Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Starši

Sodelovanje s starši

Starševski sestanki so v vseh letnikih vsaj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. Prvi je v septembru 2016, ko starši izvolijo svojega predstavnika v Svet staršev. Člani Sveta staršev se sestanejo vsaj trikrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Skupna govorilna ura (prisotnost vseh učiteljev) je organizirana štirikrat v šolskem letu.

Učitelji praviloma v juniju 2017 nimajo več govorilnih ur.

Šolski razvojni sklad

 

Podkategorije

Starševski sestanki
1. 22. september 2016
2. 12. januar 2017
3. 4. maj 2017
Skupne govorilne ure
1. 1. december 2016
2. 12. januar 2017
3. 23. marec 2017
4. 4. maj 2017
Seje sveta staršev
1. september 2016
2. februar 2017
3. maj 2017
 
ime in priimek šolska ura od - do
Marko ADAMIČ  / /
Marko BASEJ  pon., 6. ura 12.50 - 13.35
Darinka BERČIČ  sre., 5. ura 12.00 - 12.45 
Tina BIRK  čet., 2. ura 8.50 - 9.35
Jurij BIZJAK  pon., 3. ura 9.40 - 10.25
Kristina BRADAČ  sre., 2. ura 8.50 - 9.35 
Mateja BRGLEZ  tor., 5. ura 12.00 - 12.45
Aleš DOLENC pon., 4. ura  10.50 - 11.35
Mirjam GORENC čet., 5. ura  12.00 - 12.45
Robi GROZNIK sre., 3. ura  9.40 - 10.25 
Slavi HODAK  tor., 5. ura 12.00 - 12.45
Sandra HORVATIĆ pon., 3. ura  9.40 - 10.25
Milena HROVAT pet., 3. ura  9.40 - 10.25 
Eva JAMŠEK pet., 4. ura  10.50 - 11.35
Lidija JENKO tor., 5. ura  12.00 - 12.45 
Elizabeta KLARIČ pet., 2. ura  8.50 - 9.35
Mišo KOLAR  pon., 3. ura 9.40 - 10.25
Matevž KRAMER pon., 5. ura 12.00 - 12.45
Cilka KREČIČ tor., 4. ura  10.50 - 11.35
Mateja LENARČIČ pet., 4. ura 10.50 - 11.35 
Jana MARINČEK  po dogovoru  
Alenka MATOS pon., 3. ura  9.40 - 10.25
Rozalka MOHORIČ čet., 4. ura  10.50 - 11.35
Petra MOLE tor., . ura  8.50 - 9.35 
Darja MORELJ  sre., 2. ura 8.50 - 9.35
Aliana MOSCATELLO tor., 5. ura  12.00 - 12.45
Cecilija PER sre., 5. ura  12.00 - 12.45 
Andreja PERČIČ sre., 5. ura 12.00 - 12.45 
Nada PETRIČ pon., 4. ura  10.50 - 11.35
Katja PIPAN tor., 6. ura  12.50 - 13.35
Martin ROZMAN tor., 3. ura  9.40 - 10.25
Marjana SEDELJŠAK BASLE čet., 2. ura  8.50 - 9.35
Alenka SEDLAR ŠPEHAR  pon., 4. ura 10.50 - 11.35
Jerneja SEIBERT pet., 2. ura  8.50 - 9.35
Jasna SMAJIČ  pon., 7. ura 13.40 - 14.25 
Mojca SMERAJEC  pon., 5. ura 12.00 - 12.45
Jasna ŠČEK po dogovoru   
Tatjana ŠČEK PREBIL po dogovoru   
Jure ŠIMAC po dogovoru  
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC čet., 1. ura  8.00 - 8.45 
Maja ŠTEKOVIČ  čet., 5. ura 12.00 - 12.45
Vlasta ŠTEPEC  pon., 1. ura 8.00 - 8.45
Matjaž ULE  sre., 5. ura 12.00 - 12.45
Urša VEZJAK    
Marija VIDMAR tor., 3. ura  9.40 - 10.25 
Gregor ŽAGAR pon., 3. ura  9.40 - 10.25
Marija ŽVAB pet., 3. ura  9.40 - 10.25

Dijaki vseh letnikov in smeri, ki oddajo knjižničarju izpolnjene naročilnice, si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo predpisano razpoložljivo gradivo oziroma učbenike. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in jo dijaki oziroma starši plačajo s položnico, ki jo izda šola.