BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

VPIS V 1. LETNIK BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE

18. 3. 2020

 • Prestavljen rok za prijavo za vpis v 1. letnik

Glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh.

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

Tehniška gimnazija - 2 oddelka (56 dijakov)
Veterinarski tehnik - 3 oddelke (84 dijakov)
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ - do 2. 4. 2020
 • Objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ in spletna stran šole) - 8. 4. 2020
 • Prenosi prijav - do 23. 4. 2020 (Kandidati, obvezno v spremstvu staršev, prenose urejajo v svetovalni službi.)
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o postopku vpisa - do 27. 5. 2020
 • Vpis bo potekal od 16. 6. 2020 dalje. Točen termin vpisa prejmete po pošti.

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Šolsko leto

ŠTEVILO TOČK 

veterinarski tehnik

ŠTEVILO TOČK

tehniška gimnazija

2019/2020

139

153

2018/2019

127

138

2017/2018

144

/

2016/2017

145

/

2015/2016

139

135

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki