Slaščičar_BIC

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA

Projekt KOMPETENCE 2023-2029-OSR je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

PROGRAMI:
 • Angleščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Nemščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Italijanščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Španščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Ruščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Francoščina (začetni ali nadaljevalni); 40-urni tečaj
 • Sodobna spletna orodja in njihova varna uporaba; 40-urni tečaj.
 • Sistem HACCP in zagotavljanje varne hrane; 30-urni tečaj
 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku; 40-urni tečaj
 • UŽU Most do izobrazbe; 100-urni tečaj

Tečaje bomo izvedli v primeru zadostnega števila prijav (12 udeležencev v skupini).

CILJNA SKUPINA:
 • vsi odrasli, zaposleni ali brezposelni, prednost pa imajo:
 • odrasli, ki imajo končano največ srednješolsko izobraževanje,
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več,
 • tujci,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.
PARTNERJI:

V projektu poleg BIC Ljubljana sodelujejo še:

PRIJAVI SE

Informativne prijave zbiramo čez celo leto, in sicer do zapolnitve prostih mest.

Na brezplačne tečaje se prijavite preko spletnega obrazca. Preberi splošne pogoje. Za rezervacije mest ali morebitna dodatna vprašanja pa lahko pokličete na tel. št. (01) 28 07 621 (Helena Črešnik) in 01 28 07 601 (Nataša Rakar) ali pišete na elektronski naslov brezplacnitecaji@bic-lj.si.

Ne odlašajte s prijavo in se nam pridružite v sproščenem vzdušju ter obnovite oz. nadgradite svoje znanje.

Tukaj preberi celoten opis projetka. 
 Temeljne kompetence 2023-2029  MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE  IFeelSloveniaSofinancira EU

Ste mentorji dijakom in študentom pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih? Vključite se v brezplačno usposabljanje v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2023–2026.

MENTORJI, PRIDOBITE KAKOVOSTNE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO KOMPETENCE

Projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki bo skupaj z ostalimi štirinajstimi konzorcijskimi partnerji po vsej Sloveniji do zaključka projekta usposobil 1950 mentorjev. Program usposabljanja je razdeljen v dva sklopa, in sicer na Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program in Nadaljnja usposabljanja, ki prav tako obsegajo skupno 32 ur programa.

OBIŠČI SPLETNO STRAN PROJEKTA USPOSABLJANJE MENTORJEV

Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta: https://www.usposabljanje-mentorjev.si/ 

PODJETJA, IZOBRAZITE VAŠE ZAPOSLENE V NAJBOLJŠE MENTORJE

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 bo poskrbel, da bodo vaši bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu. Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo omogočali kvalitetno mentorstvo. Podjetja pa pridobijo usposobljene sodelavce, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD) oz. so vajenci, in študentom višjih strokovnih šol, ki sepraktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).

Usposabljanja izvajamo tudi na BIC Ljubljana. Termini vseh konzorcijskih partnerjev so objavljeni na
spletni strani projekta.

Sofinancira EUUsposabljanje mentorjev 2023-2029MVINOO

Na BIC Ljubljana izvajamo brezplačno dvodnevno kuharsko usposabljanje vzgojno izobraževalnega in tehničnega osebja osnovnih šol ter vrtcev na temo zdrave in trajnostne prehrane, ki ga omogoča in načrtuje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, financirano iz sredstev sklada za podnebne spremembe. Kot izvajalec delavnic je bil na javnem naročilu izbran Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana).

Kuharji v osnovnih šolah bodo s pridobljenim novim znanjem priprave različnih jedi in novimi tehnikami priprave hrane prispevali k izboljšanju ponudbe in okusov zdravih, energijsko uravnoteženih, hranilno bogatih ter trajnostnih (planetu prijaznih) osnovnošolskih kosil.

Usposabljanje bo potekalo v obsegu 14 pedagoških ur v učni kuhinji na BIC Ljubljana, Centru kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi ulici 74 v Šentvidu v Ljubljani v različnih terminih. 

Vseh 16 dvodnevnih kuharskih usposabljanj, ki smo jih na BIC Ljubljana ponujali v terminih od 21. 8.  do 14. 12. 2023 je trenutno zapolnjenih. Zaradi morebitnih sprotnih odjav se lahko mesta na zasedenih terminih še sprostijo. V kolikor bi se želeli usposabljanja udeležiti v zgoraj navedenih terminih, o morebitnih prostih mestih predhodno preverite pri Nataši Rakar iz projektne pisarne na BIC Ljubljana: natasa.rakar@bic-lj.si/01 2807 601.

 • 21. in 22. 8. 2023 (PON 12.00 - 19.00  / TOR 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 24. in 25. 8. 2023 (ČET 12.00 - 19.00  / PET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 28. in 29. 8. 2023 (PON 12.00 - 19.00 / TOR 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 12. in 13. 9. 2023 (TOR 7.30 - 14.00  / SRE 9.00 - 14.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 14. in 15. 9. 2023 (ČET 12.00 - 19.00  / PET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 26. in 27. 9. 2023 (TOR 8.00 - 14.30  / SRE 14.00 - 19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 28. in 29. 9. 2023 (ČET 12.00 - 19.00 / PET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 2. in 3. 10. 2023 (PON 12.00 - 19.00 / TOR 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 4. in 5. 10. 2023 (SRE 12.00 - 19.00 / ČET 14.00 -19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 17. in 18. 10. 2023 (TOR 14.00 - 21.00 / SRE 14.00 -19.00)  TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 19. in 20. 10. 2023 (ČET 14.00 - 21.00 / PET 14.00 - 19.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 6. in 7. 11. 2023 (PON 13.00 - 20.00 / TOR 15.00 -20.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 10. in 11. 11. 2023 (PET 9.00 - 16.00 / SOB 9.00 - 14.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 24. in 25. 11. 2023 (PET 9.00 - 16.00 / SOB 9.00 -14.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 28. in 29. 11. 2023 (TOR 13.00 - 20.00 / SRE 15.00 -20.00 TERMIN JE ZAPOLNJEN
 • 4. in 6. 12. 2023 (PON 13.00 - 20.00 / SRE 16.00 - 21.00) TERMIN JE ZAPOLNJEN
POTEK IZOBRAŽEVANJA

Usposabljanje za kuharje/ice obsega 14 pedagoških ur, od tega 2 uri teoretičnih vsebin in 12 ur praktičnega usposabljanja v učni kuhinji na BIC Ljubljana (priprava 9 različnih menijev - 3. trajnostni mešani meniji, 3. trajnostni vegetarijanski meniji in 3. trajnostni rastlinski meniji – ki bodo vključevali tudi zahteve glede medicinskih diet).

V sklopu usposabljanja sta dodatni 2 pedagoški uri namenjeni predstavitvi razlogov za pripravo tovrstnih menijev. Ta del bo potekal v obliki spletne konference in je namenjen vodstvu šol, organizatorjem prehrane ter morebitnim drugim zainteresiranim udeležencem (starši/skrbniki, stari starši učencev, učenci, učiteljsko osebje itd.), ki so del osnovnih šol, ki bodo prijavile na usposabljanje svoje kuharje. 

Povezava do spletne konference: https://arnes-si.zoom.us/j/94502800376?pwd=Y2VpL3RMS2g2Q05mQ0pFT0FhbWFIdz09

Topic: BIC Ljubljana - izobraževanje kuharjev
Meeting ID: 945 0280 0376
Passcode: 323181

Termini spletne konference:
 • 6. 11. 2023: 14.45 – 16.15 
 • 10. 11. 2023: 10.45 – 12.15 
 • 24. 11. 2023: 10.45 – 12.15 
 • 28. 11. 2023: 14.45 – 16.15 
 • 4. 12. 2023: 14.45 – 16.15 

Vabilo s povezavo do spletne konference bomo po elektronski pošti, pred začetkom vsake posamezne izvedbe predavanj, poslali šoli/vrtcu, ki jo bo posredovala zainteresiranim slušateljem.

POGOJI PRIJAVE IN PRIJAVA

Vseh 16 dvodnevnih kuharskih usposabljanj, ki smo jih na BIC Ljubljana ponujali v terminih od 21. 8.  do 14. 12. 2023 je trenutno zapolnjenih. Zaradi morebitnih sprotnih odjav se lahko mesta na zasedenih terminih še sprostijo. V kolikor bi se želeli usposabljanja udeležiti v zgoraj navedenih terminih, o morebitnih prostih mestih predhodno preverite pri Nataši Rakar iz projektne pisarne na BIC Ljubljana: natasa.rakar@bic-lj.si/ 01 2807 601.

Iz vsake šole oz. vrtca se lahko prijavi po en kuhar/ica, v primeru prostih mest tudi več. Prednost imajo kuharji/ice iz osnovnih šol, v primeru prostih mest pa se delavnice lahko udeležijo tudi kuharji iz vrtcev.

Šola/vrtec se s prijavo udeleženca na brezplačno usposabljanje zavezuje k temu, da bo 2 meseca po končanem usposabljanju preko vprašalnika posredovala povratne informacije o uspešnosti uvajanja/preizkušanja jedilnikov.

SKUPAJ ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Slovenija ima zastavljen in zakonsko določen cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Za izpolnitev tega cilja je potrebno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v vseh sektorjih, kar bo možno zgolj skozi ukrepanje celotne družbe. Del odgovornosti mora prevzeti tudi prehranska politika, tako da celostna obravnava prehranske politike ne vključuje le vidika zdravja in samozadostnosti, temveč tudi vidik okoljske in podnebne trajnosti. To preobrazbo določa tudi Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), ki navaja, da večino emisij, ki izhajajo iz kmetijstva, ni mogoče obravnavati s tehnološkimi rešitvami, lahko pa njihovo zmanjšanje dosežemo s spremembo prehranskih vzorcev in s tem naših prehranskih navad ter potrošnih vzorcev.

Za več splošnih informacij se obrnite na Gregorja Matosa, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra na BIC Ljubljana: gregor.matos@bic-lj.si / 01 2807 629.

Na BIC Ljubljana v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje organiziramo brezplačna izobraževanja za brezposelne osebe. Izobraževanje je namenjeno pridobivanju poklicnih kompetenc brezposelnih oseb, starejših od 30 let, z nižjo izobrazbo ali dolgotrajno brezposelnih ter brezposelnih oseb, starejših od 50 let.

Na BIC Ljubljana v ta namen organiziramo program:

Pomočnik/-ca kuharja v MIC ­­ 

  Prijavite se lahko pri svoji svetovalki na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

  Kontakt: Gregor Matos: gregor.matos@bic-lj.si, +386 1 28 07 629

  P

  rogram je namenjen:

  brezposelnim osebam, starejšim od 50 let,

  dolgotrajno brezposelnim osebam, starim 30 let in več, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije 12 mesecev in več,

  brezposelnim osebam, starim 30 let in več, z nižjo izobrazbo (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola).

  P

  otek usposabljanja

  Usposabljanje bo potekalo v popoldanskih urah, predvidoma se začne ob 15. uri. Teoretični del traja 20 ur, predvidoma dvakrat tedensko po 5 pedagoških ur. Praktični del se bo izvajal v naši učni kuhinji na KULT316, predvidoma v 10 srečanjih, in sicer trikrat na teden po 6 pedagoških ur.

  BREZPLAČNO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH

  Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem. 

  BIC Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (zdaj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) in Evropskega socialnega sklada.

    Potek usposabljanja

    Program usposabljanja je razdeljen v dva sklopa:

    Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program, praviloma izveden v štirih dneh, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo zaključne naloge.  

    Osnovno usposabljanje mentorjev, BIC Ljubljana, september 2022

    Osnovno usposabljanje mentorjev, BIC Ljubljana, september 2022

    Nadaljnja usposabljanja, ki obsegajo 8-urne programe, praviloma izvedene v enem dnevu. 

    Vsa usposabljanja potekajo v skupini do 13 udeležencev pri enem izmed šestnajstih konzorcijskih partnerjev. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

    AKTUALNA USPOSABLJANJA

    Informacije

    Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta.

    Kontakt: Gregor Matos: gregor.matos@bic-lj.si, +386 1 28 07 629

    Logotipi

     

    U

    sposabljanje je namenjeno (bodočim):

    • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
    • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
    • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.
    P

    ogoji za vključitev v program usposabljanja

    osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021 in ki izpolnjujejo pogoje:

    Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

    • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
    • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

    Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

    • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

     V nadaljnja usposabljanja se lahko vključijo mentorji, ki:

    • so že opravili osnovno usposabljanje bodisi v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021
    • ali mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

    Vljudno vas vabimo, da se udeležite brezplačnih delavnic s področja razvoja turizma na kmetijah. Če ste razmišljali, da bi obogatili svojo dejavnost na kmetiji, so te delavnice kot nalašč za vas. Delavnice nudijo praktična znanja, ki jih boste lahko prenesli v delovanje vaše dejavnosti na kmetiji. 

    Preverite seznam delavnic v 2022.

    Delavnice izvaja Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna v sodelovanju z BIC Ljubljana in BC Naklo v okviru javnega naročila: Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah, financirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja, zato so za udeležence BREZPLAČNE. Več o projektu.

    PREVERI VSEBINO DELAVNIC
    IZPOLNITE PRIJAVNICO

    Evropski sklad za razvoj podeželjaMinistrstvo za kmetijstvo

     

    Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt Munera 3 zaposlenim med drugim omogoča brezplačna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

    Cilj projekta Munera 3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

    Prijavnico snamete tukaj (word) ali tukaj (pdf).

    Prijavnico z dokazilom o zaposlitvi pošljite na naslov: BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov natasa.rakar@bic-lj.si z oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

    Dodatne informacije: Rakar Nataša, elektronski naslov: natasa.rakar@bic-lj.si, telefonska številka: 01 28 07 601.

    Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

     

    MIZŠESS MUNERA3

     

    Projekt je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

     Program  Opis in vsebina Trajanje  Prijavnica
     Jezikovni tečaji (angleščina, nemščina, italijanščina)* v primeru zadostnega povpraševanja možnost tudi drugih tujih jezikov  program  60 ur  prijavnica
     Računalniški tečaji (RDO)  program  40 ur  prijavnica
     Sistem HACCP in zagotavljanje varne hrane  program  30 ur  prijavnica
     Programi NPK  program  30 ur  prijavnica
     Priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika  program  30 ur  prijavnica

    Partnerji

    Skupaj s partnerji smo pripravili enotni Katalog brezplačnih izobraževalnih programov. Katalog izobraževanj

    V projektu poleg BIC Ljubljana sodelujejo še:

    Center za dopisno izobraževanje Univerzum (vodilni partner projekta)

    Glotta nova, Center za novo znanje

    Agora, podjetje za ustvarjalne komunikacije d.o.o.,

    Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje.

    Kontakt: Teja Šušteršič: teja.sustersic@bic-lj.si, +386 1 280 7621

    POŠ_logo.jpg

    P

    ogoji za vključitev:

    brezposelni in zaposleni,

    nižje izobraženi (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),

    starejši od 45 let (zaželeno, ni pa pogoj),

    z nizko ravnjo znanja na področju posameznega programa.

    N

    ačin prijave:

    Informativne prijave zbiramo čez celo leto, in sicer do zapolnitve prostih mest.

    Prijavni obrazec in potrdilo o brezposelnosti pošljite

    • Teja Šušteršič: teja.sustersic@bic-lj.si, +386 1 280 7621
    • na naslov: BIC Ljubljana, Projektna pisarna, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

    #bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki