Živilska šola - dijaki

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske šole

BIC Ljubljana, Živilska šola (Ižanska c. in EkoHiša)
URA                        ČAS
0. ura                  7.10 – 7.55
1. ura                  8.00 – 8.45
2. ura                  8.50 – 9.35
            odmor       9.35 – 10.00
3. ura                  10.00 – 10.45
            odmor       10.45 – 11.10
4. ura                  11.10 – 11.55
5. ura                  12.00 – 12.45
6. ura                  12.50 – 13.35
7. ura                  13.40 – 14.25
8. ura                  14.30 – 15.15
9. ura                  15.20 – 16.05
10. ura                16.10 – 16.55

OCENJEVALNA OBDOBJA

 

OCENE ZAKLJUČENE

1. ocenjevalno obdobje

do 13. januarja  2023

do 12. januarja 2023

2. ocenjevalno obdobje za zaključne letnike

do 19. maja 2023

do 18. maja 2023

2. ocenjevalno obdobje

do 22. junija 2023

do 21. junija 2023

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

31. oktober – 4. november  2022

jesenske počitnice

23. december 2022 dan BIC Ljubljana

31. oktober 2022

dan reformacije

1. november 2022

dan spomina na mrtve

25. december 2022

božič

26. december 2022

dan samostojnosti in enotnosti

27. december  – 31. december 2022

novoletne  počitnice

1. januar - 2. januar 2023

novo leto

8. februarja 2023

slovenski kulturni praznik

6. februar – 10. februar 2023

zimske počitnice

10. april 2023

velikonočni ponedeljek

27. april 2023

dan boja proti okupatorju

26. april – 2. maj 2023

prvomajske počitnice

1. maj - 2. maj 2023

praznik dela

25. junija 2023

dan državnosti

TABORI

   

Razredni :

 

 

2. ž in 3. ž   26. - 28. september 2022
1. ž in 1. žt   28. - 30. september 2022

Matematični:

   
1. ta   26. - 28. oktober 2022
2. ta   marec 2023
4. ž   marec 2023
4. nt   marec 2023

NARAVOVARSTVENI TABOR

   
1. n   26. - 28. september 2022
1. nt   28. - 30. september 2022
2. nt   maj 2023
3. nt   maj 2023
4. nt   26. - 30. september 2022

 

 

Ker še vedno prihaja do manjših sprememb v urniku, se dijaki za pogovorne ure individualno dogovorjajte z učitelji.
Ko bo urnik stalen, bomo govorilne ure objavili.

UČITELJ/-ICA
ŠOLSKA URA
OD-DO
Basej Marko    
Berčič Darinka    
Birk Tina    
Brglez Mateja    
Dolenc Aleš    
Dolinar Monika    
Dremelj Sabina    
Fajič Anita    
Golob Justi    
Gorenc Mirjam    
Groznik Robi    
Horvatić Sandra    
Hrovat Milena    
Jamšek Eva    
Jenko Lidija    
Klarič Elizabeta    
Klun Andreja    
Kodele Alenka    
Kolar Mišo    
Kramer Matevž    
Marinček Jana    
Markič Maja    
Meden Jure    
Mihelčič Jala    
Mohorič Rozalka    
Mole Petra    
Moscatello Aliana    
Percan Maja    
Perčič Andreja    
Petrič Nada    
Pipan Katja    
Plešec Boštjan    
Poje Marija    
Potočnik Gorazd    
Rep Alenka    
Rozman Martin    
Rožencvet Helena    
Savić Aleksandra    
Schrader Špela    
Sedeljšak Basle Marjana    
Sedlar Špehar Alenka    
Seibert Jerneja    
Smerajec Mojca    
Starc Tit    
Strgar Mojca    
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Šimac Jure    
Škerlavaj Golec Simona    
Štekovič Maja    
Ule Matjaž    
Vehar Maja    
Vidmar Marija    
Žagar Gregor    
Žvab Marija    

Zap. št.

Razred

Razrednik

1.

1. PA

Monika Dolinar

2.

1. PB

Matjaž Ule

3.

1. PC

Tina Birk

4.

1. PD

Maja Markič

5.

2. PA

Maja Vehar

6.

2. PB

Rozalka Mohorič

7.

2. PC

Gregor Žagar

8.

1. S

Alenka Rep

9.

1. SA

Anita Fajić

10.

1.  SM

Aliana Moscatello

11.

1. P

Mojca Smerajec

12.

2. S

Katja Pipan

13.

2. SM

Marjana Sedeljšak Basle

14.

2. SP

Maja Štekovič

15.

3. S

Darinka Berčič

16.

3. SM

Maja Percan

17.

3. SP

Mišo Kolar

18. 1. N

Jerneja Seibert

19.

1. NT

Martin Rozman

20.

2. NT

Špela Schrader

21.

3. NT

Matevž Kramer

22.

4. NT

Sandra Horvatić

23.

1. Ž

Eva Jamšek

24. 1. ŽT

Helena Rožencvet

25.

2. Ž

Aleš Dolenc

26.

3. Ž

Marko Basej

27.

4. Ž

Marija Vidmar

28.

1. TA

Marija Žvab

29. 2. TA

Simona Škerlavaj Golec

Zimski izpitni rok

 

13. februar 2023

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

 

6. junija 2023

slovenščina

Jesenski izpitni rok

 

23. avgusta 2023

slovenščina

KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV 2022/2023
PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU
ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2022/2023
SESTAVA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote je zapisan v naslednjem dokumentu 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Preberite več o poklicni maturi.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki