Od 16. 3. 2020 predavanja in vaje za študente Višje strokovne šole na daljavo

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se bo na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe Ministrstva za zdravje izvajalo izobraževanje od 16. 3. do nadaljnjega prilagojeno na daljavo. Izvajala se bodo določena predavanja in vaje, in sicer preko povezav na različna e-gradiva, preko spletnih učilnic ali na druge možne načine. O podrobnejših informacijah boste študenti preko e-pošte obveščeni s strani svojih predavateljev in inštruktorjev. Zato prosimo, da v naslednjih dneh redno spremljate svojo e-pošto in se vključujete v predvidene aktivnosti. Še opozorilo – vaje, ki bodo izvedene na daljavo, so za vse študente obvezne in so pogoj za pristop k izpitu. 

Vodstvo šole