Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Starši

Sodelovanje s starši

Starševski sestanki so v vseh letnikih vsaj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. Prvi je v septembru 2017, ko starši izvolijo svojega predstavnika v Svet staršev. Člani Sveta staršev se sestanejo vsaj trikrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Skupna govorilna ura (prisotnost vseh učiteljev) je organizirana trikrat v šolskem letu.

Učitelji praviloma v juniju 2018 nimajo več govorilnih ur.

Šolski razvojni sklad

 

Podkategorije

STARŠEVSKI SESTANKI

1.

21. septembra 2017

2.

18. januarja 2018

3.

19. aprila 2018

SKUPNE GOVORILNE URE

1.

14. decembra 2017

2.

18. januarja 2018

3.

19. aprila 2018

SEJE SVETA STARŠEV

1.

septembra 2017

2.

februarja 2018

3.

maja 2018

UČITELJ/-ICA ŠOLSKA URA OD-DO
Marko BASEJ četrtek, 3.ura 9.40 - 10.25
Katarina BENKO sreda, 3. ura 9.40 - 10.25
Darinka BERČIČ petek, 3. ura 9.40 - 10.25
Tina BIRK petek, 4. ura 10.50 - 11.35
Kristina BRADAČ (Kata Budimir Krišto) torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Mateja BRGLEZ torek, 3. ura 9.40 - 10.25
Aleš DOLENC sreda, 3. ura 9.40 - 10.25
Mirjam GORENC torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Robi GROZNIK ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Slavi HODAK torek, 5. ura 12.00-12.45
Sandra HORVATIĆ sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Milena HROVAT ponedeljek, 3.ura 8.50 - 9.35
Eva JAMŠEK ponedeljek, 3. ura 9.40-10.25
Lidija JENKO sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Elizabeta KLARIČ torek, 3. ura 9.40-10.25
Mišo KOLAR sreda, 4.uro 10.50-11.35
Matevž KRAMER sreda, 2. uro 8.50 - 9.35 
Cilka KREČIČ petek, 2.ura 8.45 - 9.35
Jasna LUŽAR torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Jana MARINČEK po dogovoru  
Alenka MATOS petek, 3. ura 9.40 - 10.25
Rozalka MOHORIČ sreda, 3.ura 9.40-10.25
Petra MOLE ponedeljek, 4. ura 10.50-11.35
Darja MORELJ petek, 2. ura 8.50-9.35
Aliana MOSCATELLO poned., 4 ura 10.50 - 11.35
Cecilija PER torek, 5. ura 12.00-12.45
Andreja PERČIČ sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Nada PETRIČ sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Katja PIPAN ponedeljek, 1. ura 8.00 - 8.45 
Martin ROZMAN ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35
Helena ROŽENCVET petek, 4. ura 10.50-11.35
Marjana SEDELJŠAK BASLE ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Alenka SEDLAR ŠPEHAR ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Jerneja SEIBERT torek, 4. ura 10.50 - 11.35
Jasna SMAJIČ sreda, 4. ura 10.50 - 11.35
Mojca SMERAJEC petek, 3. ura 9:40 - 10:25
Tatjana ŠČEK PREBIL po dogovoru  
Jure ŠIMAC torek, 5. ura 12.00 - 12.45
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Maja ŠTEKOVIČ četrtek, 7. ura 13.40 - 14.25
Matjaž ULE sreda, 5. ura 12.00 - 12.45
Urša VEZJAK petek, 4. ura 10.50-11.35
Marija VIDMAR torek, 3. ura 9.40 - 10.25
Gregor ŽAGAR četrtek, 4.ura 10.50-11.35
Marija ŽVAB ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25

Dijaki vseh letnikov in smeri, ki oddajo knjižničarju izpolnjene naročilnice, si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo predpisano razpoložljivo gradivo oziroma učbenike. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in jo dijaki oziroma starši plačajo s položnico, ki jo izda šola.