Popestrimo šolo 2017-2021

Maja 2017 smo začeli še z drugim projektom Popestrimo šolo 2017-2021, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. S sredstvi bodo financirane številne dejavnosti, s katerimi bomo v individualnih in skupinskih aktivnostih razvijali bralno pismenost, ključne kompetence ter kritično razmišljanje, spoznavali bralne in učne tehnike. Sodelovali bomo z več fakultetami Univerze v Ljubljani, z nevladnimi organizacijami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi.

Popestrimo šolo ali projekt POŠ II se na Gimnaziji in veterinarski šoli BIC Ljubljana izvaja od maja 2017. V okviru projekta prirejamo različne aktivnosti z namenom krepitve ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, v to spada: spodbujanje bralne pismenosti, usmerjenost v kulturno zavest in izražanje, dvig jezikovnih, državljanskih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja ter kompetence samoiniciativnosti in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Ob tem z usmerjenim projektnim delom pri dijakih in zaposlenih spodbujamo ter razvijamo inovativnost, ustvarjalnost, uporabo pametne tehnologije in kritično mišljenje.

poš velik

Na začetku šolskega leta 2021/22 smo s 1. letniki izvedli delavnico učenje učenja. Dijaki so med seboj delili, kako si organizirajo zapiske ter se pogovorili o svojih učnih navadah. Opisali so svoj delovni prostor, skupaj pa smo predebatirali pomen ustrezne svetlobe, glasbe in uporabe različnih barv pri delanju zapiskov.

Dijaki so ozavestili, da je učenje proces, ki je lahko za vsakega posameznika drugačen, zato so aktivno iskali strategije, ki so ustrezne za njihov učni stil. Prav tako smo ozavestili, da so za različne predmete bolj primerne različne učne strategije. Dijaki so našli nove, zanimive načine, kako popestriti učenje (npr. mini izzivi, origami kartice za ponavljanje), dejavnosti časovno načrtovali in tako nadgradili kompetenco učenje učenja.

POŠ 2020/2021 - Kaj si bomo še posebej zapomnili?

V šolskem letu 2020/2021 je projekt POŠ omogočil, da so dijaki odkrili lastna močna in šibka področja, ozavestili svoje prednosti, nadgradili različne veščine ter se načrtno usmerili v razvijanje vseživljenjskih kompetenc.

Ena izmed delavnic, ki nam bo morda najbolj ostala v spominu ob zaključku šolskega leta, je spoznavna in povezovalna delavnica za 1. letnike, ki je spodbudila razvoj socialnih veščin. S poljubnim predmetom so dijaki sošolcem predstavili svoje hobije in cilje, preko skupnih interesov krepili občutek pripadnosti in z vajo zaupanja utrdili dobre odnose. V skupinah so odkrivali medsebojne podobnosti in razlike, se povezali kot tim preko različnih logičnih ali hitrostnih izzivih ter skupaj ustvarjali.

Delavnica pri projektu POŠ

Multiplikatorka je na začetku novega šolskega leta z drugimi letniki izpeljala delavnice na temo postavljanja ciljev in osebnih pričakovanj. Dijaki so dobili delovne liste, kjer so zapisali svoje osebne navade in področja šolskih predmetov, ki bi jih radi razvili/izboljšali, našteli so svoje socialne spretnosti, opisali svojo telesno pripravljenost in zdravje, premislili, kakšni poklici bi ustrezali njihovim sposobnostim, nadarjenostim in interesom ter kakšne odnose bi radi imeli z drugimi. V drugem delu delavnice so razmišljali o osebnih pričakovanjih (cilj glede izobrazbe, umetniški ali glasbeni interesi, kakšno zaposlitev pričakujejo in kako se bodo nanjo pripravili, katere nazore bi radi ohranili, kako se njihova osebna pričakovanja razlikujejo od pričakovanj, ki jih imajo zanje starši, učitelji, okolica itn.) Dejavnost je bila namenjena razmisleku in pogovoru o osebnih ciljih in pričakovanjih, o pomembnosti osebnih ciljev in o tem, kako lahko izkoristijo svoje sposobnosti. Namen vaje je bil spodbuditi dijake k izbiri določenih področij za izboljšanje samega sebe in k temu, da se njihovi cilji odražajo tudi v ustreznih vsakodnevnih dejavnostih. Vaja krepi tudi prepričanje, da si mora vsak posameznik postaviti osebna merila in da ne more vedno delati tako, kot drugi pričakujejo od njega.

Popestrimo šolo ali projekt POŠ II se na Gimnaziji in veterinarski šoli BIC Ljubljana izvaja od maja 2017. V okviru projekta prirejamo različne aktivnosti z namenom krepitve ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, v to spada: spodbujanje bralne pismenosti, usmerjenost v kulturno zavest in izražanje, dvig jezikovnih, državljanskih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja ter kompetence samoiniciativnosti in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Ob tem z usmerjenim projektnim delom pri dijakih in zaposlenih spodbujamo ter razvijamo inovativnost, ustvarjalnost, uporabo pametne tehnologije in kritično mišljenje.

Projekt se posveča dijakovim individualnim potrebam, primanjkljajem oz. nadarjenostim, dijaki in strokovni delavci pa imajo preko sodelovanja v projektnih aktivnostih priložnost za razvoj novih znanj in kompetenc ali nadgradnje že pridobljenega. V projekt so vključeni dijaki, učitelji in drugi strokovni delavci na šoli.

Izvedli smo naslednje aktivnosti:

 • inovativne razredne projekte za razvijanje ključnih kompetenc;
 • mapa učnih dosežkov dijakov in ozaveščanje pridobljenih ključnih kompetenc ob dosežkih tako na šolski kot zunajšolski ravni;
 • tematske strokovne delavnice za dijake za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in razvijanja funkcionalne pismenosti;
 • projektno delo in razvijanje kompetenc načrtovanja kariere;
 • priprava na različna tekmovanja, raziskovalno in problemsko učenje;
 • organizacija in izvedba delavnic učenje učenja;
 • razvijanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje;
 • delavnice učenja socialnih veščin;
 • več razrednih tridnevnih taborov;
 • usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov;
 • pomoč dijakom tujcem;
 • delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem dijakov zaključnih letnikov.
24. 6. 2019

PROSLAVA

Pred 28 leti je slovenska skupščina 25. junija razglasila neodvisnost Slovenije in prevzela nadzor nad svojimi mejami. Povsod po Sloveniji so se v spomin ene največjih prelomnic v slovenski zgodovini vrstile proslave. Na naši šoli smo s proslavo, 24. junija, obeležili dan državnosti in zaključek šolskega leta 2018/19. Na začetku proslave nam je dijak na trobento zaigral Zdravljico, potem pa so se zvrstile glasbene, pevske in plesne točke ter nastop Šile s komičnimi improvizacijami. Dogodek sta povezovala Timeja in Oskar, ravnateljica pa je prebrala nekaj misli ob zadnjem dnevu pouka in vsem zaželela prijetne počitnice.

7. 2. 2019

KULTURNI DAN

Slovenec, tvoja zemlja je zdrava …

Išče te sreča, um ti je dan.

Dijaki in multiplikatorka projekta POŠ so dan pred osmih februarjem pripravili proslavo v počastitev spomina na dr. Franceta Prešerna in vse slovenske kulture. Če smo se lani posvečali Ivanu Cankarju, bo letošnje leto zaznamoval razsvetljenec, časnikar, jezikoslovec in avtor prve slovenske pesniške zbirke - Valentin Vodnik, ki je bil tudi vodilna sila pri uvedbi slovenščine v šole v času Ilirskih provinc. Šolska jedilnica je znova postala prizorišče kulture in umetnosti, človekove osnovne biološke potrebe, saj se na ta način izraža neizrekljiv notranji svet, ki ga zdrav duh potrebuje za svoj povzdig. Za povzdigovanje duha in izraz kulturne zavesti je poskrbela skupina dijakov, ki nas kar naprej preseneča s svojo ustvarjalnostjo. Proslavo je najprej svečano otvoril mešani pevski zborček z Zdravljico, potem pa smo poslušali in gledali še izvirno interpretacijo Prešernovega povodnega moža ob spremljavi šolskega banda, Bicove poete, ki so s publiko delili del svoje intime v obliki avtorske poezije, Šilo, ki nas je zabavala z nabritostjo in iskrivostjo improvizacije in napovedovalce, ki so vnesli mladostno svežino s svojo simpatično klepetavostjo. Vsi nastopajoči so se odlično odrezali, njihovo udejstvovanje pa nam je res v ponos.

7. 2. 2019

Dijaki BIC Ljubljana na obisku pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

V četrtek, 7. februarja 2019, so se dijaki Biotehniškega centra Ljubljana skupaj z multiplikatorki projekta POŠ udeležili dogodka pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja, ki je potekal v Predsedniški palači. V osrednjem dogodku četrtega Nefiks kariernega dne, ki so ga poimenovali  »Pogumne odločitve«, so moči združili Zavod Nefiks in projekt Inženirka leta.

Gostje dogodka so bili Dora Domajnko, Inženirka leta 2018, mag. Jože Torkar, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo, Jagoda Tančica, inženirka varilstva v podjetju Akrapovič in Miha Majetič, soustanovitelj Zavoda 404. Gostje so mladim  nanizali vrsto praktičnih napotkov, kako sprejemati pogumne odločitve. Inženirka leta Dora Domanjko je mladim dekletom zaupala skrivnost inženirstva, da mnogo podjetij v svojih vrstah potrebuje in tudi lepo sprejema ženske, saj jih  potrebuje za uravnoteženost idej v timih in pogled z drugega zornega kota. Srednješolke je s svojim navdušenjem nad odkrivanjem tehničnih rešitev nagovarjala za raziskovanje priložnosti, ki se jim ponujajo v tej smeri. Jagoda Tančica, ki je bila prav tako nominirana za inženirko leta in s svojim delom dokazuje, da je lahko tudi ženska strokovnjakinja na področju varilstva, je mlado inženirko Doro podprla z izjavo, da je najtežji začetek, potem pa delo steče samo, saj ni odvisno od spola. Mag. Jože Torkar je izpostavil, da ni nič narobe, če se mladi kdaj odločijo narobe, saj se iz tega nekaj naučijo in tako pridobijo dragocene izkušnje. Miha Majetič, ki z delom v svojem Zavodu 404 navdušuje mlade za tehniko, se zaveda, da lahko mladi dragocene izkušnje pridobivajo z delom v mladinskih organizacijah in na tak način razvijajo svoje potenciale ter krepijo kompetence. Predsednik RS Borut Pahor je kot častni pokrovitelj že tretje leto zapored podprl prizadevanja, da se tema kariernega odločanja mladih postavi na agendo širše družbe. Na tak način se mladim omogoča dostop do relevantnih informacij o priložnostih pa tudi pasteh trga dela.

21. 1. - 1. 2. 2019

KEMIJSKI TABOR

V zadnjem januarskem četrtku smo se dijaki iz 4. v, ve in vt ter profesorica Tatjana Posavec in multiplikatorka projekta POŠ Bojana Žižek odpravili v zasnežen Zapotok z namenom, da izpopolnimo znanje iz kemije in se intenzivno pripravimo na maturo. Stara zapotoška šola je ponovno zaživela ob radostni mladostni energiji, v kuhinji so nekateri fantje urili svoje kuharske veščine in pripravljali slastne obroke, vsi skupaj pa smo skrbeli za red, mir in čistočo. Kljub trdemu delu in zagnanemu posvečanju kemijskim formulam in reakcijam, saj se kemija ponaša z ugledom zahtevnega predmeta, nam je ostalo tudi nekaj prostih trenutkov, ki smo jih posvetili igri, medsebojnemu spoznavanju, druženju in počitku. Ker iz nič ne nastane nič, se je potrebno za vsak uspeh potruditi, naš trud in vso odrekanje pa bosta poplačana po uspešno odpisani maturi, so utrujeni ob koncu tabora izjavili dijaki.

20. 12. 2018

Božično-novoletna proslava

Koliko glasov pod zvezdami neba!
Kakšna glasba vsepovsod okoli nas!
Glej stvari! Poslušaj njihov čarni glas,
Ti, ki si oko, ki si uho sveta.

(Boris A. Novak)

Dijaki Gimnazije in veterinarske šole BIC Ljubljana ter multiplikatorka projekta POŠ, so nam v četrtek, 20. 12. 2018, spet pripravili pravo praznično poslastico. S proslavo smo obeležili dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. 12., celoten dogodek pa je bil obarvan z božično-novoletnim vzdušjem. Zbrana publika je bila priča nastopom kvinteta, šolskega orkestra in zborčka, recitaciji avtorske poezije dijakov in humornim točkam šolske impro lige ŠILE. Spregovorila je še ravnateljica in predsednik dijaške skupnosti Miha Kosec, program pa sta izvirno povezovala Timeja in Ali.  Vsi nastopajoči so se odlično odrezali. Prijetno petje in glasba sta zapolnila šolske prostore in srca pričujočih, da smo si na koncu samo še radostno zaželeli prijetne in vesele praznike.

18. 9. 2018

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA NADARJENE DIJAKE

"Občudujem to, da smo si ogledali slovenska družinska majhna podjetja, to je bila najboljša šolska ekskurzija do zdaj in lepo, da se podpira slovenske produkte in kmete. Še več takšnih zgledov in izkušenj."

"Pridobivanje eteričnih olj me je navdušilo, razlaga je bila izčrpna in zanimiva. Res zanimiva ekskurzija in prikaz družinskih poslov. In najokusnejši zaključek ekskurzije ever. Hvala."

V torek 18. 9. 2018 smo se z nadarjenimi dijaki podali na nagradno strokovno ekskurzijo, ki so si jo mladi nadobudneži prislužili za dosežke in delovanje v preteklem šolskem letu. Po zboru pred obema šolama smo jo mahnili proti Dolenjski, kjer smo obiskali čokoladnico in destilarno Berryshka. Berryshka je družinsko podjetje z zanimivo zgodbo, ki v svoji proizvodnji uporablja le najbolj kakovostne naravne sestavine in z obnovljivimi viri energije odgovorno skrbi za naravo in okolje. Tam smo si ogledali proizvodnjo naravnih eteričnih olj, brinjevca, destilarno in  proizvodnjo slastne čokolade, ki smo jo lahko tudi poskusili. Po sladkem začetku smo pot nadaljevali proti Hrvaški, natančneje v Oroslavje, kjer leži Park znanosti z zabavnimi objekti, ki prikazujejo in dokazujejo zanimive pojave s področja fizike, astronomije, geografije in psihologije.  Prelep sončen dan je bil kot nalašč za raziskovanje parka, druženje in praktično preizkušanje raznoraznih zakonov, a to ni bilo še najboljše, saj nas je v slovenski vasici Globočice pričakalo slastno kosilo. Pravo domačo kosilo nam je pripravila turistična kmetija pri Martinovih, ki vso hrano prideluje in pripravlja po starih kmečkih receptih. Kosilo so nam postregli v 300 let stari leseni hiški, ki nam je pričarala pravo kmečko doživetje, piko na i pa so dodali muzikantje, tako smo svoj izlet zaključili ob dobri glasbi in v sproščenem, razigranem vzdušju.

9. 7. 2018

Popestrimo šolo ali projekt POŠ II se na Gimnaziji in veterinarski šoli BIC Ljubljana izvaja od maja 2017. V okviru projekta prirejamo različne aktivnosti z namenom krepitve ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, v to spada: spodbujanje bralne pismenosti, usmerjenost v kulturno zavest in izražanje, dvig jezikovnih, državljanskih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja ter kompetence samoiniciativnosti in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Ob tem z usmerjenim projektnim delom pri dijakih in zaposlenih spodbujamo ter razvijamo inovativnost, ustvarjalnost, uporabo pametne tehnologije in kritično mišljenje

7. 2. 2018

KULTURNA PROSLAVA

Danes smo pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku ali Prešernovem dnevu. Priča smo bili devetim umetniškim točkam, ki so jih izvedli dijaki in profesor Premru. Ušesa nam je razvajal šolski zborček, ki pridno pridobiva nove člane in širi glasbo v mlada srca. S točko Skodelica kave se je predstavila šolska impro liga ŠILA, ogledali pa smo si jo tudi v zabavni različici mjuzikla, ki sta jo pripravila dijaka Vid Rozman in Miha Kupljenik. Slišali smo tudi nekaj recitacij, na koncu pa so nas z zažiganjem prizemljili še metalci.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki