Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Po prenovljen programu smo pričeli izobraževati v šolskem letu 2008/09.  

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: VETERINARSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: štiri leta

VPISNI POGOJI:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih,
 • pridobijo osnovno strokovno-teoretično znanje, potrebno za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v poklicih, kjer se zaposlujejo veterinarski tehniki,
 • poznajo temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobijo se za različna dela v laboratorijih,
 • obvladujejo zahtevnejša tehnično-operativna dela na področju veterinarstva,
 • znajo ravnati z domačimi in drugimi vrstami živali,
 • razvijejo human odnos do živali,
 • usposobijo se za pomoč pri opravljanju različnih veterinarskih opravil,
 • pridobijo znanje o varstvu pri delu,
 • osvojijo temeljna administrativna znanja,
 • pridobijo osnovno znanje iz informatike in računalništva.

Več informacij...