Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Starši

Sodelovanje s starši

Starševski sestanki so v vseh letnikih vsaj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. Prvi je v septembru 2018, ko starši izvolijo svojega predstavnika v Svet staršev. Člani Sveta staršev se sestanejo vsaj trikrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Skupna govorilna ura (prisotnost vseh učiteljev) je organizirana trikrat v šolskem letu.

Učitelji praviloma v juniju 2019 nimajo več govorilnih ur.

Šolski razvojni sklad

 

Podkategorije

UČITELJ/-ICA ŠOLSKA URA OD-DO
Marko BASEJ
 
Darinka BERČIČ    
Tina BIRK    
Kristina BRADAČ    
Mateja BRGLEZ
 
Aleš DOLENC
 
Mirjam GORENC
 
Eva GROHAR GROS    
Robert GROZNIK    
Sandra HORVATIĆ    
Milena HROVAT
 
Eva JAMŠEK
 
Lidija JENKO    
Elizabeta KLARIČ    
Andreja KLUN    
Alenka KODELE    
Mišo KOLAR    
Matevž KRAMER
 
Mateja LENARČIČ    
Jana MARINČEK
 
Alenka MATOS    
Rozalka MOHORIČ    
Petra MOLE    
Darja MORELJ
 
Aliana MOSCATELLO
 
Špela PALČAR    
Cecilija PER    
Andreja PERČIČ    
Nada PETRIČ    
Katja PIPAN    
Martin ROZMAN
 
Helena ROŽENCVET    
Marjana SEDELJŠAK BASLE    
Alenka SEDLAR ŠPEHAR    
Jerneja SEIBERT    
Špela SCHRADER    
Jasna SMAJIČ    
Mojca SMERAJEC    
Tatjana ŠČEK PREBIL po dogovoru  
Jure ŠIMAC    
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC    
Maja ŠTEKOVIČ
 
Matjaž ULE    
Urša VEZJAK
 
Marija VIDMAR
 
Tjaša ZUPAN    
Gregor ŽAGAR    
Marija ŽVAB    

Dijaki vseh letnikov in smeri, ki oddajo knjižničarju izpolnjene naročilnice, si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo predpisano razpoložljivo gradivo oziroma učbenike. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in jo dijaki oziroma starši plačajo s položnico, ki jo izda šola.