prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo za študijsko leto 2023/24

V višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana se v prihodnjem študijskem letu 2023/24 lahko vpišete na naslednja vpisna mesta:

  Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta za tuje državljane
Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij
Gostinstvo in turizem 120 70 4 30
Živilstvo in prehrana 90 70 3 30

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2023/24 bo potekal od 20. februarja do 17. marca 2023, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2023 kandidate, ki ste se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 22. avgusta 2023. 

Drugi prijavni rok bo potekal od 25. do 31. avgusta 2023. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.   

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 2. oktobra 2023. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se boste lahko po drugem prijavnem roku vpisali neposredno na višjo strokovno šolo do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen 1. februarja 2023). 

Diplomanti naših programov lahko študij nadaljujejo na različnih visokošolskih študijih, med drugim tudi v prostorih BIC Ljubljana, kjer visokošolski študij turizma (in druge programe) izvaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede (diplomanti Višje strokovne šole se lahko v njihove visokošolske programe vpišejo v 2. letnik študija).

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si. Lepo vabljeni :-)