Vhod v gozdni budistični samostan Samanadipa, foto: Gregor Zupan

V sklopu projekta MUNERA 3 smo izvedli izobraževanje: Verski turizem v Sloveniji

Kaj in kako pa vi praznujete? – Raznolikost nas bogati

V svetu obstaja ogromno število različnih kultur, jezikov, verovanj in načinov življenja. Z nekaterimi se srečujemo tudi v Sloveniji v našem vsakdanjem življenju. V širšem smislu gre za identiteto Slovencev. Nekatere kulture in načine življenja smo bolj natančno spoznali v sklopu izobraževanj projekta MUNERA 3 z naslovom Verski turizem v Sloveniji, ki ga je na BIC Ljubljana izvedla dr. Lea Kužnik. Izobraževanje je bilo namenjeno profesionalnim turističnim vodnikom, pri čemer smo spoznavali način življenja, šege in navade, praznike in praznovanja, kulinarične posebnosti muslimanov, katolikov, pravoslavnih, evangeličanov, judov in budistov, ki živijo v Sloveniji. V ta namen smo se podali v Stično in na Brezje, kjer smo iz prve roke spoznali naše največje romarsko središče ter občudovali ustvarjalnost in mojstrstvo v izdelovanju jaslic iz najrazličnejših materialov v Muzeju jaslic. V Ljubljani so nas prijazno sprejeli v Judovskem kulturnem centru, pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda, evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja ter novem Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana, kjer smo uživali v avtentičnem kulinaričnem doživetju. Prav posebno in bolj skrivnostno meniško življenje pa živijo menihi v Gozdnem budističnem samostanu na Dolenjskem.