Tina Mezek

Predstavljamo Tino Mezek, diplomantko v programu živilstvo in prehrana

Diplomanti BIC Ljubljana po zaključku študija postanejo inženirji živilstva in prehrane ali pa organizatorji poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zaposlijo se v živilsko-prehranskih in gostinskih podjetjih, v trgovskih centrih, v farmacevtski industriji, v gostinskih in turističnih podjetjih, v restavracijah, hotelih in turističnih agencijah. Naše diplomante smo povprašali o njihovih kariernih poteh.

Tokrat predstavljamo karierno pot in intervju s Tino Mezek, diplomantko v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, ki je zaposlena v K&K Agro-trade d. o. o..

KJE STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Trenutno sem zaposlena v podjetju K&K Agro-trade d. o. o., ki se ukvarja s prodajo različnih surovin za slaščičarske in pekovske izdelke in svetovanjem kupcem. Opravljam delo glavnega živilskega tehnologa/inje. Moje naloge so spremljanje zakonodaje, urejevanje in shranjevanje dokumentacije ter nadzor skladišča in surovin. Izvajam poskusne peke izdelkov, pripravljenih iz naših sestavin. Senzorično ocenjujem slaščičarske in pekovske izdelke. Razvijam nove recepture. Svetujem našim kupcem.

KAKŠNA JE TEMA VAŠEGA DIPLOMSKEGA DELA?

Izdelava in senzorično ocenjevanje slaščičarskih in pekovskih izdelkov. Znanje, pridobljeno z raziskovanjem za diplomsko delo mi zelo koristi pri samostojnem  delu razvojnega tehnologinje za slaščičarstvo in pekarstvo. Vsako poglavje mi je odpiralo širši pogled na surovine, tehnološke postopke, senzorično ocenjevanje, strojno opremo in poslovanje.

KATERA POSEBNA ZNANJA STE PO VAŠEM MNENJU PRIDOBILI NA BIC LJUBLJANA IN KAKO SO VAM POMAGALA PRI DELU NA TRENUTNEM DELOVNEM MESTU

Na BIC Ljubljana sem osvojila vsa potrebna znanja za delo, ki ga opravljam v trenutnem poklicu. Strokovno teoretične vsebine so se povezovale in nadgradile pri kakovostnem praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. Če se študent zanima, sprašuje in  če je delaven, že med študijem pridobi veliko splošnih in strokovnih kompetenc. Vsekakor pa s stalnimi izobraževanji  nadgrajujem svoja znanja. Z veseljem se na povabilo BIC Ljubljana udeležim njihove odlične mednarodne strokovne konference. Zahvaljujem se vsem predavateljem, mentorjem  za vse nasvete, strokovnost,  trud in pripravljenost prenašati znanje nam študentom.

KAJ VAM JE BILO NAJBOLJ VŠEČ MED ŠTUDIJEM NA BIC LJUBLJANA

Najlepše spomine imam na tekmovanja, na katerih sem dosegla vrhunske rezultate. Potrebne so bile temeljite priprave, kjer se je pokazala inovativnost študentke, ekipni duh  in dragocena, strokovna podpora mentorice. Tekmovala sem z užitkom. Na tekmovanjih sem lahko pokazala vsa svoja pridobljena znanja. Udeležila sem se tekmovanj konzorcija biotehniških šol in v projektih  Popri ter Moje podjetje. Aktivno sem sodelovala   na različnih dogodkih, sejmih, kjer se je predstavljal BIC Ljubljana. Za vedno se bom spominjala tudi kakovostnih strokovnih ekskurzij po Sloveniji in tujini.  

ZAKAJ BI BODOČIM ŠTUDENTOM SVETOVALI, DA SE VPIŠEJO NA VIŠJEŠOLSKI PROGAM NA BIC LJUBLJANA?

Bodočim dijakom bi svetovala vpis na BIC Ljubljana, ker sem v času študija spoznala veliko novih prijateljic, prijateljev  in osvojila ogromno koristnega, uporabnega  znanja.