Živilska šola - dijaki

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske šole

BIC Ljubljana, Živilska šola (Ižanka)
URA                        ČAS
0. ura                  7.10 – 7.55
1. ura                  8.00 – 8.45
2. ura                  8.50 – 9.35
            odmor       9.35 – 9.55
3. ura                  9.55 – 10.40
            odmor       10.40 – 11.00
4. ura                  11.00 – 11.45
            odmor       11.45 – 12.05
5. ura                  12.05 – 12.50
6. ura                  12.55 – 13.40
7. ura                  13.45 – 14.30
8. ura                  14.35 – 15.20
9. ura                  15.25 – 16.10
10. ura                 16.15 – 17.00

BIC Ljubljana, Živilska šola (EkoHiša)
URA                        ČAS
0. ura                 7.10 - 7.55
1. ura                 8.00 - 8.45
2. ura                 8.50 - 9.35
           odmor       9.35 - 10.05
3. ura                 10.05 - 10.50
4. ura                 10.55 - 11.40
5. ura                 11.45 - 12.30
6. ura                 12.35 - 13.20
7. ura                 13.25 - 14.10
8. ura                 14.15 - 15.00
9. ura                 15.05 - 15.50
10. ura               15.55 - 16.40

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

 

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja  2021

do 15. januarja 2021

2. ocenjevalno obdobje za zaključne letnike

do 20. maja 2021

do 21. maja 2021

2. ocenjevalno obdobje

do 22. junija 2021

do 23. junija 2021

dan BIC Ljubljana

24. december 2020

 

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

26. oktober – 30. oktober  2020

jesenske počitnice

31. oktober 2020

dan reformacije

1. november 2020

dan spomina na mrtve

24. december 2020

dan BIC Ljubljana

25. december 2020

božič

26. december 2020

dan samostojnosti in enotnosti

28. december  – 31. december 2020

novoletne  počitnice

1. januar - 2. januar 2021

novo leto

8. februarja 2021

slovenski kulturni praznik

22. februar – 26. februar 2021

zimske počitnice

5. april 2021

velikonočni ponedeljek

27. april 2021

dan boja proti okupatorju

28. april – 30. april 2021

prvomajske počitnice

1. maj - 2. maj 2021

praznik dela

25. junija 2021

dan državnosti

TABORI

 

Razredni :

 

Matematični:

 

NARAVOVARSTVENI TABOR

 
1. nt 

 

2. nt 

 

3. nt 

 
4. nt  

 

 

UČITELJ/-ICA
ŠOLSKA URA
OD-DO
Basej Marko torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Berčič Darinka petek, 4. ura 11.00 - 11.45
Birk Tina sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Bradač Kristina / /
Brglez Mateja petek, 5. ura 12.05 - 12.50
Dolenc Aleš torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Fajič Anita četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Golob Justi po dogovoru  
Gorenc Mirjam petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Groznik Robi petek 11.45 - 12.30
Horvatić Sandra četrtek, 5. ura 12.05 - 12.50
Hrovat Milena petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Jamšek Eva četrtek, 6. ura 12.55 - 13.40
Jenko Lidija torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Klarič Elizabeta

četrtek, 4. ura (NPI)

torek, 4. ura (SSI-EkoHiša)

11.00 - 11.45

10.55 - 11.40

Klun Andreja petek, 4. ura 11.00 - 11.45
Kodele Alenka po dogovoru  
Kolar Mišo torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Kramer Matevž sreda, 3. ura 9.55 - 10.40
Lenarčič Mateja petek, 0. ura 7.10 - 7.55
Marinček Jana po dogovoru  
Mohorič Rozalka petek, 7. ura 13.45 - 14.30
Mole Petra ponedeljek, 4.ura 11.00 - 11.45
Moscatello Aliana petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Percan Maja ponedeljek, 2.ura 8.50 - 9.35
Perčič Andreja sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Petrič Nada sreda, 3. ura 9.55 - 10.40
Pipan Katja sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Plešec Boštjan torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Potočnik Gorazd torek, 5. ura 12.05 - 12.50
Rep Alenka torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Rozman Martin petek, 4. ura 11.00 - 11.45
Rožencvet Helena četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Schrader Špela petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Sedeljšak Basle Marjana petek, 0. ura 7.10 - 7.55
Sedlar Špehar Alenka sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Seibert Jerneja ponedeljek, 5.ura 12.05 - 12.50
Smerajec Mojca ponedeljek, 3.ura 9.55 - 10.40
Strgar Mojca petek, 4. ura 11.00 - 11.45
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Škerlavaj Golec Simona torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Štekovič Maja ponedeljek, 5.ura 12.05 - 12.50
Ule Matjaž torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Vehar Maja ponedeljek, 4.ura 11.00 - 11.45
Vezjak Urša četrtek, 1. ura 8.00 - 8.45
Vidmar Marija četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Vlahovič Maja sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Zupan Tjaša ponedeljek, 2.ura 8.50 - 9.35
Žagar Gregor četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Žvab Marija četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40

Zap. št.

Razred

Razrednik

1.

1. PA

Katja Pipan

2.

1. PB

Matjaž Ule

3.

1. PC

Tina Birk

4.

1. PD

Anita Fajić

5.

2. PA

Mojca Strgar

6.

2. PB

Rozalka Mohorič

7.

2. PC

Gregor Žagar

8.

1. S

Darinka Berčič

9.

1. SA

Urša Vezjak

10.

1.  SM

Aliana Moscatello

11.

1. SP

Alenka Rep

12.

2. S

Maja Štekovič

13.

2. SM

Helena Rožencvet

14.

2. SP

Tjaša Zupan

15.

3. S

Petra Mole

16.

3. SM

Mirjam Gorenc

17.

3. SP

Marjana Sedeljšak Basle

18.

1. NT

Martin Rozman

19.

2. NT

Sandra Horvatić

20.

3. NT

Matevž Kramer

21.

4. NT

Elizabeta Klarič

22.

1. Ž

Eva Jamšek

23.

2. Ž

Marija Vidmar

24.

3. Ž

Aleš Dolenc

25.

4. Ž

Milena Hrovat

26.

1. TA

Marija Žvab

27. 1. TB Nada Petrič

28.

2. TA

Mateja Lenarčič

Zimski izpitni rok

 

4. februar 2021

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

 

7. junija 2021

slovenščina

Jesenski izpitni rok

 

24. avgusta 2021

slovenščina

KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV 2020/2021
PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2020/2021 
SESTAVA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote je zapisan v naslednjem dokumentu 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Preberite več o poklicni maturi.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki