Informativni dnevi BIC Ljubljana 2023

Vabimo na dan odprtih vrat in informativne dni 2023

DAN ODPRTIH VRAT BIC LJUBLJANA

Dragi/e bodoči/e dijaki/inje in študenti/ke!

Vabimo vas, da nas obiščete ob dnevu odprtih vrat, ki bo na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli ter Živilski šoli potekal v sredo, 1. februarja 2023 od 15. do 18. ure.

Spoznali boste šolo, dijake, študente, učitelje in predavatelje. Ogledali si boste lahko šolske prostore in strokovne delavnice. Svetovalni delavci vam bodo odgovorili na morebitna vprašanja o vpisu in možnostih izobraževanja v programih BIC Ljubljana.

BIC LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA
PROGRAM LOKACIJA
Naravovarstveni tehnik    EkoHiša, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana 
Živilsko-prehranski tehnik Ižanska cesta 10, Ljubljana
Živilsko-prehranski tehnik (PTI) Ižanska cesta 10, Ljubljana
Slaščičar Ižanska cesta 10, Ljubljana
Pek Ižanska cesta 10, Ljubljana
Mesar Ižanska cesta 10, Ljubljana
Pomočnik v biotehniki in oskrbi  Ižanska cesta 10, Ljubljana
BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA
Tehniška gimnazija Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana
Veterinarski tehnik Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana
BIC LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Gostinstvo in turizem  BIC Ljubljana, Center kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana, Šentvid
Živilstvo in prehrana  BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47 (prizidek), 1000 Ljubljana

INFORMATIVNI DNEVI NA BIC LJUBLJANA

Vabimo vas, da se nam 17. in 18. 2. 2023 pridružite na Informativnih dneh, kjer bomo predstavili naše izobraževalne programe.

BIC LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Program gostinstvo in turizem:

Center kulinarike in turizma KULT316, Prušnikova 74, Ljubljana, v konferenčni dvorani:

  • v petek, 17. 2. 2023 ob 10. uri in 15. uri za redni in izredni študij
  • v soboto, 18. 2. 2023, ob 10. uri za redni in izredni študij.

Program živilstvo in prehrana:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana v predavalnici E15:

  • v petek, 17. 2. 2023 ob 10. uri in 15. uri za redni in izredni študij
  • v soboto, 18. 2. 2023, ob 10. uri za redni in izredni študij.
BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA

Programa tehniška gimnazija in veterinarski tehnik/ca

BIC LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA

Program naravovarstveni tehnik/tehnica

Programi živilsko-prehranski tehnik/ca, živilsko-prehranski tehnik/ca PTI, pek/ovka, slaščičar/ka, mesar/ka ter pomočnik/ca v biotehniki in oskrbi:

  • v petek, 17. 2. 2023 ob 9. in 15. uri, BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, Ljubljana
  • v soboto 18. 2. 2023 ob 9. uri, BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, Ljubljana

BIC Ljubljana je več kot šola. Preveri zakaj.

Dobrodošli v Ljubljani! V stiku z novimi trendi in pestrim dijaškim in študentskim življenjem.