Knjižnica

Knjižnica BIC Ljubljana

Na BIC Ljubljana deluje knjižnica, ki se deli na dva ločena oddelka, prvi je v Mestnem logu 47, drugi na Ižanski cesti 10. Vsak oddelek ima svojo čitalnico, kjer imajo uporabniki možnost uporabe računalnikov. Knjižnica hrani strokovno literaturo, učbenike, leposlovje in periodiko. Vse knjižno gradivo je na voljo v prostem pristopu.

Knjižničarki skrbita za nabavo, obdelavo in hranjenje gradiva. Izvajata čitalniško izposojo in izposojo na dom. Svetujeta uporabnikom ter izvajata individualno in skupinsko informacijsko opismenjevanje (knjižnično informacijsko znanje, medpredmetno sodelovanje, individualno usposabljanje uporabnikov). Oba oddelka vodita učbeniški sklad, ločeno za obe srednji šoli. V oddelku na Ižanski cesti poteka tehnični pregled diplomskih del. V okviru knjižnice potekajo različne prireditve in srečanja. Vsako leto v aprilu pripravimo akcijo Podarim – dobim knjigo, s katero obeležujemo mesec knjige. Knjižnica organizira tudi Pogovore o knjigi in razstave.

Knjižnica je odprta v dneh izvajanja pouka po urniku, od začetka septembra do konca junija. Izven tega časa sta možna obisk in izposoja le po predhodnem dogovoru. V času počitnic je knjižnica zaprta.

Skupni kontakt: knjiznica@bic-lj.si

Oddelek na Ižanski cesti 10

Knjižnica pokriva potrebe Živilske in naravovarstvene šole, Višje strokovne šole in Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Knjižničarka: Mojca Jevnikar, univ. dipl. bibliotekarka    

mojca.jevnikar@bic-lj.si

Tehnični pregled diplomskih del: Irena Ulaga

irena.ulaga@bic-lj.si

Tel. št.: 01/2807-611

Delovni čas:

ponedeljek:

 

8.00 - 14.00

torek:

 

8.00 - 14.00 in 14.00 - 17.00

sreda:

 

8.00 - 14.00

četrtek: 

 

8.00 - 14.00 in 14.00 - 16.00

petek:

 

8.00 - 14.00

Oddelek na Cesti v Mestni log 47

Knjižnica pokriva potrebe Gimnazije in veterinarske šole.

Knjižničarka: Sava Osole, univ. dipl. biologinja, bibliotekarka

sava.osole@bic-lj.si 

Tel. št.: 01/2803-711

Delovni čas:

ponedeljek:

 

08:00 - 15:00

torek:

 

08:00 - 15:00

sreda: 

 

08:00 - 15:00

četrtek: 

 

08:00 - 15:00

petek: 

 

08:00 - 15:00

Knjižnični red določa članstvo v knjižnici šole, izposojo knjižničnega gradiva, odnos do knjižničnega gradiva, uporabo računalnikov, pravila vedenja v šolski knjižnici in učbeniški sklad. Knjižnični red je na voljo tukaj.

Dijaki vseh letnikov in smeri, ki oddajo knjižničarju izpolnjene naročilnice, si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo predpisano razpoložljivo gradivo oziroma učbenike. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in jo dijaki oziroma starši plačajo s položnico, ki jo izda šola.

 

Priročnik priprava zdravih in trajnostnih jedi (Andrej Molk, dr. Samo Kreft, Uroš Flis in dr. sc. Gordana Vulić)

SLOVENSKI AVTORJI:

1.    BARTOL, Vladimir: Alamut

2.    KARLOVŠEK, Igor: Gimnazijec

3.    TOMŠIČ, Marjan: Grenko morje

4.    BOJETU, Berta: Filio ni doma

5.    KOVAČIČ, Lojze: Prišleki, I. del

TUJI AVTORJI:

1.    KIDD, Sue Monk: Skrivno življenje čebel

2.    KUNDERA: Neznosna lahkost bivanja

3.    BARBERY, Muriel: Eleganca ježa

4.    FLANAGAN, Richard: Neznana teroristka

5.    HOSSEINI, Khaled: Tek za zmajem

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki