Na BIC Ljubljana smo podaljšali pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Na BIC Ljubljana smo podaljšali pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, zato da bi različnim izobraževalnim organizacijam svetovali pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji. To pomeni, da se izobraževalna organizacija, vodja izobraževanja odraslih in/ali učitelj/i prostovoljno odločijo: a) da bodo presojali kakovost svojega delovanja, b) katere dele izobraževalnega procesa ali katere učinke bodo spremljali, c) kakšne standarde kakovosti si bodo postavili, č) kaj bodo storili z dosežki, d) kakšne ukrepe bodo vpeljali na podlagi pridobljenih ocen. Z uporabo modela lahko poteka samoevalvacija na ravni celotne izobraževalne organizacije, samo v enem izobraževalnem programu ali oddelku, v izobraževalni skupini ali pa ga uporablja le posamezen učitelj.

Projekt POKI ima svoj znak, s katerim vsi, ki smo vanj vključeni, nastopamo v javnosti. Zeleni znak kakovosti POKI predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Uporabljajo ga tiste izobraževalne organizacije, ki so si za določeno obdobje pridobile pravico do njegove uporabe. 

POTRDILO O PRAVICI DO UPORABE ZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI