Starši Živilska šola

Starši BIC Ljubljana, Živilska šola

V letošnjem šolskem letu načrtujemo dva roditeljska sestanka. Prvi bo septembra, ko starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev. Ta se bo sestal predvidoma dvakrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Določi jih ravnateljica z učitelji. Skupno govorilno uro (prisotni bodo vsi učitelji) bomo organizirali trikrat v šolskem letu.

STARŠEVSKI SESTANKI 

 

 1.

 19. september 2019

 2.

 12. marec 2020

 SKUPNE GOVORILNE URE 

 

 1.

 5. december 2019

 2.

 12. marec 2020 

 

 

Termini govorilnih ur bodo na voljo kmalu. 

UČITELJ/-ICA ŠOLSKA URA OD-DO
Marko BASEJ

četrtek, 4. ura
torek, 6. ura

10.50 - 11.35
12.50 - 13.35
Darinka BERČIČ sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Tina BIRK četrtek, 6. ura 12.50 - 13.35
Kristina BRADAČ po dogovoru  
Mateja BRGLEZ ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Aleš DOLENC sreda, 4. ura 10.50 - 11.35
Mirjam GORENC ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Eva GROHAR GROS torek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Robert GROZNIK ponedeljek, 7. ura 13.40 - 14.25
Sandra HORVATIĆ sreda, 4. ura 10.50 - 11.35 
Milena HROVAT sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Eva JAMŠEK torek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Lidija JENKO torek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Eva KAVKA    
Elizabeta KLARIČ torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Eva KLINC PURIČ    
Andreja KLUN četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Alenka KODELE torek, 5 ura  12.00 - 12.45 
Mišo KOLAR sreda, 4. ura 10.50 - 11.35 
Matevž KRAMER torek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Mateja LENARČIČ sreda, 2.ura 8.50 - 9.35
Jana MARINČEK po dogovoru  
Alenka MATOS četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Rozalka MOHORIČ petek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Petra MOLE ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Darja MORELJ petek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Aliana MOSCATELLO petek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Špela PALČAR ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Cecilija PER sreda, 5. ura 12.00 - 12.45 
Andreja PERČIČ sreda, 5. ura 12.00 - 12.45 
Nada PETRIČ ponedeljek, 3.ura 9.40 - 10.25
Katja PIPAN ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Martin ROZMAN četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Helena ROŽENCVET četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Špela SCHRADER torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Marjana SEDELJŠAK BASLE ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Alenka SEDLAR ŠPEHAR ponedeljek, 3. ura  9.40 - 10.25
Jerneja SEIBERT po dogovoru  
Jasna SMAJIČ ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Mojca SMERAJEC petek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Tatjana ŠČEK PREBIL po dogovoru  
Jure ŠIMAC ponedeljek,5. ura 12.00 - 12.45 
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Maja ŠTEKOVIČ ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Marija TOPOLE    
Matjaž ULE torek, 1 ura 8.00 - 8.45
Urša VEZJAK ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Marija VIDMAR četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35
Tjaša ZUPAN torek, 3. ura 9.40 - 10.25
Gregor ŽAGAR sreda, 4. ura 10.50 - 11.35
Marija ŽVAB torek, 4. ura 10.50 - 11.35

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda

Prvi sestanek bo septembra 2019

Drugi sestanek bo februarja 2020

Tretji sestanek bo maja 2020

V šolskem razvojnem skladu BIC Ljubljana (ŠRS) zbiramo sredstva, ki jih prispevajo starši dijakov Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole. Namen sklada je zagotavljanje še boljših pogojev za delo naših dijakov. Iz zbranih sredstev financiramo dejavnosti in potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, to je za nakup nadstandardne opreme, za sofinanciranje projektov, v katere so vključeni dijaki in podobno. Več informacij si lahko preberete v dopisu staršem in v Poslovniku šolskega razvojnega sklada BIC Ljubljana. Preberite si tudi Poročilo o delovanju ŠRS v lanskem šolskem letu. Poleg prispevkov v Šolski razvojni sklad bomo veseli tudi donacij. 

V šolskem letu 2010/2011 smo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana v okviru šolskega razvojnega sklada oblikovali še podsklad, ki smo ga poimenovali Florin sklad. Namen sklada je denarna pomoč dijakom, ki so se znašli v hudi finančni življenjski stiski., zaradi izgube zaposlitve njihovih staršev, bolezni, nesreč, itd. Denar iz sklada je namenjen tudi nagrajevanju dijakov za njihove izjemne dosežke. Na ta način želimo spodbujati ustvarjalnost pri dijakih in omogočati še uspešnejše delo.

Sredstva Florinega sklada se vodijo na posebnem računu Šolskega razvojnega sklada št. 0110-0603-0699-941, sklic 00 999

O delitvi pomoči odloča petčlanska komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavci obeh šol, Gimnazije in veterinarske šole in Živilske šole, po en učitelj iz obeh šol in šolski računovodja. Pri odločanju o pomoči posameznemu dijaku sodeluje še razrednik oz. profesor, ki dijaka pozna. Za zakonito delovanje Šolskega razvojnega sklada in Florinega sklada je odgovorna direktorica zavoda. Za informacije v zvezi z dodelitvijo pomoči se dijaki ali njihovi skrbniki lahko obrnejo na svetovalno službo.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki