DIVERZIFIKACIJA DEJAVNOSTI PRI ČEBELARSTVU GRAMC

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  

Podukrep: M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Naslov projekta: Diverzifikacija dejavnosti pri Čebelarstvu Gramc

Trajanje projekta: 16.07.2018 - 15.07.2020

Vrednost projekta: 43.196,72 evrov

Opis aktivnosti projekta:
V sklopu projekta bomo pripravili dve neformalni izobraževanji, kjer bomo na poljuden interaktiven način predstavili znanja, ki jih v slovenskem prostoru ne ponuja še nihče in predstavljajo veliko priložnost za razvoj slovenskega čebelarstva, ohranjanje okolja in varnosti hrane z izobraževanjema v sklopu Čebelarstva Aleš Gramc. Vodilni partner je izobraževalna organizacija, ki ima veliko izkušenj z pripravo in izvajanjem formalnih in neformalnih izobraževanj. 

Cilji projekta:
Glavni cilj projekta je prenos znanja med institucijo znanja in končnimi uporabniki znanja, čebelarji. Specifičen cilj je diverzifikacija pogodbenega čebelarja v izobraževalno dejavnost.

Rezultati oz. pričakovani rezultati aktivnosti:
Partnerski čebelar bo z izvedbo izobraževanj v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvaril prihodke iz dopolnilne dejavnosti v višini več kot 1.050 evrov. 

Za potrebe izvajanja neformalnega izobraževanja smo pripravili dva programa usposabljanja: Tehnike točenja medu in Različne priložnosti uporabe medu in drugih čebelarski izdelkov. Pripravili smo dva videa (Tehnike točenja medu: https://www.youtube.com/watch?v=zecUCqQwraQ in Različne priložnosti uporabe medu in drugih čebelarski izdelkov: https://www.youtube.com/watch?v=JgHilJKIEWE).

Glavne dejavnosti projekta so:  
1. Zasnova, priprava in izvedba neformalnega izobraževanja Tehnike točenja medu
2. Zasnova, priprava in izvedba neformalnega izobraževanja Različne priložnosti uporabe medu in drugih čebelarski izdelkov
3. Zasnova, priprava in izvedba neformalnega izobraževanja Čebelarski krožek
4. Priprava videa za izobraževanje pod 1
5. Priprava videa za izobraževanje pod 2
6. Vodenje projekta
7. Usposabljanje
8. Diseminacija
9. Evalvacija

Povezavi:
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
- spletna stran PRP 2014-2020:  www.program-podezelja.si/

Diverzifikacija dejavnosti pri Čebelarstvu Gramc

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki