Brezplačen izredni študij na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana

Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica vključen v projekt Munera3 “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport R Slovenije.

Brezplačna usposabljanja, ki jih ponuja BIC Ljubljana, preverite tukaj.

Projekt zaposlenim omogoča tudi brezplačen izredni študij na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana v višješolskih strokovnih programih Gostinstvo in turizem in Živilstvo in prehrana tudi v študijskem letu 2019/2020. Prijave za brezplačni izredni študij so možne najkasneje do 18. septembra 2019, v referat za študentske zadeve, Višja strokovna šola BIC Ljubljana.

Za prijavo v brezplačni študij izpolnite prijavnico ter priložite naslednja dokazila:

1) potrdilo o zaposlitvi (to je lahko obrazec, ki ga najdete tukaj ali izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ),

2) kopiji spričeval 3. in 4. letnika ter kopijo zaključnega spričevala (spričevalo poklicne ali splošne mature) (kopij ni potrebno overiti).

Prijavnico z dokazili pošljite na naslov BIC Ljubljana Višja strokovna šola (za Munera3), Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana ali prinesite osebno na naslov šole, najkasneje do 18. septembra 2019.

V brezplačni višješolski študijski program se lahko vpišete:

- če ste v rednem delovnem razmerju;

- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002);

- z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Pogoje izobraževanja v okviru projekta Munera3 si prosimo preberite v priloženem dokumentu.

V primeru večjega števila prijav od razpoložljivih sredstev (omejitev vpisa), bodo upoštevana naslednja merila za izbor:

Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:

- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter

- ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (npr. 1. in 2. letnik PTI izobraževanja).

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter

- ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih

območjih) in matematike ali tujega jezika.

Za več informacij prosimo kontaktirajte referat za študentske zadeve na tel.: 01 28 07 606 ali po e-mailu vss@bic-lj.si .

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija 

MIZŠMUNERA3ESS

 

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki