prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo

V višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana se za prihodnje študijsko leto 2021/22 lahko vpišete še v drugem vpisnem roku. Prosta vpisna mesta v drugem vpisnem roku so:

  Redni študij Izredni študij
Gostinstvo in turizem 86 68
Živilstvo in prehrana 37 70

Drugi prijavni rok bo potekal od 24. do 31. avgusta 2021. Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps . Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani in ga podpisanega pošljete s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2021. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 30. oktobra 2021, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve

Informacije o prijavi in vpisu so na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje

Diplomanti naših programov lahko študij nadaljujejo na različnih visokošolskih študijih, med drugim tudi v prostorih BIC Ljubljana, kjer visokošolski študij turizma (in druge programe) izvaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede (diplomanti Višje strokovne šole se lahko v njihove visokošolske programe vpišejo v 2. letnik študija).

Za dodatna pojasnila o vpisu smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 01 28 07 606 ali po e-pošti vss@bic-lj.si.

V času drugega prijavnega roka smo vam za informacije na voljo na zoom informativnem sestanku, v petek 27. 8. 2021 ob 10 uri ter v ponedeljek. 30. 8. 2021 ob 14. uri:

zoom povezava

Meeting ID: 923 6057 3741
Geslo: 720510

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki