Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na roditeljskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je g. Anton Bricman, ki je tudi predstavnik staršev v svetu zavoda.

Predstavniki staršev v Svetu staršev:

RAZRED PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV V ŠOL.L 2016-2017
1PA  Milena Benegalija
1PB  Veldeta Ponjević
1PC  Aldina Šahinović
2PA  Danica Drmaž
2PB  Darja Goršek Bukovec
2PC  Andrej Strehar
1P  Jana Klančar
1S  Vladimir Delač
1SA  Mira Drgestin Kolar
1SM  Mateja Jeraj Povše
2S  Mateja Zorman
2SM  Maja Javornik Džaferović
2SP  Mojca Bratina
3S  Nataša Trtnik
3SM  Andreja Zupančič Kojić
3SP  Mihaela Klun
 Taja-Loredana Manfreda
 Mateja Puklavec
 Andreja Petan
 Marko Vode
1TA  Urška Zajc
2TA  Irma Sterle Erjavc
1NT  Daliborka Pejičić
2NT  Karmen Bizjak
3NT  Anton Dremelj
4NT  Silva Okoren

 

 

RAZRED

PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV

1PA

Valerija Šebijan Verbič

1PB

Gordana Ilič

2PA

Simona Gorišek

2PB

Dragica Škondra

1SA

Mojca Zupančič

1P

Ibrahim Hajderović

1SM

Anica Milčinović Rojc

2SA

Andrej Vakselj

2P

Irena Vidic

2SM

Mateja Novak

3SP

Julka Janičijevič

Jasna Vesić

Andreja Mohorič

Lidija Vrbinc

Katja Valentinčič

1TA

Marjan Cvetkovič

2TA

Polona Prosen

1NT

Josipina Kovačič

2NT

Janja Lamovšek

3NT

Mateja Udovč