RAZPIS ERASMUS+ ZA UDELEŽBO DIJAKOV ŽIVILSKE ŠOLE V PROJEKTU MOBILNOSTI 2019/20

RAZPIS ERASMUS+ ZA UDELEŽBO DIJAKOV ŽIVILSKE ŠOLE BIC LJUBLJANA V PROJEKTU MOBILNOSTI 2019/20 V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA1

BIC Ljubljana, Živilska šola, dijakom omogoča, da praktično usposabljanje pri delodajalcu opravijo pri delodajalcu ali na vzgojno-izobraževalni instituciji v tujini. Na razpis se lahko prijavite redni in izredni dijaki Živilske šole BIC Ljubljana, ki vas zanima mobilnost v tujini.
 

KRITERIJI ZA IZBOR DIJAKOV:

- prednost imajo dijaki, ki se mobilnosti še niso udeležili,
- motivacija,
- komunikativnost,
- strokovno znanje na področju,
- načrt uporabe znanja pridobljenega v tujini,
- razgledanost oziroma splošno znanje, fleksibilnost in druge mehke kompetence,
- dijaki z manj priložnostmi v smislu ekonomskih ali geografskih ovir,
- čim bolj enakomerna zastopanost moški/ženske.

Mobilnost je mogoča v različne države, za različen čas trajanja (podrobnosti so v tabeli v nadaljevanju). Šola dijakom uredi pot in namestitev, dijak pa za bivanje v tujini prejme Erasmus+ dotacijo, ki je namenjena kulturnim ogledom in organizaciji
prostega časa.

PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami na e-naslov: erasmusplus@bic-lj.si, najkasneje do 18. oktobra 2019. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVNICI:

- CV Europass v angleščini ( https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose )
- Predstavitveni video v dolžini 1-2 minuti (predstavitev, interesi, motivacija za mobilnost, utemeljitev destinacije).

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki