Živilska šola - dijaki

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske šole

URA                                        ČAS

1. ura                                        8.00 – 8.45

2. ura                                        8.50 – 9.35

3. ura                                       9.40 – 10.25

                     odmor               10.25 – 10.50

4. ura                                      10.50 – 11.35

                     odmor               11.35 – 12.00

5. ura                                      12.00 – 12.45

6. ura                                      12.50 – 13.35

7. ura                                      13.40 – 14.25

8. ura                                      14.30 – 15.15

9. ura                                      15.20 – 16.05

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

 

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja  2020

do 15. januarja

2. ocenjevalno obdobje za zaključne letnike

do 21. maja 2020

do 22. maja 2020

2. ocenjevalno obdobje

do 22. junija 2020

do 23. junija 2020

dan BIC Ljubljana

3. januar 2020

 

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

28. oktobra – 1. novembra 2019

jesenske počitnice

25. decembra 2019 – 2. januarja 2020

novoletne  počitnice

8. februarja 2020

slovenski kulturni praznik

17. februarja – 21. februar 2020

zimske počitnice

13. aprila 2020

velikonočni ponedeljek

27. aprila – 1. maja 2020

prvomajske počitnice

25. junija 2020

dan državnosti

TABORI

 

Razredni :

26. - 28. marec 2020 (3. s)

Matematični:

19. september - 21. september 2019 (1. ta)

16. marec - 18. marec 2020 (2. ta)

18. marec - 20. marec 2020 (4. nt in 4 ž)

NARAVOVARSTVENI TABOR

 
1. nt 

23. september - 25. september 2019

2. nt 

26. september - 28. september 2019

3. nt 

26. maj - 30. maj 2020
4. nt

23. september - 25. september 2019

 

 

UČITELJ/-ICA
ŠOLSKA URA
OD-DO
Basej Marko torek, 6. ura 12.50 - 13.35
Berčič Darinka ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35
Birk Tina petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Bradač Kristina / /
Brglez Mateja četrtek, 6. ura 12.50 - 13.35
Dolenc Aleš petek, 4. ura 10.50 - 11.35
Fajič Anita ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45
Gorenc Mirjam petek, 4. ura 10.50 - 11.35
Groznik Robi petek, 5. ura 12.00 - 12.45
Horvatić Sandra ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45
Hrovat Milena četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45
Jamšek Eva ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45
Jenko Lidija sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Klarič Elizabeta četrtek, 3. ura 9.40 - 10.25
Klun Andreja petek, 5. ura 12.00 - 12.45
Kodele Alenka po dogovoru  
Kolar Mišo sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Kramer Matevž četrtek, 5. ura 12.00 - 12. 45
Lenarčič Mateja torek, 1. ura 8.00 - 8.45
Marinček Jana po dogovoru  
Mohorič Rozalka sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Mole Petra četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45
Morato Monika četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35
Moscatello Aliana pon, 4. ura 10.50 - 11.35
Per Cilka sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Perčič Andreja torek, 5. ura 12.00 - 12.45
Petrič Nada ponedeljek, 6. ura 12.50 - 13.35
Pipan Katja torek, 5. ura 12.00 - 12.35
Plešec Boštjan ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.35
Potočnik Gorazd ponedeljek, 4. ura  
Rep Alenka sreda, 5.ura 12.00 - 12.35
Rozman Martin torek, 3. ura 9.40 - 10.25
Rožencvet Helena četrtek, 3. ura 9.40 - 10.25
Schrader Špela četrtek, 3. ura 9.40 - 10.25
Sedeljšak Basle Marjana torek, 0. ura 7.10 - 7.55
Sedlar Špehar Alenka ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Seibert Jerneja / /
Smerajec Mojca ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Strgar Mojca sreda, 3. ura 9.40 - 10.25
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Škerlavaj Golec Simona torek, 3. ura 9.40 - 10.25
Štekovič Maja torek, 7. ura 13.40 - 14.25
Topole Marija sreda, 3. ura 9.40 - 10.25
Ule Matjaž ponedeljek, 1. ura 8.00 - 8.45
Vezjak Urša / /
Vidmar Marija četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Vlahovič Maja ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35
Zupan Tjaša torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Žagar Gregor ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35
Žvab Marija torek, 2. ura 8.50 - 9.35

Zap. št.

Razred

Razrednik

1.

1. PA

Katja Pipan

2.

1. PB

Rozalka Mohorič

3.

1. PC

Gregor Žagar

4.

1. PD

Mojca Strgar

5.

2. PA

Matjaž Ule

6.

2. PB

Simona Škerlavaj Golec

7.

2. PC

Tina Birk

8.

1. S

Maja Štekovič

9.

1. SA

Darinka Berčič

10.

1.  SM

Helena Rožencvet

11.

1. SP

Tjaša Zupan

12.

2. S

Petra Mole

13.

2. SM

Aliana Moscatello

14.

2. SP

Marjana Sedeljšak Basle

15.

3. P

Mišo Kolar

16.

3. S

Alenka Rep

17.

3. SA

Mirjam Gorenc

18.

3. SM

Sandra Horvatić

19.

1. NT

Martin Rozman

20.

2. NT

Matevž Kramer

21.

3. NT

Elizabeta Klarič

22.

4. NT

Marko Basej

23.

1. Ž

Eva Jamšek

24.

2. Ž

Aleš Dolenc

25.

3. Ž

Milena Hrovat

26.

4. Ž

Marija Vidmar

27.

1. TA

Mateja Lenarčič

28.

2. TA

Marija Žvab

Zimski izpitni rok

 

10. februarja 2020

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

 

8. junija 2020

slovenščina

Jesenski izpitni rok

 

25. avgusta 2020

slovenščina

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019/2020 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2019/2020 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2019

6. julij 2019 - Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2019 - Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019 - Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2019 - Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

26. avgust 2019 - Matematika – pisni izpit

28. avgust 2019 - Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

30. avgust 2019 - 2. predmet (Naravoslovje, Živilstvo in prehrana) – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019 - Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2019 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Preberite več o poklicni maturi.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki