prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo za študijsko leto 2023/24

Prijave za vpis na višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana so bile možne v prvem (od 20. 2. do 17. 3. 2023) in drugem prijavnem roku (od 25. do 31. 8. 2023).

Naknadni vpis: Kandidatom za vpis v redni študij, ki se zaradi upravičenih razlogov (bolezen, nesreče, bivanje v tujini ipd.) niste mogli vpisati v rednih rokih, lahko ravnateljica dovoli naknadni vpis, najkasneje do 29. septembra 2023. Za več informacij prosimo kontaktirajte referat za študente na telefon 01 28 07 606.

Vpis v IZREDNI študij na še prosta vpisna mesta:
po zaključku drugega prijavno-vpisnega roka se lahko vpišete na še prosta mesta izrednega študija neposredno na višji strokovni šoli, najkasneje do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve. 

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2023). 

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni :-)