SKLEPNI DOGODEK PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO PO KULINARIČNI TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA

VABIMO VAS na SKLEPNI DOGODEK PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO PO KULINARIČNI TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA

V torek, 17. decembra 2019, med 10.00 in 14.00, na sedežu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto.

Program dogodka
9.30 – 10.00: Zbiranje in manjša pogostitev
11.00 - 11.30: Prvi del (velika dvorana)
 • 10.00 – 10.10: Uvod v dogodek, Helena Jurše Rogelj, Grm Novo mesto
 • 10.00 – 10.15: Pozdrav direktorja gostiteljske organizacije, Tone Hrovat, Grm Novo mesto
 • 10.15 – 10.25: Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, Renata Martinčič, MGRT
 • 10.25 – 10.35: Pogled na projekt Uživam tradicijo ter njegovo prihodnost skozi oči projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, Marjan Cukrov, MKGP
 • 10.35 – 10.45: Kratek pregled dosežkov projekta, mag. Jasna Kržin Stepišnik, mag. Tjaša Vidrih, Katja Orehek Hati, vse Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, vodilni partner projekta Uživam tradicijo
 • 10.45 – 11.05: Kulturna dediščina – ključen element razvoja turizma, mag. Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto
 • 11.05 – 11.15: Od vzpodbujanja dediščinske skupnosti do inovativnih turističnih produktov - primer  odličnosti, Metka Starič, Zavod Parnas
 • 11.15 – 11.30: Čas za razpravo
11.30 -12.00: Drugi del (avla pred veliko dvorano)
 • Kulinarični doživljaji projektnih območij, vodena degustacija
12.00 - 14.00: Tretji del (v treh skupinah, predavalnice)
 • 12.00 – 13.00: Moderirane delavnice

ANIMACIJA PODEŽELJA ZA SOOBLIKOVANJE ODLIČNE LOKALNE ENOGASTRONOMSKE PONUDBE

(KULINARIČNA) DEDIŠČINA KOT ELEMENT POVEZOVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV in PRISPEVEK K REALIZACIJI TURISTIČNEGA POTENCIALA: blagovne znamke, povezave

PRENOS ZNANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ELEMENTOV DEDIŠČINE V RAZVOJ TURISTIČNE PO- NUDBE

 • 13.00 – 14.00: Skupna razprava po tematikah delavnic
Kratka predstavitev projektnega dela

Smo skupina osmih slovenskih in hrvaških partnerjev(1) projekta Uživam tradicijo, ki s svojim delovanjem zaokrožujemo širše obmejno območje vse od panonskega sveta do Istre in nas vežejo tri leta skupnega dela na razvoju in vzpostavitvi kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana. Slednja temelji na identifikaciji, animaciji, krepitvi in izobraževanju de- diščinskih skupnosti(2), ki jih povezuje kulinarična dediščina in so tekom projekta prispevale h krepitvi prepoznavnosti in umeščanja posameznih elementov kulinarične dediščine (kot so jedi, načini priprave in pogostitve jedi, tudi v povezavi z dogodki in prazniki itd.), tako v neformalnem kot v formalnem izobraževalnem in turistično gostinskem okolju. S pro- jektom smo območje obogatili za mnoga izobraževanja, delavnice, festivale in organizirali številne turistične, strokovne in promocijske dogodke, konference, izdelali gradiva, realizirali pa smo tudi vse načrtovane investicije, razvili obsežno e- gradivo, neformalne izobraževalne programe, izpopolnili izvedbene kurikule formalnih izobraževalnih programov... Izdelali smo tudi strateške dokumente za nadaljnji razvoj projekta, zasnovali strokovno podlago za registracijo blagovne znamke UŽIVAM TRADCIJO, predvsem pa skušali animirati gostinsko – turistično poslovno okolje, da v kulinarični dedi- ščini prepozna resen razvojni potencial in jo – zaokroženo v ustrezne turistične produkte z dovršenimi interpretatorskimi prijemi – ponudi na vse bolj pestrem in zahtevnem turističnem trgu. Verjamemo, da je tudi projekt UŽIVAM TRADICIJO pomemben prispevek k doseganju ciljev nacionalnega projekta Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021, katerega ključni cilji so povečevanje kakovosti življenja, priložnosti za izobraževanje na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja gastronomije in krepitev nacionalne promocije kulinarike ter gastronomije, ki ustvarjata siner- gijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.

Namen sklepnega dogodka projekta UŽIVAM TRADICIJO

Namen sklepnega dogodka ni podroben pregled narejenega in doseženega. Naša želja je, da skupaj z vami pogledamo naprej, v razvoj celostne turistične ponudbe, ki ima svoje izhodišče (tudi) v kulinarični dediščini, še posebej z vidika kakovosti ponudbe in ustrezne animacije celotne verige in njenega okolja – vse od pridelovalcev do gosta. Posebej že- limo nakazati možne rešitve na najpogostejša vprašanja, ki so se nam v stiku z deležniki, ključnimi za razvoj odlične lokalno naravnane turistične ponudbe, tekom dela odprla.

 • To so vprašanja animacije primarnih pridelovalcev in predelovalnih obratov (kmetije, kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi in živilski obrati) in organizacij, ki jih povezujejo (predvsem zadruge) za pripravljenost na tesno sodelovanje z gostinsko – turističnim sektorjem, kjer gre pogosto za manjše količine mnogih proizvodov in je način zbiranja in distribucije precej drugačen od dobro uveljavljenih poti masovnih kmetijskih proizvodov in živil. Kje so težave, kje priložnosti, kako se izziva lotiti
 • Nadalje se odpirajo vprašanja o vzpostavitvi zanimanja in razvoja metod za uspešno povezovanje gostinskih in turističnih ponudnikov v okviru turističnih blagovnih znamk oz. celostne turistične ponudbe. Kako premagati vrzel med željo in zavedanjem gostinsko – turističnih ponudnikov, da je odličnost skoraj brezizhodno povezana z vključitvijo v lokalno verigo in lokalne mreže ter realnostjo delovanja na drugi strani
 • Pa tudi vprašanja, vezna na znanja, usposobljenosti, kompetence in nasploh na zavedanje deležnikov o pomenu poznavanja in ustreznega vključevanja elementov dediščine za uspešen razvoj turističnega sektorja. Kako lahko kulinarični dediščinski elementi ustrezno okrepijo samo sporočilnost okolja, v katerem gosta nagovarjamo? In kako v tem okolju smiselno opredeliti vlogo dediščinskih skupnosti? Kdo naj koga uči in kdo komu svetuje?

 

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki