Inovativna Pedagogika 1:1

Inovativna pedagogika 1:1 – Zaključna konferenca vseh sodelujočih v projektu

V ponedeljek, 27. 6. 2022, smo se udeležili slavnostne zaključne konference projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Po uvodnem nagovoru in pozdravih so nam vodje razvojnih skupin predstavili rezultate projekta. Po evalvaciji dr. Tine Rutar Leban se nam je pridružil še dr. Aleksander Zadel s temo «Na polno delati pomeni na polno živeti«. Srečanje se je zaključilo s podelitvijo priznanj vsem sodelujočim v projektu.

Inovativna pedagogika 1:1 – Sejem BETT 2022 v Londonu

Skupina učiteljev, vključenih v projekt  Inovativna pedagogika 1:1, je v mesecu marcu obiskala sejem Bett 2022 v Londonu, ki velja za enega največjih mednarodnih sejmov, na katerem je mogoče videti najnovejše sodobne in inovativne rešitve iz sveta digitalnih tehnologij. Vsako leto se ga udeleži veliko število obiskovalcev, med njimi tudi učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, saj je sejem priložnost za spoznavanje novosti in najnovejših digitalnih strategij in orodij.

Seznanijo se z novostmi na področju didaktičnih pripomočkov in nevroznanosti v izobraževanju za podpiranje različnih načinov učenja z digitalno tehnologijo. Glavna tema Bett 2022 je bila »Ustvari prihodnost«, kar kaže na velik pomen, ki ga pripisujejo podpori izobraževalnim voditeljem, učiteljem in študentom.

Inovativna pedagogika 1:1 – Inovativni 8. marec

Za 8. marec, mednarodni dan žensk, so nam sodelavci pripravili zares prijetno presenečenje. Njihova pozornost je bila tokrat »inovativno« obarvana. Za nas so na velikem interaktivnem zaslonu pripravili zanimiv in duhovit kviz in nam ta dan še posebej popestrili. Hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi dogodka.

 

Inovativna pedagogika 1:1 – Interaktivni zaslon Clevertouch

V mesecu marcu smo za učitelje BIC Ljubljana, Živilske šole imeli predstavitev najsodobnejšega interaktivnega zaslona za šole, ki vsebuje visoko natančno tehnologijo upravljanja na dotik in aplikacije Whiteboard, Cleverstore, Lynx in Snowflake ter omogoča vključujoče poučevanje. Koristi na ravni pedagoškega procesa so: večje sodelovanje v razredu, krepitev samostojnosti pri delu, fleksibilnost in prilagodljivost, sproščeno in zabavno

vzdušje, uporaba iger pri učenju, dostop do različnih vsebin in učinkovitejše izkoriščen čas. Interaktivne rešitve dijake motivirajo in jih spodbujajo k sodelovanju. Privlačni izzivi pritegnejo njihovo pozornost. Sproščeno vzdušje spodbudi tudi zadržane dijake, da se vključijo v dogajanje, učenje skozi igro pa omogoča večje pomnjenje in razumevanje. In koristi na ravni naprave? Žive barve s kristalno čisto ostrino, takojšnja uporaba po pritisku gumba za vklop, nizki stroški vzdrževanja, lahkotno upravljanje z dotikom, kot na tablici in fleksibilen način poučevanja.

Inovativna pedagogika 1:1 – Pouk na daljavo

Smo v obdobju, ko se učitelji in dijaki srečujejo z novimi izzivi.  V tem času je uporaba interneta postala naš prevladujoči način dostopanja do informacij in komunikacije. Tudi pri nas učitelji pospešeno vzpostavljajo nove pristope k poučevanju in iščejo nove načine za komuniciranje z dijaki in starši. Učitelji podajajo učne vsebine na daljavo preko spleta in uporabljajo aplikacije kot so npr. Skype, Youtube, Meet in Zoom, ki omogočajo izvajanje videokonferenc. Pri svojem delu spretno uporabljajo kup zanimivih orodij

in aplikacij: Kahoot (aplikacija za ustvarjanje kvizov, ki lahko služijo kot preverjanje znanja s takojšnjo povratno informacijo ali pa kot uvodna motivacija), Quizizz (aplikacija za ustvarjanje kvizov, ki je primerna za preverjanje znanja ali kot domača naloga), Educaplay (aplikacija elektronskih križank, spomina, dopolnjevank, kvizov, ki dijakom ponuja samostojno delo z računalnikom; sami lahko preverjajo rešitve), Nearpod (aplikacija za pripravo predstavitev; učno okolje, kjer dijaki pripravijo svoja gradiva, jih opremijo s kvizi in spremljajo napredek dijakov; dijaki napredujejo v lastnem tempu, dobivajo povratne informacije), Padlet (gre za interaktivni plakat v oblaku, ki omogoča sodelovanje, skupno urejanje, zbiranje idej, izdelkov), LearningApps (dijakom omogoča, da se učijo preko miselnih iger) Live worksheets (učiteljem omogoča, da za dijake ustvarijo interaktivne delovne liste), Moodle (spletna aplikacija, ki omogoča izdelovanje in pripravo različnih gradiv ter sodelovanje cele učne skupine v spletni učilnici). Kot da iznajdljivosti in inovativnosti naših učiteljev ni videti konca.

Inovativna pedagogika 1:1 – Pouk slovenskega jezika nekoliko drugače

Pri pouku slovenskega jezika so dijaki s prof. Marijo Topole bili inovativni in ustvarjalni. Analize besedila so se lotili nekoliko drugače. Cankarjeve »Hlapce« so predelali in predstavili v obliki stripa. Pri tem so uporabili dve aplikaciji: Storyboard That in Pixton.  Storyboard That je ena izmed aplikacij za ustvarjanje stripov, s katerimi dijaki prikažejo različne procese in konkretizirajo svoje ideje. Na voljo imajo različne prostorske scene, osebe

in pripomočke. Dodajo lahko poljubno besedilo. Pixton pa je spletna aplikacija, ki omogoča ustvarjanje preprostih in zapletenih stripov. S stripi lahko ustvarimo scenarije in tako na vizualno bogat način predstavimo težavo ali rešitev.  Omogoča dodajanje likov, prizorov in predmetov na številna, že pripravljena ozadja.

Inovativna pedagogika 1:1 - Ustvarjanje inovativnega učnega okolja

V okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT smo 11.6.2018 gostili Jana Žitnika s predavanjem na temo »Ustvarjanje inovativnega učnega okolja«. Glavna tema predavanja je bila t.i. Gamifikacija pouka in predstavitev aplikacij, ki lahko popestrijo pouk in na nek nov, drugačen, inovativen način motivirajo in spodbudijo dijake k sodelovanju in učenju ter jih s tem postavljajo v bolj aktivno vlogo. Spoznali smo različna spletna orodja, aplikacije in primere dobre prakse.

Inovativna Pedagogika 1:1 – Popestritev pouka z uporabo različnih aplikacij pri pouku

V zbornici Živilske šole so nas 2.7.2018 obiskali kolegi z GVŠ, ki v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT sodelujejo kot razvojna šola. Marjana Mastinšek Šuštar in Nina Rozman sta učiteljem in ostalim strokovnim delavcem predstavili sam projekt in nekaj uporabnih aplikacij in primerov dobre rabe za popestritev in obogatitev pouka, ki so jih učitelji na GVŠ že preizkusili. V drugem delu pa so nas naši učitelji navdušili z domiselno predstavitvijo aplikacij, ki so bile uporabljene pri pouku strokovnih predmetov in tujega jezika.

Inovativna pedagogika 1:1 – Code week

V četrtek, 18.10.2018, smo se v okviru »Code weeka« z učitelji, ki sodelujejo v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, udeležili videokonferenčnega srečanja z naslovom »Kodiranje in računalniški način razmišljanja«. Mateja Verlič Brunčič se nam je predstavila s temo »Računalniški način razmišljanja in programiranje«, Elektro in računalniška šola Velenje in OŠ Bistrica ob Sotli pa sta pripravili zanimive primere dobre rabe.

Inovativna pedagogika 1:1 – Obisk sejma BETT v Londonu

Vesna Kramberger, Mateja Lenarčič, Darja Rizmal in Tjaša Zupan so se v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1 udeležile strokovne ekskurzije v London, od 23. do 25. 1. 2019, kjer so si ogledale sejem BETT 2019.

BETT je eden največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk že od leta 1985. Letošnji naslov je bil S preobrazbo izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost (Creating better future by transforming Education).

  Predstavljeni so bili novi trendi in najnovejša tehnologija, na voljo pa so bila tudi številna predavanja in delavnice, kjer so strokovnjaki in učitelji z vsega sveta predstavljali svojo vizijo in izkušnje z uvajanjem sprememb v izobraževanje. Vsebine so se tako povezovale z glavnim ciljem projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT, torej s smiselnim uvajanjem tehnologije v učenje in poučevanje, kjer učenec postane središče učnega procesa.

  Med glavnimi usmeritvami, ki jih je bilo zaslediti na področju tehnologije, so bili predvsem:

  • kodiranje in robotika;
  • zasloni na dotik, ki z različnimi programskimi rešitvami presegajo table, kakršne večinoma poznamo v naših šolah, saj omogočajo tudi deljenje zaslona z mobilnimi napravami učencev in obratno;
  • virtualna resničnost;
  • prilagojeno pohištvo, ki omogoča različne postavitve učilnice glede na organizacijo posamezne učne ure (npr. sodelovalno delo);
  • različne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami (tako strojno kot programsko opremo), aplikacije in programe za kreativno pisanje in učenje jezikov, pouk naravoslovja (STEM) in še mnogo drugega.

  Inovativna pedagogika 1:1 – Kahoot

  Na rednem delovnem sestanku učiteljev, vključenih v projekt, sta sodelavki predstavili aplikacijo Kahoot, ki jo lahko uporabimo kot popestritev k pouku, preverjamo znanje učencev ob zaključeni tem, pripravimo kviz za utrjevanje znanja, vključimo slikovne in video vsebine. Pri tem se učenci zabavajo, naučijo nekaj novega, učitelj pa dobi hitro povratno informacijo. Uporabna je iz več razlogov:

  1. Uporabimo jo v namene ponavljanja, preverjanja, utrjevanja.

  2. Motivira učence: učenci so nad tem načinom zagotovo navdušeni, saj preko aktivnosti preverijo znanje, ob ponovnem igranju in želji da izboljšajo rezultat pa posledično lahko odpravijo tudi napake.

  3. Učencu in učitelju da takojšno povratno informacijo.

  4. Učenci lahko izdelajo sami svoj Kahoot za domačo nalogo, saj je izdelava precej enostavna, aktivnost pa lahko uporabimo kot ponovitev snovi pred testom.

  5. Učencem se ni potrebno dodatno izpostavljati, saj ima vsak svoje uporabniško ime, ki ni nujno ime in priimek.

  Inovativna pedagogika 1:1 – Predstavitev primerov dobre rabe

  Na delovnem srečanje šolskih razvojnih timov projekta »Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, ki je bilo v četrtek, 21. 11. 2019, na GVŠ BIC Ljubljana, so bili predstavljeni primeri dobre rabe pri pouku: Ekonomska šola- Jan Žitnik, Mojca Resman in Živilska šola - Petra Mole, Eva Grohar Gros.

  Inovativna pedagogika 1:1 – Obisk sejma BETT 2020

   

  Sodelujoči v projektu IP 1:1 smo obiskali sejem računalniške tehnologije BETT 2020 v Londonu. Sejem je v celoti posvečen prihodnosti izobraževanja in načinom poučevanja različnih starostnih skupin s pomočjo naprednih tehnologij in inovacij. BETT se je letos osredotočil na šest dejavnikov na katere izjemno vpliva izobraževalna tehnologija: inovacije, dobro počutje učiteljev in učencev, orodja in znanja, ki so potrebni za transformacijo poučevanja, vključenost in socialna mobilnost,

  prihodnja tehnika in trendi ter veščine. Predstavljeni so bili različni trendi in novosti: revolucionarni interaktivni zasloni, ki poleg že vseh poznanih lastnosti ponujajo nekaj novih, doslej neznanih: prepoznavanje predmetov iz resničnega sveta, integrirani senzorji bližine, temperature, vlažnosti, omogoča, da med pisanjem ali risanjem naslonite dlan na zaslon in zazna moč pritiska pisala ter prilagodi debeline črt glede na zaznan pritisk; interaktivna tla, ki jih enostavno prenašate iz lokacije na lokacijo; interaktivni peskovnik, ki ustvarja edinstven svet izkušenj, kjer se projekcija odziva na vaša dejanja v peskovniku. Poučno in inovativno.

  Inovativna pedagogika 1:1 – Exam.net

  Delimo znanje – predstavitev aplikacije Exam.net

  Učiteljica strokovnih modulov, Petra Mole, je sodelavcem predstavila zanimivo in uporabno orodje za preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo. Gre za orodje, ki omogoča fakultetam in šolam, da preverijo znanje in pridobijo ocene. Deluje pa tako, da profesor ali učitelj pripravi vprašanja, pošlje kodo do testa, učenci pa se s to kodo prijavijo in rešijo test. Exam.net na računalniku tistega, ki test rešuje, ustvari visoko varovano okolje.

  Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT oziroma Inovativna pedagogika 1:1 je raziskovalno razvojni projekt sofinanciran s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

  Inovativna pedagogika 1:1 – ThatQuiz

  Delimo znanje – predstavitev aplikacije ThatQuizProfesorica matematike, Katja Pipan, je sodelavcem predstavila prosto dostopno spletno stran za izobraževalne namene ThatQuiz. Thatquiz je za učitelje brezplačna spletna storitev, ki jo lahko uporabljajo v svojem razredu. S pomočjo te spletne strani lahko učitelji dajejo svojim učencem različne teste za preverjanje ali ocenjevanje znanja. Ko učenci rešijo posamezne teste, učitelji dobijo popolno poročilo o

  uspešnosti reševanja posameznika, vključno z vsemi nepravilnimi odgovori. Povratno informacijo o uspešnosti reševanja takoj dobi tudi učenec. Poleg obstoječih testov lahko oblikujete svoje lastne teste izbirnega tipa ali povezovalne teste.

  Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT oziroma Inovativna pedagogika 1:1 je raziskovalno razvojni projekt sofinanciran s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

  Zavod Antona Martina Slomška se je prijavil na javni razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc in sicer v sklopu 3: »Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja«. Kjer sodelujemo kot implementacijska in tudi razvojna šola. Namen projekta je premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje. Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT oziroma Inovativna pedagogika 1:1 je raziskovalno razvojni projekt sofinanciran s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada.

  Inovativna pedagogika logo

  #bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki