Višja strokovna šola

BIC LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Prvi vpis rednih in izrednih študentov v program živilstvo je bil izveden v študijskem letu 2006/2007. V študijskem letu 2018/19 tako šola deluje že dvanajsto leto in izobražujemo redne in izredne študente v dveh programih – živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem.  

Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih ...

Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, prav tako tudi ostalimi VSŠ preko sodelovanj v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS, skrbeli za dobro mednarodno povezovanje, sodelovali z različnimi inštitucijami s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja …

Naše delovanje je vezano na poslanstvo in vizijo BIC Ljubljana, ki ju uresničujemo preko različnih aktivnosti, skladno z razvojnim načrtom oz. strategijo šole in zavoda. 

Tjaša Vidrih

RAVNATELJICA

Spoštovane študentke in študenti,z veseljem vas pozdravljam na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Za nami je 13 let uspešnega delovanja VSŠ. Študijsko leto 2019/20 bo za vse nas polno novosti, izzivov, vsekakor pa upam, da za vas predvsem novih znanj, spretnosti, znanstev in prijateljstev. Poleg izvedbe rednega študijskega procesa, bo novo študijsko leto tudi polno različnih obštudijskih dogodkov, ki vam jih bomo tekom leta ponudili. Med te sodijo priprave na različna nacionalna in mednarodna tekmovanja v obeh izobraževalnih programih, ki ju izvajamo, številni projekti, pri katerih boste imeli možnost sodelovati, delavnice Vsemu sem lahko kos, Od ideje do diplome, otroške kulinarične delavnice, delavnice o pasteh energijskih pijač, prostovoljstvo …

Med večje dogodke, pri katerem boste vključeni, sodi organizacija in izvedba 5. mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju. Še naprej vas bomo vzpodbujali k razvoju novih produktov, tako na področju živilstva in prehrane ter gostinstva in turizma.    

S predavatelji in ostalimi strokovnimi sodelavci VSŠ si bomo prizadevali, da vam omogočimo kvalitetno izobraževanje, ki ga boste v času vašega študija podkrepili s praktičnimi izkušnjami v različnih slovenskih in tujih podjetjih. Pridobili boste ustrezna splošna in strokovna znanja. Oba višješolska programa sta zastavljena tako, da študenti prejmete znanja s področja ekonomike in poslovanja, vodenja, trženja, komunikacije, informatike ter varovanja okolja. Strokovna znanja so v živilstvu in prehrani vezana na področja tehnologij v živilstvu in prehrani ter gastronomije in dietetike. Program gostinstvo in turizem pa je glede stroke razdeljen na osnove v gostinstvu, kulinarične ter strežne veščine, F&B, projekte v gostinstvu, kongresni turizem in na projekte v turizmu.

Pri svojem delu se močno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in študentom omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj v konkretnih delovnih okoljih. Poleg tega številni naši predavatelji prihajajo iz gospodarstva. Vsako leto v študijski proces vključimo vabljene predavatelje, ki študentom predstavijo primere dobrih praks, svoje izkušnje in karierne poti. Tako vam zagotavljamo izobraževanje in usposabljanje, ki je primerljivo z evropsko uspešno prakso in vam omogoča večjo zaposljivost na evropskem trgu dela. Trg dela namreč ne zahteva le dobro teoretično podkovane kadre, ampak tudi že nekoliko bolj praktično izurjene bodoče zaposlene, ki svoje delo že poznajo oz. imajo z njim že konkretne izkušnje in so tako tudi takoj pripravljeni poprijeti za delo. Trg dela zahteva širok nabor osvojenih kompetenc, ki jih prejmete preko rednega izobraževalnega procesa in tudi preko različnih obštudijskih dejavnosti, ki vam jih bomo tekom leta ponudili.

Zavedamo se, da je edina garancija razvoja višje strokovne šole uspešnost, zadovoljstvo in zaposljivost naših študentov oz. diplomantov. Tega pa nikakor ne bi mogli uresničiti brez kakovostnih, za delo motiviranih in visoko usposobljenih sodelavcev višje strokovne šole – predavateljev, inštruktorjev, laborantov, tutorjev, ostalih strokovnih sodelavcev in mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih. Vsi skupaj si bomo prizadevali, da dobite kvalitetna znanja. Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, ki so osnovni pogoj za razumevanje in sodelovanje med vsemi sodelujočimi v tem izobraževalnem procesu, prav tako pa bomo tudi v bodoče delovali na osnovi individualnega pristopa do vas, naših študentov in diplomantov. Diplomante bomo zopet povezali s šolo preko aktivnejšega alumni kluba.

Študenti in študentke, izobraževanje je že del vašega vsakdanjika, porazdelite si svoj čas in naredite si načrt, da boste uspešni pri svojem študiju, a hkrati imeli dovolj časa za rekreacijo, za zdrave prehranjevalne navade, za hobije, druženje, zabavo ... Mi pa vas bomo na vaši študijski poti usmerjali naprej k cilju – to je k znanju. Vsem želim uspešno študijsko leto 2019/20. 

mag. Tjaša Vidrih
Ravnateljica Višje strokovne šole

PREDAVATELJI IN DRUGI SODELAVCI   

PREDMET E-MAIL
Vanja BANKO ANŽ, ŽAŽ, TRŽ, TPŽ, TML, TME, TPE vanja.banko@bic-lj.si
dr. Dejan BAVČAR TVI dejan.bavcar@kis.si
Janja BLATNIK TTU janjablatnik@siol.net
Marjeta CEVC KOD, OKU, OGD, PRI marjeta.cevc@bic-lj.si
mag. Dejan CVITKOVIČ SIS, PIS dejan.cvitkovic@bic-lj.si
Rok DEMIČ TRB rok.demic@bic-lj.si 
dr. Katja GOBEC TRB katja.gobec@guest.arnes.si
dr. Matej GREGORIČ PGK matej.gregoric1@gmail.com
Eva GROHAR GROS ZKN, PRD, PGK, TPŽ, ANŽ eva.grohar-gros@bic-lj.si
Mateja HRIBERŠEK BINTER PGK, SKŽ, TVI, ŽMB, PRZ, ZKN, PRD, TOP mateja.hribersek@bic-lj.si
Boštjan HUMSKI OST, SOD, OGD, HOK, PHT, BAR bostjan.humski@bic-lj.si
mag. Muharem HUSIĆ OKM muharem.husic@ki.si
Marija KOSTADINOV TME, TPŽ, TRB, TML, TRŽ, TPE marija.kostadinov@bic-lj.si
dr. Boris KOVAČ TPŽ, TRŽ, PRZ, PRD boris.kovac@mlinotest.si
dr. Metod KOVAČIČ TPE, TME metod.kovacic@bic-lj.si 
Stanislava KRAPEŽ, MA STA stasa.krapez@hotmail.com
mag. Jasna KRŽIN STEPIŠNIK PSV jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si
dr. Lea KUŽNIK TGK, DTD lea.kuznik@gmail.com
Gašper JAN SIMON ŽAŽ gasper-jan.simon@bic-lj.si
mag. Vesna LOBOREC EKT, EMP, EKP, PRI, PHT vesna.loborec@bic-lj.si
Tina MALUS TPE tina.malus@bic-lj.si
Jana MARINČEK STN jana.marincek@bic-lj.si 
mag. Breda PEČOVNIK OKD, TSK, OKO breda.pecovnik@cd-cc.si
mag. Rudolf RUMBAK WEL, PHT rudi.rumbak@kabelnet.net
dr. Špela SCHRADER TRB spela.schrader@bic-lj.si 
Neli SELAN OKU, KOD, HOK, OGD neli.selan@bic-lj.si
Mojca SMERAJEC PRI, TPŽ mojca.smerajec@bic-lj.si
Katarina SMOLE SKŽ, ŽMB, TOP. ŽAŽ katarina.smole@bic-lj.si
Mojca STRGAR ANŽ, TPŽ mojca.strgar@bic-lj.si
Špela SUŠNIK ŠABEC ZKN, ANŽ spela.susnik@heineken.com 
Milena SUWA STANOJEVIĆ PRZ, PRD, PGK, TVI, OKU, KOD1 milena.suwa-stanojevic@bic-lj.si
Jasna ŠČEK STI jasna.scek@bic-lj.si
Maja ŠTEKOVIČ STA maja.stekovic@bic-lj.si 
mag. Irena ŠTRUMBELJ DRUSANY ŽAŽ, ANŽ irena.strumbelj-drusany@bic-lj.si
dr. Jani Ivan TOROŠ TŽP, OHP, OPM jani.toros@imi-institute.org
mag. Tjaša VIDRIH PRI, OGS, KOD tjasa.vidrih@bic-lj.si
mag. Marina VODOPIVEC PSV marina.vodopivec@bic-lj.si
mag. Gordana VULIĆ OGS, HIP, HOK, PRI, GAS, TVI gordana.vulic@bic-lj.si
Janez ZAVRL PRP janez.zavrl@guest.arnes.si
Janez ŽUST OST, SOD, HOK, OGD janez.zust@bic-lj.si

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki