1. šolski dan na Živilski in naravovarstveni šoli

S poukom v šolskem letu 2023/24 bomo pričeli v petek, 1. 9. 2023.

Prvi šolski dan imajo vsi oddelki 1. letnikov pouk na Ižanski cesti 10. Dijaki prvega letnika pridejo v šolo ob 8.00 in imajo tri razredne ure in ogled okolice šole.

Višji letniki in 1. letnik PTI pričnejo s poukom ob 11.00 in imajo dve razredni uri in dve uri pouka po urniku. Pouk bo potekal na Ižanski cesti 10, izjema so oddelki: 2. N, 2. NT, 3. NT in 4. NT, ki imajo pouk v EkoHiši.

Prvi šolski dan malice ne bo. Kuhinja in trgovina bosta odprti.

Subvenviconirano vozovnico si priskrbite na spletni strani: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html

Vsem želimo uspešen vstop v novo šolsko leto.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki