Starši gvš

STARŠI BIC LJUBLJANA, Gimnazije in veterinarske šole

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

 RODITELJSKI SESTANKI 

 

 1.

  september 2020

 2.

 21. januar 2021

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 26. november 2020

 2.

 21. januar 2021

 3. 

 15. april 2021

 

POGOVORNE URE V ČASU ŠOLE NA DALJAVO

Starši se lahko v času pouka na daljavo naročite na pogovorne ure preko videokonference. Izpolnite obrazec.

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Mojca CIGLER

četrtek, 6. ura

četrtek, 6. ura

Tadej CVENK

sreda, 6. ura

sreda, 5. ura

Rok  DEMIČ

ponedeljek, 5. ura

ponedeljek, 5 ura

Tine ELERŠEK

sreda, 2. ura

petek, 3. ura

mag. Urška ENIKO

petek, 4. ura

sreda, 4 ura

Karla FERLIC

sreda, 3. ura

sreda, 3. ura

Lidija GNIDOVEC

petek, 2. ura

četrtek, 5. ura

Alenka GOLOB KOMAN

petek, 3. ura

četrtek, 4. ura

mag. Emil GRAH

petek, 3. ura

petek, 3. ura

Lilijana GROS

petek, 6. ura

ponedeljek, 6. ura

Suzana HAJDINJAK

sreda, 3. ura

ponedeljek, 2. ura

Tjaša KLEMEN

sreda, 5. ura

sreda, 5. ura

dr. Jurij KOČAR

sreda, 5. ura

sreda, 4. ura

Tadeja KOLAR

ponedeljek, 3. ura

sreda, 5. ura

Vesna KRAMBERGER

petek, 4. ura

petek, 4. ura

mag. Maja KUHAR

četrtek, 5. ura

četrtek, 4. ura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Monika MORATO

četrtek, 6. ura

četrtek, 5. ura

Bianka MERTELJ

torek, 4. ura

torek, 4. ura

Aliana MOSCATELLO

sreda, 3. ura

sreda, 3. ura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

petek, 2. ura

petek, 2. ura

Žiga ORAŽEM

ponedeljek, 7. ura

ponedeljek, 7. ura

Vera PAVLIČ

ponedeljek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Urška PETEK

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Maja PODVORNIK

ponedeljek, 6. ura

torek, 6. ura

Tatjana POSAVEC

sreda, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Jože PREMRU

petek, 1. ura

petek, 1. ura

mag. Jože PROSENIK

četrtek, 3. ura

ponedeljek, 3. ura

Darja RIZMAL

ponedeljek, 3. ura

torek, 3. ura

Nina ROZMAN

ponedeljek, 7. ura

ponedeljek, 7. ura

Katarina RUGANI

četrtek, 4. ura

četrtek, 5. ura

Nina SITAR

sreda, 5 ura

sreda, 5 ura

Andrej STRAJN

torek, 5. ura

torek, 5. ura

Jasna ŠČEK

petek, 7. ura

petek, 7. ura

Janez ŠORC

torek, 4. ura

torek, 4. ura

Laura ŠPIK

ponedeljek, 4. ura

ponedeljek, 4. ura

dr. Maja ŠTEKOVIČ

sreda, 3. ura

sreda, 3. ura

Eva TASIČ

torek, 2. ura

sreda, 2. ura

Mihaela TERKOV

petek, 4. ura

petek, 4. ura

Alja TUFEGDŽIĆ

ponedeljek, 7. ura

ponedeljek, 5. ura

mag. Bogdan ZDOVC

sreda, 7. ura

sreda, 7. ura

Adela ŽIGERT

četrtek, 5. ura

četrtek, 5. ura

Bojana ŽIŽEK

torek, 3. ura

petek, 3. ura

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

Prvi sestanek sveta staršev

1. oktober 2020

Drugi sestanek sveta staršev

15. april 2021

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski, zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

Tukaj dostopate do e-redovalnice

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki