Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Ravnateljica

Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

tatjana

Živilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Strokovni delavci se trudijo z dobrim delom in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem skrbeti za nadgrajevanje znanja in ga s pomočjo sodobnih učnih pripomočkov posredovati dijakom. Interes zaposlenih je, da dijaki pridobijo dobro poklicno in splošno izobrazbo, ki omogoča odgovorno opravljanje poklica ali nadaljevanje izobraževanja. Želja vseh je ustvarjati delovno okolje, ki bo zagotavljalo kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. V sodelovalnem vzdušju ter s spoštovanjem drug drugega se posameznik ob delu osebnostno bogati, raste in uresničuje pomembno vrednoto šole – to je učenje kot vseživljenjski in stalen proces, v katerem se učijo učitelji in učenci, učijo se drug od drugega in učijo drug drugega.

Zaposleni se trudijo dijakom ponuditi kar se da prijetno in varno okolje, veliko znanja, optimalne pogoje za delo v dobro opremljenih laboratorijih in posebej za šolo značilne aktivnosti, ki popestrijo običajne šolske tedne. Strokovno znanje je na živilskem in naravovarstvenem področju izredno pomembno in sledi razvoju stroke v svetu in doma. Na vseh področjih živilstva in naravovarstva je zajeta tudi biotehnološka in ekološka osveščenost, kar pomeni usmerjanje k takemu raziskovanju in razvoju načinov pridobivanja, predelave, transporta in porabe živil, ki bodo v prihodnosti čim manj obremenili okolje. Varovanje okolja in zdrava prehrana pomembno vplivata na zdravje in počutje ljudi. Pomembno je, da so živila kakovostna in zdravstveno neoporečna. Skrb za pitno vodo in čist zrak pa je na prvem mestu. Kakšna je pot do doseganja cilja in kako doseči ta cilj, se dijaki naučijo v šolskih programih.

Poleg strokovnega znanja je zelo pomembna tudi vzgoja, zato ji je namenjena posebna pozornost. Dejavnosti, ki bogatijo mlade in prispevajo k osebnostni rasti, so različni projekti, katerih izvajanje poteka v slovenskem in evropskem prostoru. Šola se tako vse bolj odpira moderni Evropi.


                                                                                                                                   mag. Tatjana Šček Prebil, prof.,
                                                                                                                                        ravnateljica Živilske šole