Dijaki GVŠ

Dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole

URA

ZVONJENJE
1. ura  8.00 – 8.45
2. ura  8.50 – 9.35
3. ura  9.40 – 10.25
odmor  10.25 – 11.55
4. ura  10.30 – 11.15 ali 10.55 - 11.40
5. ura  11.45 –12.30
6. ura  12.35 – 13.20
7. ura  13.25 – 14.10
8. ura  14.15 – 15.00
9. ura  15.05 – 15.50
10. ura  15.55 – 16.40

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

 

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja  2020

do 15. januarja

2. ocenjevalno obdobje za četrte letnike 

do 21. maja 2020

do 22. maja 2020

2. ocenjevalno obdobje

do 22. junija 2020

do 23. junija 2020

dan BIC Ljubljana

3. januar 2020

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

28. oktobra – 1. novembra 2019

jesenske počitnice

25. decembra 2019 – 2. januarja 2020

novoletne  počitnice

8. februarja 2020

slovenski kulturni praznik

17. februarja – 21. februar 2020

zimske počitnice

13. aprila 2020

velikonočni ponedeljek

27. aprila – 1. maja 2020

prvomajske počitnice

25. junija 2020

dan državnosti

Pogovorne ure se bodo izvajale predvidoma na predurah, izjemoma na prvih in 8. urah.

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Mojca CIGLER

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

Tadej CVENK

ČETRTEK,   0. ura

ČETRTEK,   8. ura

Rok  DEMIČ

PETEK,   8. ura

PETEK,   8. ura

Tine ELERŠEK

PONEDELJEK,   0. ura

ČETRTEK,   8. ura

Mag. Urška ENIKO

PETEK,   0. ura

PETEK,   0. ura

Karla FERLIC

PETEK,   8. ura

PETEK,   8. ura

Lidija GNIDOVEC

SREDA,   0. ura

SREDA,   0. ura

Alenka GOLOB KOMAN

PETEK,   8. ura

PETEK,   8. ura

Mag. Emil GRAH

TOREK,   8. ura

TOREK,   8. ura

Lilijana GROS

ČETRTEK,   8. ura

TOREK,   8. ura

Suzana HAJDINJAK

TOREK,   0. ura

ČETRTEK,   8. ura

Tjaša KLEMEN

TOREK,   8. ura

TOREK,   8. ura

Dr. Jurij KOČAR

PETEK,   0. ura

PETEK,   0. ura

Tadeja KOLAR

TOREK,   8. ura

TOREK,   8. ura

Vesna KRAMBERGER

ČETRTEK   8. ura

ČETRTEK,   8. ura

Mag. Maja KUHAR

SREDA,   8. ura

PETEK,   8. ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

TOREK,   0. ura

TOREK,   1. ura

Monika MORATO

PONEDELJEK,   07:10

PONEDELJEK,   07:10

Bianka MERTELJ

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

Aliana MOSCATELLO

SREDA,   1. ura

SREDA,   8. ura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

PETEK,   0. ura

PETEK,   0. ura

Vera PAVLIČ

ČETRTEK,   0. ura

ČETRTEK,   0. ura

Andreja PETEK

ČETRTEK,   8. ura

ČETRTEK,   8. ura

Maja PODVORNIK

PONEDELJEK,   8. ura

PONEDELJEK,   8. ura

Tatjana POSAVEC

PONEDELJEK,   0. ura

SREDA,   8. ura

Jože PREMRU

SREDA,   0. ura

SREDA,   0. ura

Mag. Jože PROSENIK

ČETRTEK,   0. ura

ČETRTEK,   0. ura

Darja RIZMAL

SREDA,   0. ura

ČETRTEK,   0. ura

Nina ROZMAN

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

Katarina RUGANI

PONEDELJEK,   8. ura

TOREK,   8. ura

Nina SITAR

PONEDELJEK,   8. ura

PONEDELJEK,   8. ura

Andrej STRAJN

SREDA,   0. ura

SREDA,   0. ura

Mateja Stubelj

PONEDELJEK,   8. ura

PONEDELJEK,   8. ura

Jasna ŠČEK

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

Janez ŠORC

SREDA,   0. ura

SREDA,   0. ura

Laura ŠPIK

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

Mihaela TERKOV

PONEDELJEK,   8. ura

PONEDELJEK,   8. ura

Alja TUFEGDŽIĆ

PONEDELJEK,   7. ura

PONEDELJEK,   7. ura

Nives VIŠNAR

TOREK,   8. ura

TOREK,   8. ura

Mag. Bogdan ZDOVC

SREDA,   0. ura

SREDA,   0. ura

Adela ŽIGERT

SREDA,   8. ura

SREDA,   8. ura

NOVI Koledar splošne mature 2020
Maturitetna pravila, potek mature in ocenjevanje: 

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku in ocenjevanju na splošni maturi dobite na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Izpitni red na pisnih izpitih

(Pravilnik o splošni maturi, UL RS, št. 29/08 )

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo v šolski avli 30 minut pred     začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.

Drugega in tretjega dela izpita ne sme zamuditi.

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izboljšanje ocen in popravljanje negativnih ocen splošne mature 

(Zakon o maturi, UL RS 1/2007)

Izboljšanje ocen:

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.  (40.člen)

Popravljanje negativnih ocen splošne mature:

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. (41.člen)

Obrazci za prijavo

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Plačilo splošne mature

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, ob prijavi obvezno predložijo fotokopijo potrdila o plačilu. Vse informacije v zvezi s plačilom dobite na povezavi: Plačilo na RIC in Plačilo na BIC

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019/2020 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2019/2020 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote (Izdelek ali storitev ali zagovor) je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki