zasedanjih, ki potekajo enkrat letno v eni od sodelujočih držav. Udeleženci imamo priložnost za izobraževanje, predstavitev dela in druženje. Vsako leto izvolimo novega predsednika, letos sem to čast prejel jaz.

V vlogi predsednika sem zastopal mlade iz porečja Save na več ključnih dogodkih, med drugim na obeležitvi mednarodnega dneva vode v Škocjanskem zatoku v Sloveniji. Sodeloval sem v diskusiji, kjer sem poudaril pomen vključevanja mladih v odločitvene procese, ki oblikujejo našo prihodnost in naravo. To sporočilo ni novo, vendar je prostora za napredek še veliko.

Drug primer aktivnega vključevanja mladih je bil Regionalni forum o trajnostnem razvoju v Ženevi, kjer so se zbrali predstavniki držav, strokovnjaki in mladi aktivisti regije UNECE, da bi okrepili Agendo 2030 v luči trenutnih kriz. Tam sem se poleg dogodka udeležil tudi  mladinske okrogle mize, kjer smo na podlagi ciljev Agende 2030 iskali rešitve za njihovo doseganje. Predlagane rešitve so bile upoštevane v nadaljnjih razpravah.

Priložnost za izražanje smo mladi iz Italije in Slovenije imeli  tudi na zasedanju Barcelonske konvencije v Portorožu, kjer sem poudaril pomen vključevanja mladih na vseh ravneh odločanja - od lokalne do globalne. Poudaril sem, da organizacije, kot je Savski parlament mladih, in izobraževalni sistem imajo pri tem ključno vlogo.

Kot dijak naravovarstveni tehnik na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana sem pridobil znanje, ki mi omogoča aktivno sodelovanje v prizadevanjih za ohranjanje narave. Poudarjam, da je ključnega pomena, da so mladi vključeni v odločanje in zakonodajo, ki varuje naravo, kar je mogoče le s pravo izobrazbo in mentorstvom. Savski parlament mladih igra pomembno vlogo pri zagotavljanju teh priložnosti, ki bi morale biti bolj vključene v izobraževalni sistem, da bi mladi in otroci razumeli pomen varovanja narave in se soočili z globalnimi spremembami, zato je bistveno spodbujati in krepiti sodelovanje šol na območju ("Od izvira do izliva" / "From Source to Sea"), ki vključuje mentorje in dijake v načrtovanje in izvajanje projektov za izboljšanje podnebne odpornosti. Dober primer takšnega vključevanja je bil projekt Pirati plastike, kjer smo se mladi različnih šol odpravili raziskovati, koliko mikroplastike in ostalih odpadkov se nahaja v reki Savi in njenih ekosistemih. Odšli smo na teren, naredili analize, zbrali podatke in jih posredovali naprej. To so naredile tudi šole iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Tako smo potem dobili podatke, koliko mikroplastike je v reki Savi. Tak pristop omogoča mladim, da prispevajo svoje ideje in predloge, ki so lahko ključni za oblikovanje učinkovitih in trajnostnih rešitev. 

Trdno sem prepričan, da lahko skupaj naredimo veliko več za zdravo okolje ter zeleno in podnebno odporno prihodnost."