Živilska šola - dijaki

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske in naravovarstvene šole

BIC Ljubljana, Živilska in naravovarstvena šola (Ižanska c. in EkoHiša)
URA                        ČAS
0. ura                     7.10 – 7.55
1. ura                     8.00 – 8.45
2. ura                     8.50 – 9.35
3. ura    MALICA    9.40 – 10.25  
4. ura    MALICA   10.30 – 11.15
5. ura                    11.20 – 12.05
6. ura                    12.10 – 12.55
7. ura                    13.00 – 13.45
8. ura                    13.50 – 14.35
9. ura                    14.40 – 15.25
10. ura                  15.30 – 16.15

Opomba: dijaki malicate v tisti uri, ki jo imate določeno v urniku.

OCENJEVALNA OBDOBJA

 

OCENE ZAKLJUČENE

1. ocenjevalno obdobje

do 15. januarja  2024

do 12. januarja 2024

2. ocenjevalno obdobje za zaključne letnike

do 21. maja 2024

do 20. maja 2024

2. ocenjevalno obdobje

do 21. junija 2024

do 20. junija 2024

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

30. oktober – 3. november  2023

jesenske počitnice

22. december 2023 dan BIC Ljubljana

31. oktober 2023

dan reformacije

1. november 2023

dan spomina na mrtve

25. december 2023

božič

26. december 2023

dan samostojnosti in enotnosti

27. december  – 31. december 2023

novoletne  počitnice

1. januar - 2. januar 2024

novo leto

8. februarja 2024

slovenski kulturni praznik

19. februar – 23. februar 2024

zimske počitnice

1. april 2024

velikonočni ponedeljek

27. april 2024

dan boja proti okupatorju

29. april – 2. maj 2024

prvomajske počitnice

1. maj - 2. maj 2024

praznik dela

3. maj 2024

pouka prost dan

 

25. junija 2024

dan državnosti

TABORI

   

Razredni :

 

 

2. ž in 3. ž   23. - 25. oktober 2023
1. ž in 1. žt   po dogovoru

Matematični:

   
1. ta   25. - 27. september 2023
2. ta   marec 2024
4. ž   marec 2024
4. nt   marec 2024

NARAVOVARSTVENI TABOR

   
1. n   25. - 27. oktober 2023 in 13. - 17. maj 2024
1. nt   25. - 27. oktober 2023 in 13. - 17. maj 2024
2. n   8. - 10. maj 2024
2. nt   8. - 10. maj 2024
3. nt   25. - 31. maj 2024
4. nt   23. - 27. oktober 2023

 

 

Ker še vedno prihaja do manjših sprememb v urniku, se dijaki za pogovorne ure individualno dogovorjajte z učitelji.
Ko bo urnik stalen, bomo govorilne ure objavili.

UČITELJ/-ICA
ŠOLSKA URA
OD-DO
Basej Marko    
Berčič Darinka    
Birk Tina    
Brglez Mateja    
Dolenc Aleš    
Dremelj Sabina    
Fajič Anita    
Golob Justi    
Golob Pia    
Gombač Danijel    
Gorenc Mirjam    
Groznik Robi    
Horvatić Sandra    
Hrovat Milena    
Jamšek Eva    
Jenko Lidija    
Klarič Elizabeta    
Klun Andreja    
Kodele Alenka    
Kolar Mišo    
Kramer Matevž    
Marinček Jana    
Markič Maja    
Mihelčič Jala    
Mohorič Rozalka    
Mole Petra    
Moscatello Aliana    
Percan Maja    
Perčič Andreja    
Petrič Nada    
Pipan Katja    
Plešec Boštjan    
Poje Marija    
Potočnik Gorazd    
Rep Alenka    
Rozman Martin    
Rozman Monika    
Rožencvet Helena    
Savić Aleksandra    
Schrader Špela    
Sedeljšak Basle Marjana    
Sedlar Špehar Alenka    
Seibert Jerneja    
Smerajec Mojca    
Starc Tit    
Strgar Mojca    
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Šimac Jure    
Škerlavaj Golec Simona    
Štekovič Maja    
Ule Matjaž    
Vehar Maja    
Vidmar Marija    
Žagar Gregor    
Žvab Marija    

Zap. št.

Razred

Razrednik

 

1.

1. PA

Gregor Žagar

 

2.

1. PB

Rozalka Mohorič

 

3.

1. PC

Mojca Strgar

 

4.

1. PD

Tit Starc

 

5.

1. PE

Marija Poje    

6.

2. PA

Monika Rozman

 

7.

2. PB

Matjaž Ule

 

8.

2. PC

Tina Birk

 

9.

1. P

Mišo Kolar

 

10.

1. S

Lidija Jenko

 

11.

1.  SA

Andreja Perčič

 

12.

1. SB

Petra Mole

 

13.

1. SM

Anita Fajić

 

14.

2. SM

Simon Smole

 

15.

2. SP

Maja Markič

 

16.

3. S

Katja Pipan

 

17.

3. SM

Marjana Sedeljšak Basle

 

18.

3. SP

Maja Štekovič

 
19. 1. N

Maja Vehar

 

20.

1. NT

Alenka Rep

 
21. 2. N Jerneja Seibert  

22.

2. NT

Martin Rozman

 

23.

3. NT

Špela Schrader

 

24.

4. NT

Matevž Kramer

 

25.

1. Ž

Aleksandra Savić

 
26. 1. ŽT

Sabina Dremelj

 

27.

2. Ž

Helena Rožencvet

 

28.

3. Ž

Aleš Dolenc

 

29.

4. Ž

Marko Basej

 

30.

1. TA

Simona Škerlavaj Golec

 
31. 2. TA

Marija Žvab

 

Zimski izpitni rok

 

12. februar 2024

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

 

4. junija 2024

slovenščina

Jesenski izpitni rok

 

21. avgusta 2024

slovenščina

KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV 2023/2024
PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU
ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2023/2024
SESTAVA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote je zapisan v naslednjem dokumentu 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Preberite več o poklicni maturi.

Na strani šolske knjižnice objavljamo informacije o knjižnični ponudbi, delovnem času naših knjižnic, iskanju gradiv, učbenikih in učbeniškemu skladu ... 

Obišči stran šolske knjižnice BIC Ljubljana.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki