Slaščičar_BIC

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA

Vljudno vas vabimo, da se udeležite brezplačnih delavnic s področja razvoja turizma na kmetijah. Če ste razmišljali, da bi obogatili svojo dejavnost na kmetiji, so te delavnice kot nalašč za vas. Delavnice nudijo praktična znanja, ki jih boste lahko prenesli v delovanje vaše dejavnosti na kmetiji. 

Preverite seznam delavnic v 2022.

Delavnice izvaja Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna v sodelovanju z BIC Ljubljana in BC Naklo v okviru javnega naročila: Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah, financirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja, zato so za udeležence BREZPLAČNE. Več o projektu.

PREVERI VSEBINO DELAVNIC
IZPOLNITE PRIJAVNICO

Evropski sklad za razvoj podeželjaMinistrstvo za kmetijstvo

 

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt Munera 3 zaposlenim med drugim omogoča brezplačna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Cilj projekta Munera 3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Prijavnico snamete tukaj (word) ali tukaj (pdf).

Prijavnico z dokazilom o zaposlitvi pošljite na naslov: BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov natasa.rakar@bic-lj.si z oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Dodatne informacije: Rakar Nataša, elektronski naslov: natasa.rakar@bic-lj.si, telefonska številka: 01 28 07 601.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

MIZŠESS MUNERA3

 

Na BIC Ljubljana v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje organiziramo brezplačna izobraževanja za brezposelne osebe. Izobraževanje je namenjeno pridobivanju poklicnih kompetenc brezposelnih oseb, starejših od 30 let, z nižjo izobrazbo ali dolgotrajno brezposelnih ter brezposelnih oseb, starejših od 50 let.

Na BIC Ljubljana v ta namen organiziramo program:

Pomočnik/-ca kuharja v MIC ­­ 

  Prijavite se lahko pri svoji svetovalki na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

  Kontakt: Teja Šušteršič: teja.sustersic@bic-lj.si, +386 1 280 7621

  P

  rogram je namenjen:

  brezposelnim osebam, starejšim od 50 let,

  dolgotrajno brezposelnim osebam, starim 30 let in več, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije 12 mesecev in več,

  brezposelnim osebam, starim 30 let in več, z nižjo izobrazbo (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola).

  P

  otek usposabljanja

  Usposabljanje bo potekalo v popoldanskih urah, predvidoma se začne ob 15. uri. Teoretični del traja 20 ur, predvidoma dvakrat tedensko po 5 pedagoških ur. Praktični del se bo izvajal v naši učni kuhinji na KULT316, predvidoma v 10 srečanjih, in sicer trikrat na teden po 6 pedagoških ur.

  Projekt je namenjen izvajanju izobraževalnih programov za odrasle, v sklopu katerega organiziramo brezplačna izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

   Program  Opis in vsebina Trajanje  Prijavnica
   Jezikovni tečaji (angleščina, nemščina, italijanščina)* v primeru zadostnega povpraševanja možnost tudi drugih tujih jezikov  program  60 ur  prijavnica
   Računalniški tečaji (RDO)  program  40 ur  prijavnica
   Sistem HACCP in zagotavljanje varne hrane  program  30 ur  prijavnica
   Programi NPK  program  30 ur  prijavnica
   Priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika  program  30 ur  prijavnica

  Partnerji

  Skupaj s partnerji smo pripravili enotni Katalog brezplačnih izobraževalnih programov. Katalog izobraževanj

  V projektu poleg BIC Ljubljana sodelujejo še:

  Center za dopisno izobraževanje Univerzum (vodilni partner projekta)

  Glotta nova, Center za novo znanje

  Agora, podjetje za ustvarjalne komunikacije d.o.o.,

  Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje.

  Kontakt: Teja Šušteršič: teja.sustersic@bic-lj.si, +386 1 280 7621

  POŠ_logo.jpg

  P

  ogoji za vključitev:

  brezposelni in zaposleni,

  nižje izobraženi (ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola),

  starejši od 45 let (zaželeno, ni pa pogoj),

  z nizko ravnjo znanja na področju posameznega programa.

  N

  ačin prijave:

  Informativne prijave zbiramo čez celo leto, in sicer do zapolnitve prostih mest.

  Prijavni obrazec in potrdilo o brezposelnosti pošljite

  • Teja Šušteršič: teja.sustersic@bic-lj.si, +386 1 280 7621
  • na naslov: BIC Ljubljana, Projektna pisarna, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

  BREZPLAČNO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH

  Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 omogoča brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem. 

  BIC Ljubljana je vodilni partner konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (zdaj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) in Evropskega socialnega sklada.

    Potek usposabljanja

    Program usposabljanja je razdeljen v dva sklopa:

    Osnovno usposabljanje, ki obsega 32-urni program, praviloma izveden v štirih dneh, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo zaključne naloge.  

    Osnovno usposabljanje mentorjev, BIC Ljubljana, september 2022

    Osnovno usposabljanje mentorjev, BIC Ljubljana, september 2022

    Nadaljnja usposabljanja, ki obsegajo 8-urne programe, praviloma izvedene v enem dnevu. 

    Vsa usposabljanja potekajo v skupini do 13 udeležencev pri enem izmed šestnajstih konzorcijskih partnerjev. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.

    AKTUALNA USPOSABLJANJA

    Informacije

    Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran projekta.

    V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte na:

    tel.: 01 28 07 621 

    e-mail: teja.sustersic@bic-lj.si

    Logotipi

     

    U

    sposabljanje je namenjeno (bodočim):

    • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
    • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
    • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.
    P

    ogoji za vključitev v program usposabljanja

    osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021 in ki izpolnjujejo pogoje:

    Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

    • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
    • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

    Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

    • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

     V nadaljnja usposabljanja se lahko vključijo mentorji, ki:

    • so že opravili osnovno usposabljanje bodisi v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021
    • ali mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

    #bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki