Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 1. letniki: 15. do 17. septembra 2020

 ostali letniki: 17. septembra 2020

 2.

 11. marec 2021 - prestavljeni na 24. marec 2021 (potekali bodo na daljavo)

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 3. december 2020

 2.

 11. marec 2021 - prestavljene na 25. marec 2021 (potekale bodo na daljavo)

 

 

Termini govorilnih ur bodo na voljo kmalu. 

Basej Marko torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Berčič Darinka petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Birk Tina četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Brglez Mateja ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Dolenc Aleš torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Fajič Anita četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Golob Justi po dogovoru  
Gorenc Mirjam petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Groznik Robi petek 11.45 - 12.30
Horvatić Sandra četrtek, 5. ura 12.05 - 12.50
Hrovat Milena torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Jamšek Eva četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Jenko Lidija sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Klarič Elizabeta četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Klun Andreja četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Kodele Alenka po dogovoru  
Kolar Mišo sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Kramer Matevž torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Lenarčič Mateja torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Marinček Jana po dogovoru  
Mohorič Rozalka petek, 5. ura 12.05 - 12.50
Mole Petra torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Moscatello Aliana petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Percan Maja četrtek, 5. ura 12.05 - 12.50
Perčič Andreja torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Petrič Nada četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Pipan Katja ponedeljek, 3. ura 9.55 - 10.40
Plešec Boštjan sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Potočnik Gorazd ponedeljek, 5. ura 12.05 - 12.50
Rep Alenka torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Rozman Martin ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Rožencvet Helena četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Schrader Špela petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Sedeljšak Basle Marjana ponedeljek, 3. ura 9.55 - 10.40
Sedlar Špehar Alenka četrtek, 4. ura (EkoHiša) 10.55 - 11.40
Seibert Jerneja torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Smerajec Mojca ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Strgar Mojca petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Škerlavaj Golec Simona torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Štekovič Maja ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Ule Matjaž sreda, 3. ura 9.55 - 10.40
Vehar Maja ponedeljek, 3. ura 9.55 - 10.40
Vezjak Urša četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Vidmar Marija četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Vlahovič Maja četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Zupan Tjaša ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Žagar Gregor petek, 4. ura 11.00 - 11.45
Žvab Marija četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2020

Drugi sestanek bo februarja 2021

Tretji sestanek bo maja 2021

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki