Odlične uvrstitve naših dijaških podjetij na nacionalnem tekmovanju dijaških podjetij!

V šolskem letu 2021/22 so dijaki in dijakinje in mentorice iz BIC Ljubljana, Živilske šole  že osmo leto sodelovali v celoletnem projektu Moje podjetje, ki ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (ZZSPM) in je del mednarodnega programa Junior Achievement.

Na BIC Ljubljana, Živilski šoli je bilo ustanovljenih 9 dijaških podjetij, ki so celotno šolsko leto uspešno izdelovala in prodajala izdelke, ob koncu projekta pa se je vseh 9 podjetij udeležilo zaključnega sejma in tekmovanja.

USTANOVITEV PODJETJA, PRODAJA DELNIC, ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Na BIC Ljubljana, Živilski šoli so bila ustanovljena sledeča podjetja: Leski d. d., Rozgo d. d., Malus d.d., Sladka češnja d. d., Mladi peki d. d., Juni beer d. d., Sirčk Junior d. d., Jam Jam d. d. in Sezonko d. d. V okviru tega projekta so dijaki spoznali vse stopnje poslovanja podjetja, od ustanovitve, do njegovega zaprtja. V začetku šolskega leta so dijaki, ki so se prostovoljno vključili v projekt, ustanovili podjetje – d. d., prodajali delnice, iskali podjetniške ideje, izvedli tržne analize ter izdelovali in prodajali izdelke. Vodili so računovodstvo, obračunavali stroške in prihodke ter poslovni izid. Ob koncu leta so podjetje zaprli in izplačali delničarje. Davek na dobiček so prispevali v dobrodelni namen – Florin sklad.

MOJE PODJETJE JE SODELOVALO SKORAJ 500 DIJAKOV IZ RAZLIČNIH SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL

Projekt se vsako leto zaključi z zaključnim sejmom in tekmovanjem v različnih kategorijah.  V letošnjem programu Moje podjetje je sodelovalo skoraj 500 dijakov iz različnih slovenskih srednjih šol, ki so ustanovili 104 dijaška podjetja. Zaradi tako velikega števila dijaških podjetij so izvedli najprej regijska srečanja.

Na Regijskem srečanju dijaških podjetij ljubljanske regije, ki je potekalo 15. 4. 2022 v ABC HUB v BTC, so se vsa naša podjetja uspešno predstavila. Med finaliste sta se uvrstili podjetji Sladka češnja - 1. ta (dijakinje: Ula Juvan, Ula Tomšič in Polona Dolenc; mentorici Mirjam Gorenc in Andreja Perčič) in Malus - 1. ta (dijaki: Laura Bučar, Karmen Frank, Anela Huskić, Natalija Pirc in Miha Vodičar; mentorici Mirjam Gorenc in Milena Hrovat). Dodatno nagrajeni sta bili podjetji Rozgo - 4. nt (dijaki Nika Klavs, Žiga Košir, Ajša Hadžirić, Janja Zupin, Ema Gabrovšek, Domen Kandušer in Nika Podržaj; mentorici Mirjam Gorenc in Alenka Sedlar Špehar) in Mladi peki - 3. sp (dijaki: Blaž Kristan, Žiga Žitnik in Ana Volf ; mentorici Mirjam Gorenc in Mojca Smerajec). Finalno tekmovanje je potekalo 6. 5. 2022 na GZS, Dimičeva 13 Ljubljana.

DVE PRVI IN DVE TRETJI MESTI ZA BIC LJUBLJANA

Tudi na nacionalnem tekmovanju dijaških podjetij so bili naši podjetniki zelo uspešni.

Kljub močni konkurenci so dosegli sledeče rezultate:

  • dijaško podjetje Malus d. d. (mentorici Mirjam Gorenc in Milena Hrovat) : 1. mesto za najboljši reklamni film in 3. mesto za podjetje leta;
  • dijaško podjetje Mladi peki d. d. (mentorici Mirjam Gorenc in Mojca Smerajec): 1.mesto za najboljši izdelek znamke I feel Slovenia;
  • dijaško podjetje Rozgo d. d. (mentorici Mirjam Gorenc in Alenka Sedlar Špehar) : 3. mesto za najboljši izdelek znamke I feel Slovenia.

Sodelovanje v podjetju je bilo za dijake zelo koristno, saj so pridobili pomembno podjetniško izkušnjo, ki jim bo zagotovo koristila v kasnejši poklicni karieri.

Vsem sodelujočim dijakom iskreno čestitamo!