Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Jabolko kakovostiPonosno in z veseljem smo sprejeli prestižno nagrado Jabolko kakovosti, ki jo podeljuje CMEPIUS za najuspešnejše projekte mednarodnega sodelovanja v programu ERASMUS+. Tokrat nagrajeni projekt »Temelji prihodnosti«, ki se je izvajal od 2014 do 2016,  je, kot prvi projekt prenovljenega programa Erasmus+, svoje trdne temelje dobil že z odlično ocenjeno prijavnico. Po besedah CMEPIUS-a projekt izstopa na področju učinkov in rezultatov, saj smo na osnovi mobilnosti osebja programa veterinarski tehnik nadgradili vsebine in postopek izvedbe poklicne mature, s čimer je učinek presegel organizacijsko, lokalno in regionalno raven. Učitelji v programu veterinarski tehnik so na mobilnosti v tujini pridobili nova znanja in sodelovali pri pripravah praktičnih nalog poklicne mature za veterinarske tehnike. Praktično preverjanje tako temelji na vseevropskem sistemu ocenjevanja praktičnega dela veterinarskih tehnikov (PEPAS), ki je osnovan na reševanju strukturiranih kliničnih postopkih.

Čestitamo učiteljem veterinarskega aktiva, še posebej Bogdanu Zdovcu za njegov izjemen prispevek.