Dijaki GVŠ

Dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole

URA

ZVONJENJE
1. ura  8.00 – 8.45
2. ura  8.50 – 9.35
3. ura  9.40 – 10.25
odmor  10.25 – 11.55
4. ura  10.30 – 11.15 ali 10.55 - 11.40
5. ura  11.45 –12.30
6. ura  12.35 – 13.20
7. ura  13.25 – 14.10
8. ura  14.15 – 15.00
9. ura  15.05 – 15.50
10. ura  15.55 – 16.40

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

 

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja  2021

do 15. januarja 2021

2. ocenjevalno obdobje za četrte letnike 

do 20. maja 2021

do 21. maja 2021

2. ocenjevalno obdobje

do 22. junija 2021

do 23. junija 2021

dan BIC Ljubljana

24. december 2020

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

26. oktober – 30. oktober 2020

jesenske počitnice

31. oktober 2020

dan reformacije

1. november 2020

dan spomina na mrtve

24. december 2020

dan BIC Ljubljana

25. december 2020

božič

26. december 2020

dan samostojnosti in enotnosti

28. december 2020 – 31. december 2020

novoletne  počitnice

1.- 2. januar 2021

novo leto

8. februar 2021

slovenski kulturni praznik

22. februar – 26. februar 2021

zimske počitnice

5. april 2021

velikonočni ponedeljek

26. april 2021

pouka prost dan

27. april 2021

dan boja proti okupatorju

28. april – 30. april 2021

prvomajske počitnice

1.-2. maj

praznik dela

 

 

POGOVORNE URE V ČASU ŠOLE NA DALJAVO

Dijaki se lahko v času pouka na daljavo naročite na pogovorne ure preko videokonference. Izpolnite obrazec.

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Mojca CIGLER

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Tadej CVENK

petek, predura

petek, predura

Rok  DEMIČ

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Tine ELERŠEK

sreda, 4. ura

petek, 4. ura

mag. Urška ENIKO

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

Karla FERLIC

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Lidija GNIDOVEC

sreda, predura

sreda, predura

Alenka GOLOB KOMAN

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

mag. Emil GRAH

torek, 2. ura

sreda, 7. ura

Lilijana GROS

petek, 8. ura

petek, 8. ura

Suzana HAJDINJAK

torek, 8. ura

petek, 8. ura

Tjaša KLEMEN

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

dr. Jurij KOČAR

petek, predura

petek, predura

Tadeja KOLAR

sreda, 8. ura

ponedeljek, 8 ura

Vesna KRAMBERGER

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

mag. Maja KUHAR

torek, 8. ura

sreda, 8. ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

torek, predura

torek, predura

Monika MORATO

četrtek, predura

četrtek, predura

Bianka MERTELJ

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Aliana MOSCATELLO

sreda, predura

sreda, predura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

ponedeljek, 8 ura

ponedeljek, 8 ura

 Žiga ORAŽEM

ponedeljek, 8 ura

ponedeljek, 8 ura

Vera PAVLIČ

torek, predura

torek, predura

Urška PETEK

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Tatjana POSAVEC

petek, predura

sreda, predura

Jože PREMRU

četrtek, predura

četrtek, predura

mag. Jože PROSENIK

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Darja RIZMAL

sreda, predura

sreda, predura

Nina ROZMAN

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Katarina RUGANI

ponedeljek, 8 ura

ponedeljek, 8 ura

Nina SITAR

ponedeljek, 8 ura

ponedeljek, 8 ura

Andrej STRAJN

torek, predura

torek, predura

Jasna ŠČEK

torek, 8. ura

torek, 7. ura

Janez ŠORC

torek, predura

torek, predura

Laura ŠPIK

torek, 8. ura

petek, 8. ura

dr. Maja ŠTEKOVIČ

sreda, 3. ura

sreda, 3. ura

Eva TASIČ

sreda, predura

četrtek, 8. ura

Mihaela TERKOV

petek, 8. ura

petek, 8. ura

Alja TUFEGDŽIĆ

petek, 3. ura

torek, 4. ura

mag. Bogdan ZDOVC

sreda, predura

sreda, predura

Adela ŽIGERT

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Bojana ŽIŽEK

torek, 8. ura

četrtek, 8. ura

 

Govorilne ure tajnice splošne mature v šolskem letu 2020/2021

Govorilne ure so ob ponedeljkih od 11.15 do 11.45 ali po dogovoru. Za dogovor pišite na urska.eniko@bic-lj.si

Koledar splošne mature 2021
Maturitetna pravila, potek mature in ocenjevanje: 

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku in ocenjevanju na splošni maturi dobite na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Izpitni red na pisnih izpitih

(Pravilnik o splošni maturi, UL RS, št. 29/08 )

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo v šolski avli 30 minut pred     začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.

Drugega in tretjega dela izpita ne sme zamuditi.

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izboljšanje ocen in popravljanje negativnih ocen splošne mature 

(Zakon o maturi, UL RS 1/2007)

Izboljšanje ocen:

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.  (40.člen)

Popravljanje negativnih ocen splošne mature:

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. (41.člen)

Obrazci za prijavo

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Plačilo splošne mature

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, ob prijavi obvezno predložijo fotokopijo potrdila o plačilu. Vse informacije v zvezi s plačilom dobite na povezavi: Plačilo na RIC in Plačilo na BIC

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2020/2021 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2020/2021 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote (Izdelek ali storitev ali zagovor) je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki