Višja strokovna šola

BIC LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Prvi vpis rednih in izrednih študentov v program živilstvo je bil izveden v študijskem letu 2006/2007. V študijskem letu 2018/19 tako šola deluje že dvanajsto leto in izobražujemo redne in izredne študente v dveh programih – živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem.  

Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih ...

Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, prav tako tudi ostalimi VSŠ preko sodelovanj v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS, skrbeli za dobro mednarodno povezovanje, sodelovali z različnimi inštitucijami s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja …

Naše delovanje je vezano na poslanstvo in vizijo BIC Ljubljana, ki ju uresničujemo preko različnih aktivnosti, skladno z razvojnim načrtom oz. strategijo šole in zavoda. 

Spoštovane študentke in študenti,

z veseljem vas pozdravljam na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Za nami je 12 let uspešnega delovanja VSŠ. Vstopili smo v novo študijsko leto 2018/19, ki bo za vse nas polno novosti, izzivov, vsekakor pa upam, da za vas predvsem novih znanj, spretnosti, znanstev in prijateljstev. Novo študijsko leto začenjamo z odličnimi rezultati dveh naših študentov na Euroskills v Budimpešti - evropska olimpijada poklicev. Emin Tiganj, ki je tekmoval v strežbi in Gašper Rjavec, ki je tekmoval v kuharstvu, sta pod mentorstvom Boštjana Humskega in Neli Selan prejela 2 medalji za odličnost, 5. mesto v strežbi (od 21 tekmovalcev) in 12. mesto v kuharstvu (od 25 tekmovalcev), Emin pa še naslov Best of nation, saj je zbral med vsemi slovenskimi tekmovalci največ točk. V tekmovalnem duhu bomo leto tudi nadaljevali, saj že oktobra sledi GTZ v Portorožu, novembra AEHT mednarodno tekmovanje na Nizozemskem, aprila 2019 tekmovanje dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol Slovenije, sledi Ecotrophelia in G&T Cup Bled in še druga. Torej, priložnosti za študente obeh programov, da strokovni in širši javnosti pokažete svoje znanje ter veščine, bo čez leto kar nekaj. Prav tako v novo študijsko leto vstopamo z različnimi projekti, delavnicami v katere se boste lahko vključili in pridobivali dodatne kompetence in nekateri morda iz teh sodelovanj tudi pisali svoja diplomska dela. Skoraj vsako leto v izobraževalni proces dodajamo nekaj novosti, v letu 2017/18 je tako v okviru zavoda začela delovati prva šolska turistična agencija v Sloveniji, ki bo študentom turistične smeri omogočila pridobiti praktična znanja pred odhodom na prakso v ostale turistične agencije. Vzpodbujali vas bomo k razvoju novih produktov, tako na področju živilstva in prehrane ter gostinstva in turizma še naprej.    

S predavatelji in ostalimi strokovnimi sodelavci VSŠ si bomo prizadevali, da vam omogočimo kvalitetno izobraževanje, ki ga boste v času vašega študija podkrepili s praktičnimi izkušnjami v različnih slovenskih in tujih podjetjih. Pridobili boste ustrezna splošna in strokovna znanja. Oba višješolska programa sta zastavljena tako, da študenti prejmete znanja s področja ekonomike in poslovanja, vodenja, trženja, komunikacije, informatike ter varovanja okolja. Strokovna znanja so v živilstvu in prehrani vezana na področja tehnologij v živilstvu in prehrani ter gastronomije in dietetike. Program gostinstvo in turizem pa je glede stroke razdeljen na osnove v gostinstvu, kulinarične ter strežne veščine, F&B, projekte v gostinstvu, kongresni turizem in na projekte v turizmu.

Pri svojem delu se močno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in študentom omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj v konkretnih delovnih okoljih. Poleg tega številni naši predavatelji prihajajo iz gospodarstva. Vsako leto v študijski proces vključimo vabljene predavatelje, ki študentom predstavijo primere dobrih praks, svoje izkušnje in karierne poti. Tako vam zagotavljamo izobraževanje in usposabljanje, ki je primerljivo z evropsko uspešno prakso in vam omogoča večjo zaposljivost na evropskem trgu dela. Trg dela namreč ne zahteva le dobro teoretično podkovane kadre, ampak tudi že nekoliko bolj praktično izurjene bodoče zaposlene, ki svoje delo že poznajo oz. imajo z njim že konkretne izkušnje in so tako tudi takoj pripravljeni poprijeti za delo. Trg dela zahteva širok nabor osvojenih kompetenc, ki jih prejmete preko rednega izobraževalnega procesa in tudi preko različnih izvenštudijskih dejavnosti, ki vam jih bomo tekom leta ponudili (delavnice Mami, oči, v soboto kuham jaz, delavnice Pasti energijskih pijač, tehnologija različnih vrst piva, delavnice Zdravo kuham, dobro jem, številne delavnice in dogodki v okviru projekta Uživam tradicijo (Interreg V-A Slovenija - Hrvaška), prostovoljstvo, delavnice Vsemu sem lahko kos, delavnice v okviru Kariernega centra zavoda itd.). 

Zavedamo se, da je edina garancija razvoja višje strokovne šole uspešnost, zadovoljstvo in zaposljivost naših študentov oz. diplomantov. Tega pa nikakor ne bi mogli uresničiti brez kakovostnih, za delo motiviranih in visoko usposobljenih sodelavcev višje strokovne šole – predavateljev, inštruktorjev, laborantov, tutorjev, ostalih strokovnih sodelavcev in mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih. Vsi skupaj si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali, da dobite kvalitetna znanja. Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, ki so osnovni pogoj za razumevanje in sodelovanje med vsemi sodelujočimi v tem izobraževalnem procesu, prav tako pa bomo tudi v bodoče delovali na osnovi individualnega pristopa do vas, naših študentov in diplomantov. Diplomante bomo zopet povezali s šolo preko aktivnejšega alumni kluba.

Študenti in študentke, izobraževanje je že del vašega vsakdanjika, porazdelite si svoj čas in naredite si načrt, da boste uspešni pri svojem študiju, a hkrati imeli dovolj časa za rekreacijo, za zdrave prehranjevalne navade, za hobije, druženje, zabavo ... Mi pa vas bomo na vaši študijski poti usmerjali naprej k cilju – to je k znanju. Vsem želim uspešno študijsko leto 2018/19. 

mag. Tjaša Vidrih
Ravnateljica Višje strokovne šole

PREDAVATELJI IN DRUGI SODELAVCI   

PREDMET E-MAIL
France ABSEC TVI  
Vanja BANKO ANŽ, ŽAŽ, TRŽ, TPŽ, TML, TME, TPE vanja.banko@bic-lj.si
Janja BLATNIK TTU janjablatnik@siol.net
Marjeta CEVC KOD, OKU, OGD, PRI marjeta.cevc@bic-lj.si
mag. Dejan CVITKOVIČ SIS, PIS dejan.cvitkovic@bic-lj.si
Rok DEMIČ TRB rok.demic@bic-lj.si 
dr. Karmen GODIČ TORKAR TRB karmen.torkar@zf.uni-lj.si 
Eva GROHAR GROS ZKN, PRD, PGK, TPŽ, ANŽ eva.grohar-gros@bic-lj.si
Terezija HORVAT STN tereza.horvat@siol.net
Mateja HRIBERŠEK BINTER PGK, SKŽ, TVI, ŽMB, PRZ, ZKN, PRD, TOP mateja.hribersek@bic-lj.si
Boštjan HUMSKI OST, SOD, OGD, HOK, PHT, BAR bostjan.humski@bic-lj.si
mag. Muharem HUSIĆ OKM muharem.husic@ki.si
Jerneja KAMNIKAR SOD, OST, OGD jerneja.kamnikar@vivo.si
Marija KOSTADINOV TME, TPŽ, TRB, TML, TRŽ, TPE marija.kostadinov@bic-lj.si
dr. Boris KOVAČ TPŽ, TRŽ, PRZ, PRD boris.kovac@mlinotest.si
Stanislava KRAPEŽ, MA STA stasa.krapez@hotmail.com
mag. Jasna KRŽIN STEPIŠNIK PSV jasna.krzin-stepisnik@bic-lj.si
dr. Lea KUŽNIK TGK, DTD lea.kuznik@gmail.com
Gašper JAN SIMON ŽAŽ gasper-jan.simon@bic-lj.si
mag. Vesna LOBOREC EKT, EMP, EKP, PRI, PHT vesna.loborec@bic-lj.si
Jana MARINČEK STN jana.marincek@bic-lj.si 
mag. Breda PEČOVNIK OKD, TSK, OKO breda.pecovnik@cd-cc.si
mag. Rudolf RUMBAK WEL, PHT rudi.rumbak@kabelnet.net
Neli SELAN OKU, KOD, HOK, OGD neli.selan@bic-lj.si
Mojca SMERAJEC PRI, TPŽ mojca.smerajec@bic-lj.si
Katarina SMOLE SKŽ, ŽMB, TOP. ŽAŽ katarina.smole@bic-lj.si
Špela SUŠNIK ŠABEC ZKN, ANŽ spela.susnik@heineken.com 
Milena SUWA STANOJEVIĆ PRZ, PRD, PGK, TVI, OKU, KOD1 milena.suwa-stanojevic@bic-lj.si
Jasna ŠČEK STI jasna.scek@bic-lj.si
Maja ŠTEKOVIČ STA maja.stekovic@bic-lj.si 
mag. Irena ŠTRUMBELJ DRUSANY ŽAŽ, ANŽ irena.strumbelj-drusany@bic-lj.si
dr. Jani Ivan TOROŠ TŽP, OHP, OPM jani.toros@imi-institute.org
mag. Tjaša VIDRIH PRI, OGS, KOD tjasa.vidrih@bic-lj.si
mag. Marina VODOPIVEC PSV marina.vodopivec@bic-lj.si
mag. Gordana VULIĆ OGS, HIP, HOK, PRI, GAS, TVI gordana.vulic@bic-lj.si
Janez ZAVRL PRP janez.zavrl@guest.arnes.si
Janez ŽUST OST, SOD, HOK, OGD janez.zust@bic-lj.si

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki