Živilska šola - dijaki

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske šole

BIC Ljubljana, Živilska šola (Ižanka)
URA                        ČAS
0. ura                  7.10 – 7.55
1. ura                  8.00 – 8.45
2. ura                  8.50 – 9.35
            odmor       9.35 – 9.55
3. ura                  9.55 – 10.40
            odmor       10.40 – 11.00
4. ura                  11.00 – 11.45
            odmor       11.45 – 12.05
5. ura                  12.05 – 12.50
6. ura                  12.55 – 13.40
7. ura                  13.45 – 14.30
8. ura                  14.35 – 15.20
9. ura                  15.25 – 16.10
10. ura                 16.15 – 17.00

BIC Ljubljana, Živilska šola (EkoHiša)
URA                        ČAS
0. ura                 7.10 - 7.55
1. ura                 8.00 - 8.45
2. ura                 8.50 - 9.35
           odmor       9.35 - 10.05
3. ura                 10.05 - 10.50
4. ura                 10.55 - 11.40
5. ura                 11.45 - 12.30
6. ura                 12.35 - 13.20
7. ura                 13.25 - 14.10
8. ura                 14.15 - 15.00
9. ura                 15.05 - 15.50
10. ura               15.55 - 16.40

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

 

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja  2021

do 15. januarja 2021

2. ocenjevalno obdobje za zaključne letnike

do 20. maja 2021

do 21. maja 2021

2. ocenjevalno obdobje

do 22. junija 2021

do 23. junija 2021

dan BIC Ljubljana

24. december 2020

 

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

26. oktober – 30. oktober  2020

jesenske počitnice

28. december  – 31. december 2020

novoletne  počitnice

8. februarja 2021

slovenski kulturni praznik

22. februar – 26. februar 2021

zimske počitnice

5. april 2021

velikonočni ponedeljek

28. april – 30. april 2021

prvomajske počitnice

25. junija 2021

dan državnosti

TABORI

 

Razredni :

 

Matematični:

 

NARAVOVARSTVENI TABOR

 
1. nt 

 

2. nt 

 

3. nt 

 
4. nt  

 

 

UČITELJ/-ICA
ŠOLSKA URA
OD-DO
Basej Marko   12.50 - 13.35
Berčič Darinka   10.50 - 11.35
Birk Tina   8.50 - 9.35
Bradač Kristina   /
Brglez Mateja   12.50 - 13.35
Dolenc Aleš   10.50 - 11.35
Fajič Anita   12.00 - 12.45
Gorenc Mirjam   10.50 - 11.35
Groznik Robi   12.00 - 12.45
Horvatić Sandra   12.00 - 12.45
Hrovat Milena   12.00 - 12.45
Jamšek Eva   12.00 - 12.45
Jenko Lidija   12.00 - 12.45
Klarič Elizabeta   9.40 - 10.25
Klun Andreja   12.00 - 12.45
Kodele Alenka    
Kolar Mišo   12.00 - 12.45
Kramer Matevž   12.00 - 12. 45
Lenarčič Mateja   8.00 - 8.45
Marinček Jana    
Mohorič Rozalka   12.00 - 12.45
Mole Petra   12.00 - 12.45
Morato Monika   10.50 - 11.35
Moscatello Aliana   10.50 - 11.35
Per Cilka   12.00 - 12.45
Perčič Andreja   12.00 - 12.45
Petrič Nada   12.50 - 13.35
Pipan Katja   12.00 - 12.35
Plešec Boštjan   12.00 - 12.35
Potočnik Gorazd    
Rep Alenka   12.00 - 12.35
Rozman Martin   9.40 - 10.25
Rožencvet Helena   9.40 - 10.25
Schrader Špela   9.40 - 10.25
Sedeljšak Basle Marjana   7.10 - 7.55
Sedlar Špehar Alenka   9.40 - 10.25
Seibert Jerneja   /
Smerajec Mojca   8.50 - 9.35
Strgar Mojca   9.40 - 10.25
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Škerlavaj Golec Simona   9.40 - 10.25
Štekovič Maja   13.40 - 14.25
Topole Marija   9.40 - 10.25
Ule Matjaž   8.00 - 8.45
Vezjak Urša   /
Vidmar Marija   8.50 - 9.35
Vlahovič Maja   10.50 - 11.35
Zupan Tjaša   8.50 - 9.35
Žagar Gregor   10.50 - 11.35
Žvab Marija   8.50 - 9.35

Zap. št.

Razred

Razrednik

1.

1. PA

Katja Pipan

2.

1. PB

Matjaž Ule

3.

1. PC

Tina Birk

4.

1. PD

Anita Fajić

5.

2. PA

Mojca Strgar

6.

2. PB

Rozalka Mohorič

7.

2. PC

Gregor Žagar

8.

1. S

Darinka Berčič

9.

1. SA

Urša Vezjak

10.

1.  SM

Aliana Moscatello

11.

1. SP

Alenka Rep

12.

2. S

Maja Štekovič

13.

2. SM

Helena Rožencvet

14.

2. SP

Tjaša Zupan

15.

3. S

Petra Mole

16.

3. SM

Mirjam Gorenc

17.

3. SP

Marjana Sedeljšak Basle

18.

1. NT

Martin Rozman

19.

2. NT

Sandra Horvatić

20.

3. NT

Matevž Kramer

21.

4. NT

Elizabeta Klarič

22.

1. Ž

Eva Jamšek

23.

2. Ž

Marija Vidmar

24.

3. Ž

Aleš Dolenc

25.

4. Ž

Milena Hrovat

26.

1. TA

Marija Žvab

27. 1. TB Nada Petrič

28.

2. TA

Mateja Lenarčič

Zimski izpitni rok

 

4. februar 2021

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

 

7. junija 2021

slovenščina

Jesenski izpitni rok

 

24. avgusta 2021

slovenščina

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019/2020 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2019/2020 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2019

6. julij 2019 - Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2019 - Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019 - Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2019 - Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

26. avgust 2019 - Matematika – pisni izpit

28. avgust 2019 - Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

30. avgust 2019 - 2. predmet (Naravoslovje, Živilstvo in prehrana) – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019 - Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2019 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Preberite več o poklicni maturi.

#bicljubljana

    Ostanite v stiku,
    prijavite se na našo listo

    BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

    Pravno obvestilo Piškotki