Razpisna dokumentacija za javno naročilo pisarniškega materiala in tonerjev

Objavljamo razpisno dokumentacijo za javno naročilo blaga po postopku oddaje naročila male vrednosti za sklenitev okvirnega sporazuma »SUKCESIVNA DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN TONERJEV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI – PO SKLOPIH«

Številka javnega naročila: JN007434/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2020

Rok za predložitev ponudb

do 11. 12. 2020 do 10:00  

Preverite razpis na portalu javnih naročil