Program živilstvo in prehrana

Živilstvo in prehrana

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

V programu živilstvo in prehrana najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. Prav tako študenti pridobijo veliko znanj o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju, strokovni terminologiji v angleškem ali nemškem jeziku, spoznajo področje zakonodaje v živilstvu … Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja prehrane ali s področja živilstva.

V našem programu je veliko timskega dela, motiviranosti, zagnanosti in medsebojnega spoštovanja. Cenimo naše delo in cenimo eni druge. Študentom omogočamo tudi sodelovanja na tekmovanjih s področja živilstva in prehrane in naši študenti dosegajo izjemne rezultate. Imamo odlične pogoje za delo in jih s pridom izkoriščamo. Vsi prostori, v okviru katerih izvajamo študijski proces so opremljeni moderno in omogočajo izvajanje študijskega procesa na sodoben način. Laboratorijske vaje potekajo v odlično opremljenih laboratorijih, študenti pa se lahko med drugim naučijo tudi tehnologije piva v prvi šolski mikropivovarni. Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših podjetjih ter drugih inštitucijah, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

 • izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja živilskih tehnologij in prehrane,
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja ŽP,
 • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke, 
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane, 
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oz. opravljenem poklicnem tečaju
 • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse  študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...).

1. Vsi obvezni moduli/predmeti v obsegu 54 KT

 • poslovanje in ekonomika, komunikacija in informatika, trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, živilska mikrobiologija  in biotehnologija, tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika, prehrana in zdravje, živilska kemija z analizo živil ter zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor.

2. Eden izmed izbirnih modulov  v obsegu 20 KT

 • tehnologije v živilstvu ali prehrana, dietetika in gastronomija

3. Naslednje izbirne module/predmete v obsegu 15 KT

  • trženje v živilstvu in prehrani, okoljski management v živilstvu in prehrani, oskrba s hrano in potrošništvo, tehnologija vina, analiza živil, tehnologija mesa, tehnologija mleka, tehnologija predelave žit, tehnologija rastlinskih živil, prehrana in dietetika, tehnologija in organizacija prehranskih obratov, prehrana z gastronomijo in kulinariko, prostoizbirni modul/predmet (5 KT)

4. Praktično izobraževanje (26 KT)

5. Diplomsko delo (5  KT).

#bicljubljana

  Ostanite v stiku,
  prijavite se na našo listo

  BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

  Pravno obvestilo Piškotki