erasmus

Erasmus+ NI MUS, POMAGA PA!

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja in raznolikosti, trajnostnega razvoja (zeleni Erasmus+), digitalnega prehoda in aktivne participacije oz. sodelovanja v demokratičnem življenju.  

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen praktičnega izobraževanja (pri delodajalcu) – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa omenjene aktivnosti prinašajo pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj BIC Ljubljana.

Novice iz naših aktualnih aktivnosti lahko spremljaš tukaj. 
 

Listina kakovosti BIC LjubljanaBIC Ljubljana na področju dijaških mobilnsoti že od leta 2002 sodeluje v mednarodnih mobilnostih, sprva v programu Leonardo da Vinci, od leta 2014 v programu Erasmus+. Leta 2015 smo pridobili listino kakovosti o mobilnosti Erasmus + VET ERAPLUS-VET-MOB-CERT, AKR-VET-6/15. Leta 2020 smo jo uspešno podaljšali in smo na ravni poklicnega izobraževanja nosilci akreditacije za novo projektno obdobje 2021–2027. Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen praktičnega izobraževanja (pri delodajalcu) – kot tudi vseh strokovnih delavcevv vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma ter jim znanje in kompetence, pridobljene v tujini, tudi formalno priznati. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa aktivnosti prinašajo pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj BIC Ljubljana. Strokovna komisija nacionalne agencije CMEPIUS je prepoznala kakovost in odličnost našega dela v projektih mobilnosti in nam zato podelila znak odličnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru akcije KA1! Certifikat je veljaven od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2025.

 

 

ECHE Listina BIC LjubljanaNa področju terciarnega izobraževanja smo leta 2014 prejeli listino ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), ki je predpogoj in zaveza h kakovosti za vse institucije terciarnega sektorja, ki želijo sodelovati v katerih koli aktivnostih programa Erasmus+. Leta 2021 smo jo uspešno obnovili in podaljšali za celotno trajanje programskega obdobja, do l. 2027.
Erasmus+ izjava BIC Ljubljana, VSŠ
Erasmus Policy Statement of BIC Ljubljana, VC

ECHE listina 2021-2027

Študentska listina 

 

Jabolko kakovostiNacionalna agencija CMEPIUS je leta 2017 BIC-u Ljubljana podelila nacionalno priznanje Jabolko kakovosti, za področje izvajanja mobilnosti v PIU.

 

DIJAKI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

DRŽAVA MOBILNOSTI

TERMIN

BLOG

Tehniška gimnazija FINSKA april 2024

Preberi blog

Tehniška gimnazija TURČIJA april 2024

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca ŠPANIJA februar 2024

Preberi blog

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA januar-februar 2024 Preberi blog
Živilsko-prehranski tehnik/ca ŠPANIJA december 2023

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca MALTA oktober 2023

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca ČEŠKA oktober 2023

Preberi blog

Pek/ovka in slaščičar/ka NIZOZEMSKA oktober 2023

Preberi blog

Slaščičar/ka ESTONIJA september 2023

Preberi blog

Slaščičar/ka PORTUGALSKA september 2023

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

IRSKA september 2023 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

SRBIJA junij 2023 Preberi blog

Naravovarstveni tehnik/ca 

SRBIJA april 2023 Preberi blog

Živilsko-prehranski tehnik/ca

FINSKA marec 2023 Preberi blog

Tehniška gimnazija

POLJSKA marec 2023 Preberi blog

Tehniška gimnazija

TURČIJA marec 2023 Preberi blog

Pek/ovka in slaščičar/ka

NIZOZEMSKA marec 2023 Preberi blog

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA januar 2023 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

ČEŠKA november 2022 Preberi blog

Živilsko-prehranski tehnik/ca

HRVAŠKA november 2022 Preberi blog

Slaščičar/ka  

PORTUGALSKA november 2022 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

MALTA oktober 2022 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

CIPER oktober 2022 Preberi blog

Naravovarstveni tehnik/ca

FINSKA oktober 2022 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

FINSKA oktober 2022 Preberi blog

Naravovarstveni in veterinarski tehnik/ca

POLJSKA september 2022 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

IRSKA september 2022 Preberi blog

Slaščičar/ka 

ESTONIJA junij 2022 Preberi blog

Naravovarstveni tehnik/ca

SRBIJA april 2022 Preberi blog

Tehniška gimnazija 

FINSKA marec 2022 Preberi blog

Tehniška gimnazija 

POLJSKA marec 2022 Preberi blog

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA marec 2022 Preberi blog

Slaščičar/ka

PORTUGALSKA februar 2022 Preberi blog

Živilsko-prehranski tehnik/ca

ŠPANIJA december 2021 Preberi blog

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA november 2021 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

DANSKA oktober 2021 Preberi poročilo

Veterinarski tehnik/ca

ČEŠKA oktober 2021 Preberi poročilo

Veterinarski tehnik/ca

CIPER oktober 2021 Preberi poročilo

Veterinarski tehnik/ca

IRSKA oktober 2021 Preberi poročilo

Slaščičar/ca

FRANCIJA

september 2021 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

CIPER

september 2020

Preberi poročilo

Tehniška gimnazija

FINSKA marec 2020 Preberi blog

Pek/ovka

NEMČIJA marec 2020 Preberi blog

Slaščičar/ca

PORTUGALSKA februar 2020 Preberi blog

Slaščičar/ca

ESTONIJA januar 2020 Preberi blog

Živilsko-prehranski tehnik/ca

ŠPANIJA december 2019 Preberi blog

Slaščičar/ca

FRANCIJA december 2019 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

IRSKA oktober 2019 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

FINSKA oktober 2019 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

ČEŠKA oktober 2019 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

CIPER oktober 2019 Preberi blog

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA oktober 2019 Preberi blog
Veterinarski tehnik/ca ŠPANIJA  september 2019

Preberi blog

Naravovarstveni tehnik/ca

HRVAŠKA marec 2019 Preberi blog

Tehniška gimnazija

POLJSKA marec 2019 Preberi blog

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA

marec 2019

Preberi blog

Slaščičar in naravovarstveni tehnik

PORTUGALSKA april 2019 Preberi blog

Slaščičar/ca

MALTA februar 2019 Preberi blog

Živilsko-prehranski tehnik/ca

ŠPANIJA december 2019 Preberi blog

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA

oktober 2018

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

FINSKA

oktober 2018

Preberi blog

Slaščičar/ca

FRANCIJA september 2018 Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

IRSKA

september 2018

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

SEVERNA IRSKA

september 2018

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

CIPER

julij in avgust 2018

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

CIPER

avgust 2018

Preberi blog

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA

marec 2017/ 18

Preberi blog

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA

oktober 2017/18

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

FINSKA

oktober 2017/18

Preberi blog

Veterinarski tehnik/ca

IRSKA

oktober 2017/18

Preberi blog

Tehniška gimnazija/ca

ŠPANIJA

december 2016/17

Preberi blog

       

ŠTUDENTI

DELO V RESTAVRACIJI, gostinstvo in turizem, Nizozemska 2021

MAREKTING ČOKOLADNIH PROIZVODOV, živilstvo in prehrana, Španija 2021

DELO NA POSETVU, Živilstvo in prehrana, Irska 2021

DELO V KUHINJI_Erasmus+ Norveška_2020

DELO V SLAŠČIČARNI_Erasmus+ Belgija_2019

RAZLIČNA DELA V HOTELU_Erasmus+ Islandija_2019

STREŽBA (hotelska restavracija)_Erasmus+ Španija_2019

STREŽBA (hotelski bar)_Erasmus+ Španija_2019

STREŽBA (restavracija)_Erasmus+ Hrvaška_2019

DELO V SLAŠČIČARNI_Erasmus+ Italija_2019

ANIMACIJA_Erasmus_v_Španiji_2018.pdf

DELO_NA_KMETIJI_Erasmus_v_Avstriji_2018_1.pdf

DELO_NA_KMETIJI_Erasmus_v_Avstriji_2018_2.pdf

KUHINJA_Erasmus_na_Norveškem_2018_1.pdf

KUHINJA_Erasmus_na_Norveškem_2018_2.pdf

KUHINJA_Erasmus_v_Italiji_2018.pdf

SLAŠČIČARNA_Erasmus_v_Belgiji_2018.pdf

VINSKA_KLET_Erasmus_Italija_2018.pdf

KUHINJA_Erasmus+ v Španiji_2018

KUHINJA_Erasmus+ na Cipru_2017

KUHINJA_Erasmus+ v Avstriji_2017

KUHINJA_Erasmus+ v Grčiji_2017

SLAŠČIČARNA_Erasmus+ v Belgiji_2017

Za več informacij se obrnite na elektronski naslov: erasmusplus@bic-lj.si ali tel.: 01 2807 621.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki