prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo

V višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana se boste za prihodnje študijsko leto 2021/22 lahko vpisali v naslednjih rokih:

Prvi prijavni rok za vpis bo potekal od 15. februarja do 18. marca 2021, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.
Izpolnjen prijavni obrazec boste natisnili s spletne strani in ga podpisanega poslali s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si  

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2021 kandidate, ki se boste za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 20. avgusta 2021. 

Drugi prijavni rok bo potekal od 24. do 31. avgusta 2021 na še prosta vpisna mesta. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps . Izpolnjen prijavni obrazec boste natisnili s spletne strani in ga podpisanega poslali s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2021. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 30. oktobra 2021, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje

Diplomanti naših programov lahko študij nadaljujejo na različnih visokošolskih študijih, med drugim tudi v prostorih BIC Ljubljana, kjer visokošolski študij turizma (in druge programe) izvaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede (diplomanti Višje strokovne šole se lahko v njihove visokošolske programe vpišejo v 2. letnik študija).

Za dodatna pojasnila o vpisu smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki