Obvestilo o poteku pouku od 17. 5. 2021 dalje

Spoštovani dijaki in starši!

Naslednji teden, torej  17. 5. 2021, se v šolo vračajo vsi dijaki. Pouk bo potekal po modelu B.

Dijaki bodo imeli pouk v matičnih učilnicah, zunaj njih se bodo lahko gibali le v času tople malice (v jedilnici) po določenem razporedu, hladno malico bodo ravno tako imeli v matični učilnici.

Obvezno bo upoštevanje vseh navodil NIJZ-ja (medsebojna razdalja, umivanje in razkuževanje rok, nošenje mask).

Za vse dijake bo po Šolskih pravilih obvezno nošenje mask tudi v razredu, torej ves čas njihovega zadrževanja v šolskih prostorih. Nošenje mask je nujen in učinkovit ukrep, ki ga je predlagala strokovna skupina na Ministrstvu za zdravje, hkrati pa je to tudi odlok, ki ga je sprejela Vlada RS in smo ga šole dolžne upoštevati.

Dijak, ki ne bo nosil maske in upošteval navodil NIJZ in odloka Vlade RS, ne sme biti prisoten v šoli zato bomo v tem primeru obvestili starše/skrbnike in napotili dijaka domov. Hkrati pa je šola zaradi varovanja javnega zdravja dožna tudi obvestiti Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki na podlagi 46.a člena Zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor.

 

Vodstvo šole

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki