Bogdan Zdovc, Alja Bordon in Laura Špik

Udeležili smo se konference Evropskega združenja izobraževalnih ustanov za veterinarske tehnike VETNNET na Švedskem

Naši sodelavci z BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarke šole, Bogdan Zdovc, Laura Špik in Alja Bordon so se v okviru v programa Erasmus + v septembru 2023 udeležili konference Evropskega združenja izobraževalnih ustanov za veterinarske tehnike VETNNET, ki je letos potekala na Veterinarski fakulteti v Uppsali na Švedskem.

VETICUS – TEKMOVANJE VETERINARSKIH TEHNIKOV/IC IN PEPAS – POKLICNA MATURA

Alja Bordon je predstavila slovensko tekmovanje veterinarskih tehnikov Veticus, vsi so se pa udeležili predavanj in delavnice Pepas, na kateri so skupaj uskladili in izvedli nekaj praktičnih nalog za 4. predmet poklicne mature v programu veterinarski tehnik/ca.

Del konference je tudi letna skupščina združenja, kjer je bila Alja Bordon potrjena kot članica upravnega odbora in tudi upravljalka spletne strani. Tako bomo tudi v prihodnje aktivno vključeni v delovanje združenja Vetnnet. V prostem času so se naši učitelji udeležili tudi »demonstracij« v podporo pomembnosti dobrega izobraževanja.

ŠVEDSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM

Med obiskom na Švedskem so se seznanili tudi z švedskim izobraževalnim sistemom, kjer izobraževanje za veterinarske tehnike poteka na univerzitetnem nivoju, tako kot na primer za višje medicinske sestre. Na Švedskem je veterinarski tehnik tako kot v Sloveniji reguliran poklic;  to pomeni, da so za opravljanje poklica predpisani posebni pogoji glede posebnih poklicnih kvalifikacij, ki jih določajo zakoni ali podzakonski akti.

BIC LJUBLJANA V ZDRUŽENJU VETNNET AKTIVNE OD LETA 2002

Na BIC Ljubljana smo del Evropskega združenja izobraževalnih ustanov za veterinarske tehnike VETNNET že od leta 2002. V preteklosti je bil Bogdan Zdovc več let namestnik koordinatorja in upravljalec spletne strani, Laura Špik štiri leta tajnica združenja. Oba sta v tem času aktivno sodelovala in izvedla več predavanj in delavnic, predvsem s področja mobilnosti in izvajanja praktičnega pouka. V času covida-19 smo se udeležili številnih on line konferenc, na katerih sta aktivno sodelovala Alja Bordon in Tine Eleršek.

Erasmus+ / Sofinancira EU