Strokovna izobraževanja za zaposlene v osnovnih poklicih v turizmu

Strokovna izobraževanja za zaposlene v osnovnih poklicih v turizmu in gostinstvu

Izboljšamo kakovost storitev v slovenskem turizmu

Zagotavljanje kakovosti storitev v turizmu je nujno za dobro počutje gostov, doseganje njihovih pričakovanj in uspešnost poslovanja družb. Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana smo zato skupaj s Turistično gostinsko zbornico Slovenije pripravili serijo izobraževanj za zaposlene v osnovnih poklicih v turizmu.

 

Kdaj in kje?

Marec, april, maj in junij 2024

BIC Ljubljana, Center kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova ulica 74, Ljubljana, Šentvid

BIC Ljubljana Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Te zanima več?

Obrni se na Natašo Rakar: natasa.rakar@bic-lj.si 

Poznavanje vin

Opis delavnice:

10-urni program je namenjen osebam, ki so oz. bodo zaposlene v strežbi v gostinskih obratih. Udeleženci bodo po zaključku usposabljanja poznali elemente in načine uspešne komunikacije z gosti in sodelavci, pozna osnove o vinu in žganih pijačah, pozna načine priporočanja vina, odpiranje in postrežbo vina, dekantiranje, uporabo kozarcev za različen tip vin ter pridobi znanje o degustaciji vin in žganih pijač.

Predavatelj:

Tomaž Leben na BIC Ljubljana vodi Center kulinarike in turizma KULT316, kjer z izkušnjami, ki jih je pridobil v hotelih v Sloveniji in tujini, predaja svoje znanje študentom gostinstva in turizma. Študentom je mentor pri njihovem praktičnem usposabljanju. Skrbi tudi za organizacijski in prodajni del KULT316. Je sommelier 3. stopnje.

Termini:

Dve srečanji po 5 šolskih ur (8. 4. in 9. 4.; obakrat med 15. in 19. uro). Delavnica bo potekala v Centru kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana – Šentvid.

231,80 EUR

Restavracijske sladice

Opis delavnice:

Na delavnici bo prikazana izdelava sladic, ki manjkajo v splošni gostinski ponudbi. Veliko je sestavljenih sladic iz raznih tekstur, kjer se kuharji igrajo z nenehnim dopolnjevanjem tekstur in urejanjem krožnika z dekoracijami, na krožniku pa manjka dejanskih kosov tort, kolačev, čokoladnih dekoracij. Poudarki delavnice:

  • Kolači (travel cake, finančniki, magdalenice)
  • Čokoladne dekoracije
  • Pravilna razmerja tekstur pri a la carte sladicah
  • Dekoriranje krožnikov
  • Razne moderne teksture (hrustljave, penice, bubli, itd.)

Predavatelj:

Gorazd Potočnik, učitelj praktičnega pouka slaščičarstva na BIC Ljubljana

Termin:

Torek 9.4. od 13h do 19h. Delavnica bo potekala v slaščičarskih delavnicah na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana.

195,20 EUR

Priprava kave in kavnih napitkov

Opis delavnice:

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela ter zajema osnove espressa (teorija od kavnega zrna do skodelice kave, zelena kava ter praženje kave, pravilna priprava espressa ter osnovnih kavnih napitkov, čistoča delovnega okolja ter espresso aparata) in latte art osnove, kjer bodo udeleženci spoznali osnovo umetnosti risanja po kavi z mlečno kremo ter z različnimi tehnikami vlivanja mleka v skodelico za risanje vzorcev kot so: srce, tulipan, rosetta in druge bolj zahtevne vzorce (microfoam - priprava popolne mlečne kreme, kvaliteta mleka in različni tipi, kontrast in simetrija).

Predavateljica:

Polona Vesel je vodja kavarne v Centru kulinarike in turizma Kultu316.  Udeležila se je več mednarodnih in slovenskih tekmovanj iz priprave in postrežbe kave, kjer je dosegla odlične rezultate. Pri svojem delu je mentorica študentom na praktičnem izobraževanju. Je tudi sommelier 1. stopnje.

Termin:

16. 4. od 15.00 do 21.00. Delavnica bo potekala v Centru kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana – Šentvid.

195,20 EUR

Temeljne veščine strežbe

Opis delavnice:

30-urni program je namenjen osebam, ki so oz. bodo zaposlene v strežbi v gostinskih obratih. Udeleženci bodo po zaključku usposabljanja poznali elemente in načine uspešne komunikacije z gosti in sodelavci, osnovni poslovni bonton in vedenje za mizo, načine svetovanja gostom pri izbiri hrane in pijač, pomen in načine priprave jedi pred gosti, opremo in inventar v strežbi, pridelavo vin in primerno postrežbo le-teh,  poznali bodo tehnike in pripravo mešanih pijač.

Predavatelj:

Tomaž Leben na BIC Ljubljana vodi Center kulinarike in turizma KULT316, kjer z izkušnjami, ki jih je pridobil v hotelih v Sloveniji in tujini, predaja svoje znanje študentom gostinstva in turizma. Študentom je mentor pri njihovem praktičnem usposabljanju. Skrbi tudi za organizacijski in prodajni del KULT316.

Termini:

Šest srečanj po 5 šolskih ur (16.4., 25.4., 7.5., 8.5., 13.5..; vsakič med 15. in 19. uro). Delavnica bo potekala v Centru kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana – Šentvid.

 

481,90 EUR
Tečaj temeljne veščine kuharstva

Temeljne veščine kuharstva

40-urni program je namenjen osebam, ki so oz. bodo zaposlene v gostinskih obratih, kjer je potrebno pridobiti znanja in veščine za opravljanje enostavnejših del v kuhinji, kot so priprava surovin, priprava postopkov, mehanske obdelave živil, priprava postopkov toplotne obdelave živil, poznavanje osnov higiene in zakonodaje. Osvojili bodo naslednja znanja: načrtovanje lastnega dela v kuhinji, racionalna uporaba energije, surovin in časa, priprava enostavnih jedi, vzdrževanje osebne higiene in urejenost kuhinje.

Predavatelj:

Uroš Flis, vodja šolskih kuhinj na BIC Ljubljana, slaščičarne, trgovine in čajnice, vodja šolske prehrane, mentor dijakom in študentom, izvajalec različnih kuharskih izobraževanj ter usposabljanj.

Termini in kraj izvajanja:

Deset srečanj po 8 šolskih ur (termini bodo določeni naknadno, predvidoma v maju/juniju). Delavnica bo potekala v Centru kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana – Šentvid.

549,00 EUR z DDV

Družbena omrežja, instagram concierge in QR kode

Opis delavnice:

Program je namenjen osebam, ki delajo ali bodo delali v hotelskih recepcijah, komerciali, prodaji, v turistično informacijskih centrih in turistični vodniki. Udeleženci bodo po zaključku usposabljanja poznali elemente in načine uspešne komunikacije z gosti in sodelavci, komunikacije na družbenih omrežjih, pomen novih znanj instagram consierga ter pridobili znanja oblikovanja QR kod za lažjo komunikacijo.

Predavateljica:

mag. Vesna Loborec na BIC Ljubljana, predavateljica na VSŠ BIC Ljubljana za področje ekonomskih predmetov, poslovanja hotelov in turističnih agencij, vodja praktičnega izobraževanja za področje turizma, dolgoletna turistična vodnica in predavateljica na Visoki šoli za management za področje E-trženja.

Termini:

Dve srečanji po 5 šolskih ur (21. 5. 2024 od 15.00 do 19.00 in 22. 5. 2024 od 15.00 do 19.00). Delavnica bo potekala na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10.

195,20 EUR

Turistična doživetja, zgodbarjenje in igrifikacija v turizmu, 10-urna delavnica

Opis delavnice:

Program je namenjen osebam, ki delajo ali bodo delali v turističnih agencijah, v komerciali, prodaji, v turistično informacijskih centrih in turističnim vodnikom. Udeleženci bodo po zaključku usposabljanja poznali elemente in načine uspešne komunikacije z gosti in sodelavci, pomen ustvarjanja doživetij, zgodbarjenja in igrifikacije v turizmu.

Predavateljica:

mag. Vesna Loborec na BIC Ljubljana, predavateljica na VSŠ BIC Ljubljana za področje ekonomskih predmetov, poslovanja hotelov in turističnih agencij, vodja praktičnega izobraževanja za področje turizma, dolgoletna turistična vodnica in predavateljica na Visoki šoli za management za področje E- trženja.

Termini:

Dve srečanji po 5 šolskih ur (27. 5. 2024 od 15.00 do 19.00 in 28. 5. 2024 od 15.00 do 21.00). Delavnica bo potekala na BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10.

195,20 EUR

Sporazumevanje v slovenskem jeziku, 40-urni tečaj

Opis tečaja:

Osnovni tečaj slovenskega jezika, udeleženci:

  • se bodo lahko v veliki meri samostojno sporazumevali v predvidljivih sporazumevalnih položajih o vsakdanjih temah,
  • bodo razumeli bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,
  • bodo znali ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • njihovo govorno in pisno izražanje bo sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da bo sporazumevanje potekalo nemoteno.

Predavateljica:

Rozalka Mohorič, profesorica slovenščine, dolgoletna učiteljica slovenskega jezika na srednji šoli, ima večletne izkušnje z vodenjem tečajev slovenskega jezika za tujce.

Termini:

V popoldanskem času, po dogovoru.

Cena: brezplačno.

Brezplačno
Številka transakcijskega računa za plačila

BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, SI56 0110 0603 0699 941 pri UJP; model 00, sklic 55550

Rok prijave

Zadnji rok za prijave je 7 dni pred začetkom posameznega izobraževanja, ko je potrebno na BIC Ljubljana poslati tudi potrdilo o plačilu.

Prijava na

Delavnica

Skladno z ZOPSPU smo kot proračunski uporabniki dolžni sprejemati račune v elektronski obliki (kot eRačun preko UJP).

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki