Palssen

Individualen pristop k učenju za dijake s posebnimi učnimi potrebami

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je od decembra 2021 vključen v mednarodni projekt Palssen, v katerem sodelujejo tudi šolske ustanove iz Nizozemske, Italije in Portugalske.  Prepričani smo, da je ključ do vključujočega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sprejemanju in podpiranju dostopnosti izobraževanja in učenja za vse dijake.

Pravičnost, NE enakost

Končni cilj projekta PALSSEN je, da so lahko dijaki s posebnimi potrebami skupaj s svojimi vrstniki deležni primernega in kakovostnega izobraževanja znotraj rednih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Dijaki s posebnimi potrebami se na takšen način izobražujejo s pomočjo individualnega učnega načrta, ki odraža njihove individualne potrebe, talente in priložnosti.

Cilj tega novega načina dela je doseči formalno poklicno kvalifikacijo v rednem sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ključ do enakih možnosti je pravičnost. To je mogoče doseči le z izvajanjem prilagojenih programov, ki temeljijo na predhodni oceni potreb.

SREČANJE NA BIC LJUBLJANA

V juniju 2022 je v Ljubljani potekalo drugo mednarodno srečanje partnerjev v Erasmus + projektu Palssen. Projektni partnerji so spoznavali primere dobrih praks na področju individualizacije, ki jih BIC Ljubljana razvija skozi različne projekte.

Na srečanju v Ljubljani so se projektni partnerji pogovarjali tudi s profesorji in dijaki BIC Ljubljana, z namenom spoznavanja načinov vključevanja interesov posameznega učenca s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalni proces. Raziskane in identificirane so bile podobnosti in razlike med projektnimi partnerji iz Slovenije, Portugalske in Nizozemske. Tako zaposleni kot dijaki BIC Ljubljana in projektni partnerji so bili nad temi srečanji zelo navdušeni.

Naslednje mednarodno srečanje bo potekalo v Groningen na Nizozemskem.