erasmus

Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. BIC Ljubljana že od leta 2002 sodeluje v mednarodnih mobilnostih, sprva v programu Leonardo da Vinci, od leta 2014 v programu Erasmus+ in sodeluje s partnerji iz držav: Irska, Velika Britanija, Švedska, Finska, Estonija, Litva, Nemčija, Avstrija, Francija, Španija, Portugalska, Češka, Poljska, Belgija, Nizozemska, Italija, Hrvaška, Grčija.   

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen praktičnega izobraževanja (pri delodajalcu) – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa omenjene aktivnosti prinašajo pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj BIC Ljubljana.

 

VETMobilityCharterLeta 2015 je nacionalna agencija CMEPIUS BIC Ljubljana podelila Listino kakovosti za mobilnosti na področju PIU, kar pomeni da imamo razvito strategijo internacionalizacije in dokazano kakovost pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU).

 

Na področju terciarnega izobraževanja smo leta 2014 prejeli listino ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), ki je predpogoj in zaveza h kakovosti za vse institucije terciarnega sektorja, ki želijo sodelovati v katerih koli aktivnostih programa Erasmus+. 
Erasmus+ izjava BIC Ljubljana, VSŠ
Erasmus Policy Statement of BIC Ljubljana, VC

 

Jabolko kakovostiNacionalna agencija CMEPIUS je leta 2017 BIC-u Ljubljana podelila nacionalno priznanje Jabolko kakovosti, za področje izvajanja mobilnosti v PIU.

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

DRŽAVA MOBILNOSTI

TERMIN

BLOG

Tehniška gimnazija POLJSKA marec 2019

255px Flag of Poland.svg

Tehniška gimnazija ŠPANIJA marec 2019

Tehniška gimnazija PORTUGALSKA oktober 2018

255px Flag of Portugal.svg

Veterinarski tehnik FINSKA oktober 2018

Flag of Finland.svg

Veterinarski tehnik IRSKA september 2018

Irska

Veterinarski tehnik SEVERNA IRSKA september 2018

UK

Veterinarski tehnik CIPER julij in avgust 2018

Cyprus

Veterinarski tehnik CIPER avgust 2018

Cyprus

Tehniška gimnazija ŠPANIJA

marec 2017/ 18

Španija

Tehniška gimnazija

PORTUGALSKA

oktober 2017/18

255px Flag of Portugal.svg

Veterinarski tehnik

FINSKA

oktober 2017/18

Flag of Finland.svg

Veterinarski tehnik

IRSKA

oktober 2017/18

Irska

Tehniška gimnazija

ŠPANIJA

december 2016/17

Španija

ŠTUDENTI

KUHINJA_Erasmus+ na Cipru_2017

KUHINJA_Erasmus+ v Avstriji_2017

KUHINJA_Erasmus+ v Grčiji_2017

KUHINJA_Erasmus+ v Španiji_2018

SLAŠČIČARNA_Erasmus+ v Belgiji_2017

ANIMACIJA_Erasmus_v_Španiji_2018.pdf

DELO_NA_KMETIJI_Erasmus_v_Avstriji_2018_1.pdf

DELO_NA_KMETIJI_Erasmus_v_Avstriji_2018_2.pdf

KUHINJA_Erasmus_na_Norveškem_2018_1.pdf

KUHINJA_Erasmus_na_Norveškem_2018_2.pdf

KUHINJA_Erasmus_v_Italiji_2018.pdf

SLAŠČIČARNA_Erasmus_v_Belgiji_2018.pdf

VINSKA_KLET_Erasmus_Italija_2018.pdf

 

Za več informacij se obrnite na elektronski naslov: erasmusplus@bic-lj.si ali tel.: 01 2807 621.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki